כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מעצרים של בני נוער - קטינים


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - סדר דין פלילי - משפט פלילי - מעצר - מעצר קטינים - עילות מעצר - שחרור ממעצר - שחרור בערבות - עבירות נוער

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
מעצרים של בני נוער - קטינים

מאת עו"ד שולמית קהלת


כללי

סמכויות המעצר כלפי קטינים מופעלות על ידי-המשטרה תוך הקפדה יתרה.

המשטרה קבעה כללים לגבי אופן מעצרם של קטינים אשר תכליתם מניעת הצגתו של הקטין כעבריין וזאת על מנת לשמור על שמו הטוב ולמנוע את נידויו על-ידי סביבתו.

כך למשל, כאשר מדובר במעצר יזום, הרי שזה יעשה באופן שלא יעורר תשומת לב, בשעות היום ולא בבית ספרו של הקטין או במקום מפגש של קטינים, וכל זאת בכפוף לאינטרס הציבורי של שלום הציבור. הובא קטין לתחנת המשטרה – יודיע הממונה בתחנה, בהקדם האפשרי, לאחד מהוריו או לקרובו.
במקרה בו יש לקצין המשטרה חשש שההודעה להוריו או לקרובו של הקטין עלולה לפגוע בו, הוא רשאי להודיע על הימצאותו של הקטין בתחנת המשטרה לקצין נוער בלבד.

משך המעצר

• ילד שטרם מלאו לו 14 שנים – המשטרה רשאית לעוצרו ל- 12 שעות בלבד ללא צו שופט. במידה ואין אפשרות להביאו בפני שופט ("מחמת סיבה מיוחדת") רשאי הקצין הממונה להאריך מעצרו ב- 12 שעות נוספות.

• ילד שמלאו לו 14 שנים – המשטרה רשאית לעוצרו ל- 24 שעות בלבד. במידה ואין אפשרות להביאו בפני שופט("מחמת סיבה מיוחדת") רשאי הקצין הממונה להאריך מעצרו ב- 24 שעות נוספות.

הארכת מעצר עפ"י צו בהמ"ש

בהמ"ש רשאי לצוות על מעצרו של קטין לתקופה שלא תעלה על 10 ימים ולהאריכה לתקופה נוספות של 10 ימים נוספים, ובסה"כ – לא יותר מ- 20 יום, למעט אם הוגשה בקשה מיוחדת ע"י היועמ"ש להאריך את תקופת המעצר ב- 10 ימים נוספים.

עיקר עילות המעצר

1. הבטחת קיום הליכי חקירה – מניעת בריחה, השפעה על עדים, העלמת ראיות וכיו"ב.

2. בטחון הציבור – מניעת החשש שאם יתהלך הקטין חופשי הוא עלול לסכן בטחונו של אדם/ציבור/מדינה.

3. חשש להעלמת ראיות – מניעת הפרעה לחקירה משטרתית ע"י השפעה על עדים והעלמת ראיות (בדומה לעילה מס' 1).

4. בטחונו של הקטין – בהמ"ש רשאי לצוות על מעצרו של הקטין בשל הצורך להגן עליו מגורמים עבריינים בוגרים שהשתלטו עליו באיומים או פיתויים ואילצוהו לבצע עבירות מתוך ידיעה שאם ייעצר עונשו לא יהיה חמור מפאת גילו.

5. הרתעה – מעצר לשם הרתעת הקטין והעמדתו על חומרת מעשיו ובכדי להמחיש לו את סכנת הידרדרותו לעבריינות.

6. כפיית טיפול – מעצר לשם הבטחת טיפול מתאים לקטין ולשם "שכנועו" לחזור למסגרת חינוכית ושיתוף פעולה עם הוריו וקצין המבחן.

7. הימלטות ממשמורת חוקית – שוטר רשאי לעצור ללא צו מעצר ולהחזיק את הקטין עד להחזרתו למעון (פתוח או סגור) ממנו נמלט.

שחרור בתחנת המשטרה

המשטרה אינה ששה להחזיק קטינים במעצר וכעקרון היא משחררת אותם בהקדם האפשרי מיד עם תום מעצרם.

לקצין משטרה יש שיקול דעת לשחרר קטינים בתנאים מסוימים, כגון: איסור יצירת קשר, איסור כניסה ממקום מסוים או יציאה ממנו, הפקדת דרכון וכיו"ב.

שחרור בבית המשפט

בית המשפט יכול לצוות על ששחרורו של הקטין יהיה בערבות אחד מהוריו.
כמו-כן רשאי שופט לשחרר קטין תוך הטלת תנאים שוים כגון: מעצר בית, הגבלת יציאות בשעות מסוימות, הגבלת יציאות רק בליווי הוריו או באישור מוקדם מקצין המבחן וכו'.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף