כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

התנהגות מחפירה – האם ניתן לבטל זכות של בן ממשיך בנחלה חקלאית


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - מגזר חקלאי - בן ממשיך - ירושה המשק החקלאי - עורך דין גבי מיכאלי


הביטול בגין התנהגות מחפירה יכול להתקיים רק במקרה של התחייבות לתת מתנה


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
התנהגות מחפירההאם ניתן לבטל זכות של בן ממשיך בנחלה חקלאית
מאת: עו"ד גבי מיכאלי *

הקדמה

נושא ביטול זכויות של בן ממשיך הוא סוגיה משפטית מורכבת ביותר.
משרד עוה"ד גבי מיכאלי, נירה אשכנזי ושות' העוסק יותר מ – 35 שנים בייצוג
חברי אגודה ומושבים מתמחה בין השאר בנושא זכויות הבן הממשיך בנחלות ודיני
הירושה במשקים חקלאיים.
המורכבות של ביטול זכויות הבן הממשיך קשורה לעובדה כי מדובר על דיני המתנה,
דיני המושבים וגם מדובר על יחסי משפחה בין הורים לילדים ובין הילדים לבין
עצמם.

הבן הממשיך

על מנת לדון בנושא זכויות הבן הממשיך וביטולן, ראשית, צריך לקבוע האם לבן/בת
של בעלי הנחלה אכן היו זכויות של בן ממשיך.

רק במידה ובעלי הנחלה חתמו על המסמכים המתאימים באגודה, הסוכנות
היהודית ו/או רשות מקרקעי ישראל, נוצרים יחסים וזכויות של בן ממשיך הזכאי
לקבל את הזכויות בנחלה לאחר פטירת ההורים. בהנחה שאכן הילדים מילאו
וסיימו את הפרוצדורה כאמור לעיל, נדון באפשרות לביטולה. ללא האמור לעיל אין
לילדים זכויות בן ממשיך אבל יתכן ויש זכויות אחרות.

מה היא התנהגות מחפירה?

על פי פסקי הדין הרלוונטיים "התנהגות מחפירה" המצדיקה ביטול התחייבות לתת
מתנה, חייבת להיות התנהגות מחפירה משמעותית לאורך זמן, דהיינו ריב חד פעמי
או אי עמידה בציפיות ההורים אינה עונה על הדרישה בסעיף 5)ג( לחוק המתנה. כמו
כן התנהגות מחפירה יכולה להיות גם בהקשר של בן או בת אחרים הקשורים
להורים.

הביטול בגין התנהגות מחפירה יכול להתקיים רק במקרה של התחייבות לתת
מתנה

במידה והקניית המתנה הסתיימה, נותן המתנה אינו רשאי לחזור בו, אלא במידה
וקיים הסכם מפורש המאפשר זאת. על פי פסקי הדין הרלוונטיים כאשר הליכי
מינוי הבן הממשיך הסתיימו ברשום, בסוכנות היהודית או ברשות מקרקעי ישראל,
לא יכולים ההורים לחזור בהם, אפילו בהתקיים התנהגות מחפירה של מקבל
המתנה. – להורים יש כלים משפטיים אחרים לפעול כגון דרישה לקיום והתחייבות
הבן הממשיך וכו'.

סיכום

על מנת לקבוע האם המתנה הושלמה או לא והאם ההתנהגות הבלתי הולמת אכן
עולה לדרגה של התנהגות מחפירה יש לבדוק את כל העובדות הרלוונטיות
וההליכים המשפטיים עם עו"ד מומחה בנושא.
* עוה"ד גבי מיכאלי ונירה אשכנזי ממשרד עו"ד גבי מיכאלי, נירה אשכנזי ושות'
מתמחים בכל הקשור לבנים ממשיכים, מתנות, חזרה ממתנה שההורים נתנו וכל
הקשור והכרוך בכך.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף