כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

שנת 2018 עומדת בפתח - מה זה אומר מבחינת מיסוי מכירת דירות מגורים ? טיפים שימושיים


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - מיסוי מקרקעין - דיני מקרקעין - פטור דירת מגורים - הוראות מעבר - מתנה - טיפים לשנת 2018


תקופת המעבר )בת 4 שנים( של הרפורמה הגדולה בתחום מיסוי מכירת דירות המגורים עומדת להסתיים...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
שנת 2018 עומדת בפתח - מה זה אומר מבחינת מיסוי מכירת דירות מגורים?
טיפים שימושיים

מאת: נירה אשכנזי, עו"ד *

  • גבי מיכאלי, נירה אשכנזי ושות' משרד עורכי דין
תקופת המעבר )בת 4 שנים( של הרפורמה הגדולה בתחום מיסוי מכירת דירות המגורים עומדת
להסתיים בימים הקרובים, ושנת 2018 עומדת בפתח.

תקופת המעבר הטילה על בעלי הדירות מגבלות רבות בתחום המס, וקבעה סעיפים "אנטי
תכנוניים" רבים, כולל "תקופות צינון", בהן הוטלו "סנקציות" מיסויות .

חלק מן הסעיפים הנ"ל בוטלו, ועל כן החל מיום 1.1.18 עומדים להשתנות "כללי המשחק" בכל
הקשור למיסוי דירות המגורים, וכדאי מאוד להיות מודעים לכך.

נביא בפניכם דוגמאות לשינויים בתחום המס שתביא עלינו שנת 2018 :
מיהו בעלים של דירה יחידה לצורך קבלת פטור ממס שבח בעת מכירת דירתו?

בתקופת המעבר, היה וביום 1.1.14 היית בעלים של יותר מדירה אחת ומכרת את כל דירותייך
למעט דירה אחת, המחוקק ראה בך מרובה דירות, למשך כל תקופת המעבר, גם אם נותרת בעלים
של דירה יחידה. בתקופת המעבר ולא היה באפשרותך להשתמש בפטור הקבוע בחוק בעת מכירת
הדירה היחידה שנותרה בבעלותך.

החל מיום 01.01.2018 , התנאי הקבוע בסעיף הפטור ממס בעת מכירת דירה יחידה עודכן, וכעת
עובדת היות המוכר בעלים של דירה יחידה תבחן במועד המכירה בלבד.
לאור זאת, תנאי הזכאות לפטור "דירה יחידה" הם כדלקמן:

1. מוכר תושב ישראל;

2. הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר;

3. המוכר הוא בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים לפחות מיום שהיתה לדירת מגורים;

4. המוכר לא מכר ב- 18 חודשים שקדמו למכירה דירה אחרת בפטור ממס לפי סעיף 49 ב) 2 .)

בוטלה "תקופת הצינון" שנקבעה בתקופת המעבר
בתקופת המעבר, נקבעה הוראה "אנטי תכנונית", לפיה דירה שהתקבלה במתנה אצל יחיד, לא
תימכר על ידי מקבל המתנה תוך שימוש בשיעור המס המוטב, אלא לאחר תקופת צינון
משמעותית.

במקרה שבו לא המתינו לחלוף תקופת הצינון, הזכאות לחישוב לינארי נבחנה לפי זכאותו של נותן
המתנה ולא מקבל המתנה )המוכר(, וכך "ניזוק" נותן המתנה. מגבלה זו בוטלה ואינה רלוונטית
עוד וכעת אין צורך להמתין על מנת ליהנות משימוש במס המוטב .

מכירת דירות בשיעור מס מוטב )"חישוב לינארי"( ללא מגבלה על מספר הדירות הנמכרות!
היה והנך בעלים של יותר מדירה אחת )הנך "מרובה דירות"(, מכירתה של כל דירה תהא חייבת
במס שבח.

המחוקק קבע הטבה בשיעור המס באמצעות "חישוב לינארי".

עד עכשיו, הוגבלו "מרובי הדירות" במכירה בשיעור מס מוטב עד לשתי דירות בלבד, וכן חלוף
ארבע שנים מהמועד בו נעשה שימוש בפטור ממס לפחות בנוגע לאחת הדירות.

החל משנת מיום 1.1.18 הטבת שיעור המס )"חישוב לינארי"( תחול ללא מגבלה על מספר הדירות
הנמכרות.

הוסרה המגבלה על מכירת דירה בין קרובים בשיעור מס מוטב "חישוב ליניארי"

מעוניין למכור דירה לאחיך, ולקבל ממנו תמורה מלאה כדת וכדין?

בתקופת המעבר, נקבעה מגבלה אשר מנעה שימוש במס מוטב ובחישוב לינארי בעת ביצוע
עסקאות בין קרובים. החל מיום 1.1.18 יותר חישוב מס מוטב בעסקאות בין קרובים.


אין לראות באמור ייעוץ משפטי והינו בבחינת מידע כללי בלבד. נשמח לעמוד לרשותכם בכל
שאלה או הבהרה. מייל: mmlaw@mmlaw.co.il אתרנו: www.mmlaw.co.il__
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף