כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

פסקי דין חבויים בתחום החשבוניות הפיקטיביות


עורכי דין - מידע משפטי: מיסים - דיני מיסים, חשבוניות פיקטיביות, מע"מ

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים

זרקור אל פסקי דין הנחבאים אל הכלים

 

פסיקה חבויה בענייני חשבוניות פיקטיביות יואב ציוני ספטמבר 2023

1.     להלן שני פסקי דין של בית המשפט העליון, אשר לטעמי, לא ניתנה להם תשומת הלב הראויה, הנוגעים לתקינות הוצאה וקיזוז של חשבוניות, שבמידה והגישות  המוצגות בהן, יאומצו על ידי שופטים בערכאות נמוכות יותר, עשוי הדבר להביא להרחבת סוגי החשבוניות שיוכרו ככשרות הן לעניין הוצאת חשבוניות הן לעניין קיזוז חשבוניות.

 2.       מדובר בפסקי הדין בעניין אלקודס (ע"א 782/86)  ובעניין אביוב גולד (ע"א 7319/18):

פסקי הדין הנ"ל מעלים שורה של טיעונים שיש לשים אליהם לב ושניתן להעלות,  בתיקים של קיזוז או הוצאה של חשבוניות פיקטיביות ולמשל-

א.                  הסכם בין בעל הנכס לבין המוכר יכול להכשיר חשבוניות של המוכר גם אם הנכס עדיין בבעלותו של בעל הנכס.

 

ב.                  הזכות והחובה להוציא חשבונית לא תלויה בהכרח בבעלות על הנכס. קיימים חובה להוציא חשבונית גם כאשר הזיקה לנכס חלשה יותר ואף פורמאלית. בענין מטאר אלקודס די היה ברישום במשרד הרישוי ובהצהרה על האוטובוסים כאוטובוסים של החברה כדי לחייב אותה במס בגין מכירתם, על אף שמהותית הם לא היו שלה.

 

שילוב של זיקה חלשה לנכס (למשל אי ביצוע העבודה בפועל והסתמכות על קבלני משנה לביצוע העבודה בשטח), ביחד עם צורך פורמאלי (למשל קיומו של רישיון ג'), יכול להגדיל את טווח החשבוניות שיוכרו בקיזוז.

 

ג.                    אם יוכח קשר בין מוציא החשבונית לשלוח (למשל ראיס המנהל את העובדים בשטח), שביצע את העבודה ונתן את החשבונית, הרי שיש בדבר להכשיר את החשבונית לפי סעיף 117(א) לחוק. קרי אם תוכח הסכמה של מוציא החשבוניות למסור את חשבוניות עסקו באמצעות מבצע העבודה בפועל למזמין (המקזז), הרי שניתן יהיה לטעון כי החשבונית כשרה בניכוי.

 

ד.                  קיימת חשיבות להוכחת שליטה בהליך המכירה, או ערך מוסף בשרשרת הייצור או תרומה כלכלית להליך הייצור/המכירה.

 
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף