כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

עתירה מנהלית - רישוי עסקים


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מנהלי - רישוי עסקים עתירה מנהלית החלטה שלא לתת רישיון שלילת רישיון

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
רישוי עסקים - עתירה מנהלית
מאת: עו"ד מיכאל בן צבי


האזרח / בעל עסק נתקל כל הזמן עם הרשויות.
במהלך הרגיל של העסקים מדובר בד״כ ברשויות המס, רשות עירונית, משרד הבריאות, או כל רשות מנהלית אחרת.
מתברר שלא אחת נופלת עליו ״הפתעה״ בדרך של דרישה לעתים בלתי מוצדקת כזו שתחייב אותו לפעולה. את אותה דרישה, המגיעה בדרך של מכתב, הודעה פומבית, תקנה וכו׳, ניתן לתקוף באמצעים משפטיים.
לעיתים חייב בעל העסק להגיב באמצעים משפטיים גם כאשר הרשות נמנעת מלעשות מעשה הפוגע בבעל העסק.

רישוי עסקים - דוגמאות:
1. סירוב לתת רישיון עסק.
2. קביעות דרישות מסויימות או תנאים או מגבלות חריגות בלתי סבירות.
3. ביטול רישיון עסק מלא או חלקי. קבוע או זמני.
4. צו מנהלי לסגירת עסק.
5.דרישות כיבוי אש,משטרה, משרד בריאות וכיו"ב.

חוק רישוי עסקים מטיל מגבלות על חופש העיסוק בקובעו חובת רישוי.
הרישוי נועד להבטיח מספר מטרות המנויות בחוק:

"1(א) (1) איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
(2) מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
(3) בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
(4) מניעת סכנות של מחלות בעלי-חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
(5) בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
(6) קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות."

מטרת החוק היא לאזן בין חופש העיסוק לבין ערכים ואינטרסים מתנגשים אחרים כמו שלום הציבור בריאותו ובטיחותו וכן חוקי תכנון ובנייה.
השאלה בתחום רישוי העסקים, איננה שאלה האם מותר או אסור לרשות להפעיל את סמכויותיה בזמן שהיא שוקלת להעניק או לשלול את הרישיון, אלא הדרך והמידה בה מותר לרשות להפעיל סמכות על-מנת להגביל את התעסקותו של אדם בעסקו או במשלח ידו, כאשר אלה טעונים היתר או רישיון על-פי החוק.
כך למשל, פסק בית המשפט בעתמ (מרכז) 45052-06-15 , כי על הרשות לקיים לעותר שימוע לצורך מתן החלטה חדשה בעניינו. נפסק, כי לאור הפגם שנפל בהחלטת הרשות יש לבטל את ההחלטה המורה על ביטול רישיון עסק. באותו מקרה, דובר על החלטת ראש רשות הרישוי לבטל את רישיון העסק של העותרת שעסקה בייצור מזון לבעלי חיים. נקבע, כי כאשר הרשות מבטלת את רישיון העסק שכבר ניתן, עליה להישתכנע כי אי הביטול יפגע באינטרס הציבורי.
הדרך המשפטית לפעולה היא בהליך משפטי של עתירה מנהלית לפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.
הליך זה הינו הליך מהיר יחסית וחלים עליו כללים משפטיים וסדרי דין השונים מסדרי דין במשפט האזרחי לדוגמא: הגשת עתירה מנהלית חייבת להיות במהירות ובדחיפות האפשרית , ללא דיחוי ושיהוי !!

העילות בעתירה כזו הינן מגוונות וכוללות עילות כמו:
1. אי סבירות
2. אפליה
3. שיקולים זרים הנוגדים זכויות יסוד עפ"י כל דין, חופש העיסוק וכו׳

חשוב מאד לפנות לרשות בפניה מוקדמת על מנת לבטל את רוע הגזירה או פניה לרשות לפעול בדרך מסויימת.

האמור כאן איננו מהווה ייעוץ משפטי.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף