כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הסתבכת בהגבלת חשבון - לעיתים יש פיתרון


עורכי דין - מידע משפטי: דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל - דיני בנקאות - הגבלת חשבון - חשבון מוגבל - שיקים ללא כיסוי - עורך דין בנקים


בית המשפט אישר גריעת השיק בהתאם, והגבלת החשבון בוטלה!


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
הסתבכת בהגבלת חשבון - לעיתים יש פיתרון
מאת : עו"ד ונוטריון אבי זילברפלד

עו"ד המתמחים בתחום דיני הבנקאות בכלל ובנושא הגבלת חשבון בפרט, מודעים לפסיקות חדשות, הנותנות פתרונות יעילים במקרים הראויים, וחובה לבדוק בכל מקרה את הסיכוי.

כך, לדוגמא, כבוד השופטת פנינה לוקיץ מבית המשפט השלום בקריות, נוקטת גישה מקלה בנושא שיקים ללא כיסוי, ופסיקה זו ראויה לציון במקרים הראויים.

בפס"ד "טרי" , מיום 19/12/17 (תיק עש"א 39025-08-17) מציינת השופטת כי קיימת מחלוקת בפסיקה בשאלה: האם אפשר לכלול שיקולי צדק במסגרת העילות המנויות בסעיף 10 לחוק.

נזכיר כי הגישה השלטת בפסיקה קובעת שהעילות המנויות בסעיף 10 לביטול החילול מחמת "א.כ.מ" - מהוות "רשימה סגורה".

ביהמ"ש קבע כי אעפ"כ, בשנים האחרונות, ניתן למצוא "הדים" לגישה אחרת, לפיה אין להחיל את הוראות החוק בנוקדנות, בין היתר לאור שינוי מציאות החיים מאז הוא נחקק, וכי , לפיכך, בחלוף 3 עשורים ממועד חקיקת החוק יש מקום לבחון מחדש את הטעמים העומדים בבסיסו ולכלול שיקולי צדק בבחינת ערר, גם כאשר המערער אינו מוכיח קיומה של עילה לפי סעיף 10 לחוק.

עוד מוסיפה השופטת וקובעת כי בחלוף 3 עשורים ממועד חקיקת החוק אין עוד להמתין לפעולת המחוקק לשינוי החוק, וכי על בית המשפט לקבוע, באותם מקרים המצדיקים זאת, הגם שהם יהיו נדירים יחסית, כי קיימים שיקולי צדק המחייבים גריעת שיקים, חרף אי התקיימו איזו מהעילות המנויות בסעיף 10א לחוק.

באותו מקרה שלפניה נפסק על ידה, כי הוא אחד מאותם המקרים הנדירים:
המדובר בחשבון חדש יחסית (בן כשנה) אשר במהלך תקופה לא קצרה הבנק אפשר כיבוד שיקים חרף חריגה ממסגרת האשראי כנגד ביצוע הפקדה, בתחילה גם הפקדה לאחר יותר מיום, ובהמשך, כאשר ההפקדה נעשתה למחר יום משיכת השיק, וכאשר הפקדה זו כללה לעיתים שיקים (שכידוע מועד "זקיפתם" הינו רק בחלוף יומיים.(

כמו כן, ניתן להתרשם מאופן ניהול החשבון, כי המערערת אכן עשתה ועושה מאמצים כנים לנהל את החשבון בהתאם לתנאים המוסכמים, וכי נסיבות ספציפיות, של חלות סוף השבוע, הביאו לחריגות מהמוסכם.

מסקנתה היתה כי אין מדובר בגוף ה"מפזר" שיקים ללא כיסוי, אלא בגוף מסחרי אשר הקושי בכיסוי שיקים נגרם מאי קבלת תקבולים במועדם, ואשר מקיים מעקב רציף והדוק על אופן ניהול החשבון וקבלת התקבולים.

" הנה כי כן אנו רואים לקוח מסודר, המודע לחובותיו ביחס לניהול החשבון, וככלל, בודאי מאז מתן הודעת ההגבלה, מקיימם באופן "אדוק" יותר. כאשר מצד שני עומד בנק אשר במהלך חודשים ארוכים לא עמד בנוקדנות על קיום הוראות ניהול החשבון והוראות החוק, והתנהלותו אל מול הלקוח היתה לא עקבית, גם לאחר שהחליט לשנות עמדתו ו"הודיע" על כך למערערת בסירוב השיקים הראשונים... בנסיבות כאלה, מקום בו ברור כי המשמעות הכלכלית למערערת מהגבלת חשבונה הינו כבד, ולאחר ששוכנעתי כי אכן מדובר בעסק חדש שבעליו מנסים להצעידו קדימה, בזהירות ותוך נסיון כן לנהל את חשבון הבנק בהתאם להוראות ההסכם והחוק, אני סבורה כי גריעת השיק הראשון, כאשר המחדל מצד המערערת מתמצה באי הפקדת הסכום לכיסויו ביום שישי, אלא רק ביום ראשון עם פתיחת הבנק מחדש, עולה בקנה אחד עם שיקולי הצדק, ויש בה להביא ליישום צודק של הוראות החוק, מבלי לפגוע בעקרונות המותווים בו.

בית המשפט אישר גריעת השיק בהתאם, והגבלת החשבון בוטל !

הסתבכת - פנה לעו"ד המתמחה בתחום !

עו"ד אבי זילברפלד, הבעלים והמייסד של משרד אבי זילברפלד עו"ד ונוטריון (נוסד ב1983) ,
מתמחה בדיני בנקאות ופשיטת רגל, מכהן כמנהל פורום בנקאות באתר הפורומים המשפטי
הגדול בארץ – LAWFORUMS ומחבר הספר "אחריות אישית בתאגיד והרמת מסך - דין,
פסיקה ופרקטיקה" שעניינו גביית חובות במצבים מיוחדים ובעייתיים.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף