כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

משרד הרישוי חויב להחזיר רשיון נהיגה בשל חוסר סבירות ההחלטה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני תעבורה - דיני תעבורה - תקנות התעבורה - רישיון נהיגה - פסילת רישיון נהיגה - המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - מרב"ד - משרד התחבורה - ועדת ערר רפואי


על חוות דעת הפוסלת את הרשיון, רשאי הניפגע לערער בפני וועדת ערר רפואית, ועל החלטתה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
משרד הרישוי חויב להחזיר רשיון נהיגה בשל חוסר סבירות ההחלטה

מאת: עו"ד מנחם יהב


לפי סעיף 51 לפקודת התעבורה, לרשות הרישוי סמכות לפסול, זמנית או לצמיתות, רשיון נהיגה בשל חוסר התאמה, בהחלטה מנומקת.

כאשר מתעורר חשש לאי התאמה מופנה בעל הרשיון לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שרופאיו הוסמכו, לפי סעיף 55א(א) לפקודת התעבורה, לפסול רשיון בשל אי התאמה.

על חוות דעת הפוסלת את הרשיון, רשאי הניפגע לערער בפני וועדת ערר רפואית, ועל החלטתה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.

א. היה בעל רשיון נהיגה מסוג 3, שאיפשר לו לנהוג בכלי רכב במשקל עד 15 טון והתפרנס כנהג משאית תובלה.
תקופה מסוימת השתמש בסמים, ועל רקע זה היה מאושפז זמן מה בבי"ח פסיכיאטרי. התעורר חשש לאי התאמתו לנהיגה.
א. הופנה למכון הרפואי לבדיקת התאמתו האישיותית לנהיגה.
המכון החליט שאין לאפשר לו לקבל רשיון נהיגה מסוג כלשהו בשל אי התאמה. א. ערער לוועדת הערר לפי תקנות התעבורה.

בפני הוועדה הוצגו ע"י עורך דינו מסמכים המוכיחים, לטענתו, את כשירותו לנהוג. ביניהם תוצאות בדיקות שהוא נקי מסמים, וחוות דעת הרופא הפסיכיאטר המטפל, לפיה הפסיק להשתמש בסמים.

וועדת הערר החליטה להחזיר ל-א. את הרשיון לרכב פרטי (סוג 2) בלבד, ואילו לגבי הרשיון לרכב משא (סוג 3) ניקבע כי יש לדחות קבלת החלטה כעבור שנתיים.

על כך הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי [עתנ 219/02 אזווי נ' משרד התחבורה-רשות הרישוי]. בית המשפט קיבל את הערעור ופסק כי יש להחזיר למר א. גם את רשיון הנהיגה לרכב משא. נימוקו של בית המשפט היה כי החלטת וועדת הערר לוקה בחוסר סבירות, כיון שהנימוק לשלילת רשיון הנהיגה היה שימוש בסמים, ומאחר שנימוק זה כבר אינו קיים עוד לא היה מקום לביטול הרשיון, כפי שאכן החליטה וועדת הערר לגבי רכב פרטי. בשל כך גם לא היה מקום לפסילת הרשיון לרכב משא ולפגוע בפרנסתו.

* הכותב הינו עו"ד ממשרד עו"ד טניה יהב

** רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף