כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הוצאות לימוד לתואר אקדמי מותרות בניכוי


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות - דיני מיסים - הוצאה מוכרת - הוצאות לימוד - מס הכנסה - פסיקה חדשה


ביהמ"ש הכיר בהוצאות הלימוד כהוצאות אשר נועדו לשירותו ונוחיותו של המעביד ולכן קיבל את הערעור וקבע כי בנסיבות העניין יש להתיר הוצאות אלה בניכוי ולא לזקפן כהטבת עבודה לעובדי הבנק.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
הוצאות לימוד לתואר אקדמי מותרות בניכוי
מאת: נדב שגיא, רו"ח (משפטן, כלכלן)*
ד"ר אברהם אלתר ושות' - משרד עו"ד


בעבר שקלה נציבות מס הכנסה כי יותרו 50% מהוצאות שכר לימוד לתארים מתקדמים, בתחום העיסוק כל עוד התואר אינו מקנה "תעודה מקצועית" ובכפוף להתכנסות וועדה אשר תיקבע כללים להתרת ההוצאה.
ככל הנראה נסוגה רשות המסים מכוונתה, ועמדתה המוצהרת היא כי אין להתיר בניכוי הוצאות ללימודי תארים אקדמאים.

לשמחתנו בית המשפט המחוזי בירושלים לא נזקק למסקנות הוועדה, וקבע בפסיקה חדשנית (עמ"ה 7039/03 בנק יהב נ' פקיד שומה ירושלים 1 ואח') מיום 21.2.05 כי ניתן להכיר בניכוי הוצאות לימוד לתואר ראשון.

נסיבות המקרה היו כדלקמן: בנק יהב מימן ל- 44 מעובדיו שכר לימוד ללימודי תואר אקדמי בתחום עיסוקם ודרש לנכות תשלומים אלו כהוצאה מוכרת.
הבנק טען כי בעקבות הסכם למתן שירותים בנקאיים שנחתם עם החשב הכללי, חל מפנה דרסטי בפעילותו ובסוג השירותים אותו נהג לספק ללקוחותיו. לשם ביצוע מעבר זה, נדרש לעדכן ולטפח את הרמה המקצועית של עובדיו הותיקים. לפיכך, עודד הבנק (אך לא אילץ) את עובדיו לצאת ללימודים אקדמאים בתחומי הבנקאות המודרנית: מנע"ס, כלכלה, חשבונאות, מחשבים וכיוצ"ב. במרבית המקרים שיעור השתתפותו של הבנק היה כ- 75% משכר הלימוד.
פקיד השומה טען כי רכישת השכלה מהווה נכס הון פרטי חדש, והלימודים מהווים טובת הנאה אשר אמורה להיות מגולמת בהכנסתו של העובד ולכן חייבת במס כשכר עבודה לכל דבר ועניין.

ביהמ"ש הכיר בהוצאות הלימוד כהוצאות אשר נועדו לשירותו ונוחיותו של המעביד ולכן קיבל את הערעור וקבע כי בנסיבות העניין יש להתיר הוצאות אלה בניכוי ולא לזקפן כהטבת עבודה לעובדי הבנק.

ביהמ"ש העיר כי התרת ההוצאה אינה משתמעת מלשון החוק, אך לנו נראה שמצא בו "עיגון מינימלי" והגיע לתוצאה האמורה דרך פרשנות תכליתית של החוק.

למרות שביהמ"ש ציין ברחל בתך הקטנה כי פסיקתו לא תהווה תקדים ולמרות שהתיר את הוצאות הלימוד בניכוי "באופן חריג", אנו סבורים כי יש בפסק הדין משום אישור לעמדת משרדנו כי הוצאות לימוד לתואר אקדמי בתחום העיסוק "שומרות על הקיים" ולא יוצרות "יתרון מתמיד" ולכן מותרות בניכוי.

יש לציין כי הוצאות הלימוד אינן מסתכמות בשכר הלימוד גרידא אלא שיש לכלול בתביעת ההוצאות את מלוא עלויות הלימוד בהתאם לכלל של "הולך הטפל אחרי העיקר".

מסקנה זו יפה לנישומים שכירים ולעצמאים כאחד, הן לאלה שלימודיהם ממומנים על ידי מעבידם והן לאלה שנושאים במימון הלימודים בעצמם.

* רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף