כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תבחינים להמלצה על מועמדים למגרשים בהרחבה


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי משפט מנהלי - אגודות שיתופיות, המלצה על מועמדים הרחבה, תבחינים, מגרשים בהרחבה, דיני מושבים, אגודה שיתופית

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים

לפני כעשור ביטלה רמ"י את זכות ההמלצה של האגודה על מועמדים להקצאת מגרשי הרחבה במושבים באזור המרכז, ומאפשרת אותה כיום רק בגליל ובנגב, זאת בהתאם להוראות תקנה 8.6.13(א) לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 

כיום, תקנות מועצת מקרקעי ישראל קובעות תנאי סף בסיסיים בלבד לתבחינים לפיהם רשאית האגודה להמליץ על מועמדים להקצאת מגרשים בפטור ממכרז והם: 

 

א. יחידים (קרי לא ארגון, חברה, מוסד וכדו');

ב. מעל גיל 18.

ג. אשר אינם חברי קיבוץ או בעלי זכות בנחלה, במשק עזר או במגרש מגורים כלשהו אשר הזכויות שבו נמסרו לראשונה למומלץ או בן או בת זוגו, בפטור ממכרז.

 

לאגודה הזכות והרשות להוסיף תבחינים נוספים להמלצה על מועמדים.

 

כך למשל היה נפוץ התבחין הקובע כי ניתן יהיה להמליץ רק על בנים/בנות של חברי האגודה השיתופית, זאת בהתבסס על התפיסה (המוצדקת לדעתנו) כי חברי האגודה החקלאית הם אלו אשר מוותרים על מקור פרנסתם (שטחים חקלאיים שלהם), לטובת הקמת שכונת ההרחבה.

 

אולם, פסיקות מהשנים האחרונות של בית המשפט, מטילות על האגודה מגבלות גם על זכות המלצה זו.

 

בפסק דין שניתן בתחילת שנת 2021 בבית המשפט המחוזי בחיפה (ה"פ (מחוזי חי') 34767-03-19 קמרי נ' לימן, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ) בית המשפט קיבל המרצת פתיחה שהגישו המבקשים – בעלי משקי עזר וילדיהם, והורה, כי תושבי המושב, שאינם חברי אגודה, זכאים לקבל הקצאות של מגרשים בהרחבה.

 

נפסק כי בכל הנוגע למתן זכות ההמלצה לרוכשי מגרשים בשכונת ההרחבה, אין מקום ואין כל נימוק המצדיק לתת עדיפות לבעלי הנחלות על פני בעלי משקי העזר שאינם חברי אגודה. וכי החלטת האסיפה הכללית, המבחינה בין בעלי הנחלות לאחרים במושב שגם הם בני המקום, ונותנת זכות המלצה רק לראשונים, אינה שוויונית ואין לה בסיס בדין.

 

עוד הוסיף בית המשפט כי תפיסת הבעלות על הקרקעות החקלאיות של בעלי הנחלות שגויה שכן, הקרקעות נמסרו לאגודה החקלאית לשימוש חקלאי ומשהוחלט על שינוי ייעודם למגורים, הזכויות בקרקע חוזרות לרשות מקרקעי ישראל וכפופות לכללים שנקבעו על ידה.

 

פסק דינו זה של בית המשפט המחוזי בוטל במסגרתו של הסדר פשרה שהושג במהלכו של ערעור שהגיש מושב לימן לבית המשפט העליון, כנגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

 

מהו תבחין תקני?

 

בפס"ד מאוחר יותר, שניתן בחודש יולי 2022 (ת"א (מחוזי נצ') 9561-05-22 תמר פלד נ' רמות מושב עובדים להתיישבות חקלאית) קבע בית המשפט כי התבחין שקבעה האגודה בנוגע לבחירת מועמדים לקבלת מגרש בהרחבה של מושב רמות, הקובע על המועמד להיות "בעל משפחה עם ילדים שגרים עימו כאשר ילד אחד לפחות נמצא בגילאי המסגרות החינוכיות", הינו קריטריון תקין.

 

בית המשפט קבע כי לנוכח אופיו וצביונו המיוחד של המושב, יש לו שיקול דעת נרחב בעת מתן המלצה/ קביעת קריטריונים להתיישבות במסגרתו, אולם על האגודה להתבסס רק על שיקולים ענייניים ולפעול על בסיס עקרונות של הגינות ושוויון. במקרה זה הקריטריון שלפיו הקצאת המגרשים תעשה לבעל משפחה עם ילדים, הינו קריטריון לגיטימי בשל ייעודו – להבטיח את הגידול הדמוגרפי ואת המשכיות חיי הקהילה.

 

לסיכום

 

גישתנו הינה כי נפל פגם חמור בקביעתו של בית המשפט המחוזי כאילו אין לחברי האגודה עדיפות בהמלצה על מועמדים להקצאת מגרשים למגורים במושב, שכן אותם חברי האגודה מוותרים על מקור הכנסה ופרנסה ישיר שלהם, זאת לטובת הקמת שכונת ההרחבה, על כן יש להם עדיפות על-פני תושבים אחרים שלא עשו כן. וטוב כי פסק דין זה בוטל.

 

אולם ולמען הזהירות, המלצתנו הינה כי טרם תתכנס האסיפה הכללית של האגודה, לקבלת החלטה לקביעת תבחינים להמלצה על מועמדים להקצאת מגרשים, תתייעץ האגודה עם עורך-דין, הבקיא ומנוסה בתחום האגודות השיתופיות, זאת על-מנת לגבש שורת תבחינים, אשר יעמדו במבחני החוק, התקינה והפסיקה.

 

המלצה נוספת הינה לוודא כי המומלצים למגורים בשכונת ההרחבה, יחתמו על התחייבות כי לא תהיה להם כל דרישה או זכות לשטח אדמה נוסף במושב, או לזכות המלצה על שטח כזה.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף