כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הסגרתו של זאב רוזנשטיין


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - משפט פלילי - עבירות חמורות - הסגרה - דין זר - הסכם הסגרה


על בית המשפט בבואו להחליט האם המבוקש בר הסגרה לבדוק האם קיימות ראיות לכאורה ...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
הסגרתו של זאב רוזנשטיין
מאת: עו"ד ניסים כהן


על פי חוק ההסגרה –1954 תושב ישראלי (להלן: "המבוקש" ) אשר עבר עבירה על פי חוקי מדינת ישראל שדינה עונש מאסר של שנה ומעלה יוסגר למדינה אשר מבקשת אותו בהתקיים שלושה תנאים:
א. בקשת ההסגרה היא כדי להעמידו לדין באותה המדינה.
ב. המדינה אשר מבקשת את הסגרתו התחייבה מראש כי הוא יוחזר למדינת ישראל על מנת לשאת את עונשו.
ג. כי קיים הסכם הסגרה בין מדינת ישראל למדינה המבקשת ושהאירוע הנדון עומד בתנאי הסכם ההסגרה על פי ההסכם.

על מנת שהמבוקש יוסגר יש תחילה להגיש בקשה אל שר המשפטים אשר רשאי להעביר את הבקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים שבו ייקבע אם הוא אכן בר הסגרה.

על בית המשפט בבואו להחליט האם המבוקש בר הסגרה לבדוק האם קיימות ראיות לכאורה לכך כי המבוקש ביצע את העבירה אשר בגינה מתבקשת הסגרתו. כמו כן בית המשפט לא יפסול ראיה רק בשל העובדה שנגבתה במדינה זרה.

כאשר מוגשת העתירה להסגרת המבוקש, על נציג המדינה להגיש לכבוד בית המשפט את כל החומר אשר עליו מתבססת הסגרתו של האדם.

על החלטת ההסגרה יש למבוקש אפשרות לערער בפני בית המשפט העליון אשר החלטתו תהיה סופית אלא אם כן יבקש המבוקש להגיש עתירה לבג"ץ.

במקרה של זאב רוזנשטיין קבע בית המשפט העליון כי התקיימו כל האלמנטים הדרושים לשם ההסגרה:
למדינת ישראל ישנו הסכם הסגרה עם ארה"ב.
שרת המשפטים העבירה את הבקשה של משרד המשפטים האמריקני להחלטת בית המשט המחוזי בירושלים.
המסמכים אשר על פיהם מתבקשת הסגרתו הוצגו בפני כבוד בית המשפט.
כנגד מר רוזנשטיין הוגש בארה"ב כתב אישום בגין קשירת קשר להפצת סם מסוכן וייבוא סמים למדינה.

היות וקיימת זיקה בין ביצוע העבירות לבין המדינה המבקשת את ההסגרה-ארה"ב (הקורבנות הם אמריקאים, הנזק הממשי נגרם לשלטונות בארה"ב וכו'), הרי שטבעי יותר כי כתב האישום יוגש בארה"ב.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף