כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מהפך – בעלים של בית פרטי רשאי לפצלו


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - מיסוי מקרקעין - פיצול דירות - דיני מקרקעין - נדל"ן - מיסוי מקרקעין - היטל השבחה


כחלק ממדיניות שר האוצר לנסות ולהגדיל את היצע הדירות למכירה והשכרה, התקבלה הוראת שעה המאפשרת פיצול בתים צמודי קרקע למטרות השכרה.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
מהפךבעלים של בית פרטי רשאי לפצלו
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

הקדמה
כחלק ממדיניות שר האוצר לנסות ולהגדיל את היצע הדירות למכירה והשכרה, התקבלה הוראת
שעה המאפשרת פיצול בתים צמודי קרקע למטרות השכרה.

מי יכול לפצל את ביתו?
החוק החדש מאפשר פיצול כל בית צמוד קרקע מעל 120 מ"ר אשר אינו נמצא בקיבוץ או במושב.
אי החלת הפיצול על בתים במושבים גורע באופן משמעותי ממספר הבתים אשר יפוצלו בפועל,
ולדעת הח"מ ההגרלה מהווה טעות בלתי מובנת של הממשלה.

האם על הפיצול חלים מיסים?
על הפיצול המוצע יחול היטל השבחה מוקטן 1/3 בלבד במועד הפיצול וכן 1/3 נוסף ישולם בזמן
מכירת הנכס.
כמו כן במקרה של מכירת הבית המפוצל, מס השבח יחושב לפי 2 בתים.

האם ניתן למכור כל בית מפוצל בנפרד?
על פי החוק )הוראת שעה(, לא ניתן למכור את אחת הדירות המפוצלות בנפרד. הכוונה היא כי ניתן
יהיה להשכיר בלבד את היחידות הנפרדות אולם במקרה של מכר צריך יהיה למכור את 2 היחידות.
ייתכן כי ניתן למכור את הנכס המפוצל באופן של מכירת אחוזים תואמים מהנכס כולו.

האם לצורך מיסוי 3 דירות ומעלה )במקרה ויתקבל( ייחשב הבית המפוצל ל2 דירות?
לשאלה זו, אין תשובה בשלב זה וכמו כן אין תשובה לשאלה האם ניתן יהיה למכור חלק מהזכויות
ולרשום גם הסכם שיתוף, ובכך לעקוף את הגבלת מכירת היחידה המפוצלת.

האם קיימות דרישות ועלויות נוספות לפיצול?
הפיצול חייב להיות מינימום 45 מ"ר ולכלול מטבח נפרד, שירותים ומקלחת וכן חייב לקבל פתרון
למיגון כגון מקלט ציבורי קרוב או חדר מחוזק.

סיכום

ההיתר לפיצול הבית יהווה חלק מחוק התכנון ובניה וכנראה גם יעשה בהליך מזורז.
נראה כי ההיתר לפיצול בתים שיחול במשך 5 שנים כהוראת שעה עשוי להוות פתרון כלכלי מעניין
לבעלי בתים גדולים וגם פתרון לחלוקת נכסים מסוג זה בין בני משפחה במקרה של ירושה לדוגמא.
בכל מקרה של בעלים המעוניין לפצל את ביתו רצוי להתייעץ עם משרד הח"מ לאור ההיבטים
המיסויים והמשפטיים הכרוכים בפיצול.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף