כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

סימני מסחר - שאלות ותשובות


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות - משפט מסחרי - קנין רוחני - סימני מסחר - רישום סימן מסחרי - רשם הפטנטים - יזמות עסקית- סימן רשום - מדגמים - זכויות יוצרים - מדריך משפטי - דינ יזמות


סימן מסחר יכול לבוא לידי ביטוי בשפע של צורות, כגון: אותיות, מספרים, מילים, דמויות, או שילוב שלהם, בשניים או שלושה מימדים, עיצוב גראפי ('לוגו') או ציור...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
סימני מסחר - שאלות ותשובות
מאת: עו"ד טל ספיר


מהו סימן מסחר וכיצד מגנים עליו?

סימן מסחר הינו הגנה הניתנת ע"י רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בהתאם לחוק, על סימון סחורה המיוצרת או משווקת על ידי אדם, או שרות הניתן על ידו. סימן מסחר יכול לבוא לידי ביטוי בשפע של צורות, כגון: אותיות, מספרים, מילים, דמויות, או שילוב שלהם, בשניים או שלושה מימדים, עיצוב גראפי ('לוגו') או ציור.

האם ישנם סימנים שאינם כשרים לרישום?

בהחלט. קיימים סימנים שונים שאינם כשרים לרישום, ביניהם: סימן המרמז על קשר עם נשיא המדינה, וסימן שניתן להסיק ממנו על קשר או חסות של הנשיא, דגלי המדינה ומוסדותיה או סמליהם, דגלי מדינות חוץ וארגונים בין-לאומיים וסמליהם, וכל סימן הדומה לאחד מהם, סימן שמופיע בו ביטויים כגון: "פטנט", "נרשם פטנט", סימן הפוגע או העלול לפגוע בתקנת הציבור או במוסר, סימן הכולל ציון גיאוגרפי לענין טובין שמקורם אינו באזור הגיאוגרפי המצוין, אם יש בציון הגיאוגרפי כדי להטעות ביחס לאזור הגיאוגרפי האמיתי של מקור הטובין וכיו"ב סימנים מטעים.

כיצד נעשית בדיקת סימני מסחר?

לשם כך יש לבצע חיפוש, ורצוי לבצעו לפני הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר. קיימת אפשרות לבצע חיפוש עצמי ללא תשלום במשרדי רשם סימני המסחר בירושלים. כמו כן ניתן לבקש חיפוש רשמי בתשלום, שיבוצע ע"י בוחני המחלקה, שלאחריה נשלחת תשובת הרשם בכתב למגיש הבקשה.

כיצד מבוצע רישום סימן מסחר?

סימן מסחר מוגש לרישום באמצעות טופס בקשה לרישום סימן מסחר, המוגש למחלקת סימני המסחר אצל רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בירושלים. יש לשלם אגרה עבור הגשת הבקשה (נכון ליום 1.1.03 האגרה לרישום סימן מסחר הינה בסך 914 ₪). אין חובת ייצוג על ידי עורך פטנטים או עורך דין בהגשת בקשה לרישום סימן מסחר.

לאחר ההגשה, בוחן רשם סימני המסחר האם ראויה הבקשה לרישום סימן מסחר לרישום בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר, דהיינו, האם יש לסימן 'ערך מבחין'. 'ערך מבחין' הינו למשל סימן חדש או מילה חדשה.

מה משך תהליך הרישום?

על פי אתר האינטרנט של המחלקה לרישומי מסחר, התור לבחינה כיום הינו כחצי שנה. משך הזמן עד לרישום תלוי בתוצאות הבחינה, ובהתמשכות חליפת המכתבים שבין מגיש הבקשה לבין הבוחן. לאחר סיום הליכי הבחינה, במידה וזו הסתיימה לשביעות רצון הבוחן, נשלחת הודעת קיבול למגיש הבקשה והבקשה מתפרסמת ביומן סימני המסחר (קודם לכן יש לשלם אגרת פרסום בסך 395 ₪), שלאחריה מוענקת תקופה בת 3 חודשים להגשת התנגדויות, ואם בתום התקופה לא הוגשו כאלה, אזי ירשם סימן המסחר.

האם ניתן להשתמש בסימן מסחר טרם רישומו?

אומנם הרישום מקנה לבעל הסימן זכות לשימוש ייחודי בסימן, אולם גם ללא רישום זכאי אדם להשתמש בסימן שלו, אלא שכל עוד שהסימן אינו רשום, הוא לא יוכל להסתמך על זכויות שמקנה פקודת סימני המסחר לבעל סימן מסחר רשום.

מהן זכויות בעל סימן מסחר?

אף אחד מלבד בעל הסימן אינו רשאי להשתמש בסימן המסחר לגבי הסחורה או המוצר שאותו אדם מייצר או משווק, או לגבי השירות המסופק על ידו, כך שלמעשה מדובר בזכות שימוש בלעדית באותו סימן מסחר.

מה תוקפו של רישום סימן מסחר?

תקפו של רישום סימן מסחר הוא עשר שנים מיום הגשת הבקשה לרישום, ולאחר מכן ניתן להאריך את תוקף הרישום על פי הוראות החוק. על פי בקשת הבעל הרשום של סימן מסחר, יחדש הרשם את רישום סימן המסחר לארבע עשרה שנים מיום הפקיעה של הרישום המקורי או של חידושו האחרון. למעשה, אין הגבלה על אורך החיים של סימן מסחר, אולם כדי לשומרו בתוקף, נדרש בעל הסימן, בין היתר, לשלם כאמור אגרות חידוש רישום. עם זאת, קיימים סייגים לחידוש הרישום, אם שוכנע הרשם שנתקיים אחד מאלה: (1) במשך שנתיים שקדמו למחיקת סימן המסחר לא היה בו שימוש עסקי בתום לב; (2) השימוש בסימן המסחר שמבקשים רישומו אינו עלול לגרום הטעיה או ערבוביה בגלל שימוש קודם בסימן המסחר שנמחק.

מהי התחולה הטריטוריאלית של סימן מסחר רשום?

תוקף הרישום של סימן מסחר מוגבל לישראל ועל כן יש להגיש, במידת הצורך, בקשה לרישום סימן מסחר בכל מדינה בנפרד.

הבהרה: כתבה זו הינה מידע כללי וראשוני בלבד, ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף