כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חבר קיבוץ שנפגע במפעל הקיבוץ תבע את הקיבוץ בגין אי תמיכה כלכלית וניצח!! –


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי , דיני נזיקין ו/או ביטוח - קיבוץ - חבר קיבוץ - בוררות - מגזר חקלאי - עוה"ד גבי מיכאלי


חבר הקיבוץ, שהיה שיתופי בזמנים הרלוונטיים, נפגע קשות בעת עבודתו במפעל הקיבוץ...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
חבר קיבוץ שנפגע במפעל הקיבוץ תבע את הקיבוץ בגין אי תמיכה כלכלית וניצח!!
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

משרד עוה"ד מיכאלי, אשכנזי ושות' המתמחה בייצוג חברי קיבוץ ומושב, ייצג חבר בתביעה מול הקיבוץ.

חבר הקיבוץ, שהיה שיתופי בזמנים הרלוונטיים, נפגע קשות בעת עבודתו במפעל הקיבוץ. בגין פגיעתו והשיקום הארוך והקשה, נדרשו החבר ורעייתו לשאת בהוצאות גבוהות בגין התאונה ולצורך שיקום החבר. בין היתר: הוצאות פיזיותרפיה, הידרותרפיה, רכב לאדם נכה, כסא גלגלים, מוצרים רפואיים שונים, תרופות, רופאים מומחים ועוד.

בגין פגיעתו קיבל החבר קצבת נכות )שיעור 100% ( וקצבאות קר"פ וניידות. החבר סירב להעביר את הקצבאות לקיבוץ כל עוד הקיבוץ לא התחייב לסייע לו במימון הוצאותיו הגבוהות.

עוה"ד גבי מיכאלי ועוה"ד עודד זאוברמן טענו בשם החבר, כי הקיבוץ לא מסייע לו כלכלית במימון ההוצאות הרבות הנלוות והנובעות מפגיעתו, וכי אף אם מוכן הקיבוץ לסייע זה באופן "שוטף פלוס" ולאחר בחינה נוקשה של וועדה לא מקצועית, תוך הפרת זכותו לפרטיות רפואית ואחרת.

בגין זאת, הקיבוץ חייב את החבר בגין קצבת הנכות מדי חודש בחודש במשך מספר שנים. חובו של החבר לקיבוץ, לשיטת הקיבוץ, עלה כדי 670,000 ₪) נומינלית!(.

בגין חובו לכאורה של החבר, הקיבוץ הקפיא זכאותו לדיבידנדים ממפעל הקיבוץ וזכויות נוספות. החבר פנה אל משרד עוה"ד גבי מיכאלי, נירה אשכנזי ושות' בבקשה שייצגו בתביעה נגד הקיבוץ, במסגרתה תידון דרישתו להחזר הוצאותיו שהוציא כחלק מפגיעתו, לצורך השיקום ואלו שנוספו להוצאותיו הרגילות בגין הנכות ממנה הוא סובל.

מעבר לקושי המשפטי בתביעה מסוג זה בה לקיבוץ עדיפות מוחלטת בגין ולאור הוראות התקנון – והדין, היה גם קושי ראייתי. שכן, החבר לא שמר קבלות או אסמכתא אחרת בקשר עם הוצאות השיקום וההוצאות השוטפות הרבות והיה קשה להוכיח את הוצאותיו הריאליות.

החבר, באמצעות עוה"ד גבי מיכאלי ועוה"ד עודד זאוברמן, הגיש תביעה לרשם האגודות השיתופיות, אשר מינה בורר מטעמו, שדן בטענות הצדדים.

במסגרת הישיבה הראשונה הגיעו הצדדים לפשרה לפיה ינסו להגיע לסכום ההוצאות המוסכם שיש לקזז מחובו לכאורה של החבר, וכן סכום הוצאות לא מגובה במסמכים )על סמך הצהרת התובע או אומדנה סבירה( אשר תקוזז אף היא מחוב החבר.

חרף נסיונות רבים, לא הצליחו הצדדים להגיע לסכומים מוסכמים, ונאלצו לפנות אל הבורר פעם נוספת.

לאחר הגשת טיעוני הצדדים בצירוף אסמכתאות פסק הבורר, כי לאחר קיזוז כל ההוצאות שהוציא )עם אסמכתא ובלי אסמכתא( מחובו )כאמור סך הקצבאות שלא העביר לקיבוץ(, החבר חייב - לקיבוץ סך 40,000 ₪ בלבד.

לאמור, סך 630,000 ₪ נומינלי, לו טען הקיבוץ נמחק כלא היה ! כמובן שהחבר זכאי לכל זכות בגין התקופה בה "הוקפא" לאור החוב הנטען.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף