כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

זכויות העובד למרות אי ביצוע הפרשות המעביד לחברת הביטוח או לקופת הפנסיה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה , דיני ביטוח - דיני עבודה - דיני ביטוח - הפרשות מעביד - קרנות פנסיה - זכויות עובדים עסקים בקשיים - חוק הגנת השכר - זכויות עובדים עסקים בקשיים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
זכויות העובד למרות אי ביצוע הפרשות המעביד לחברת הביטוח או לקופת הפנסיה

מאת עו"ד דוד מימון


במקרים רבים מחמת קשיים כלכליים ו/או עקב מעשי מרמה של המעסיק אין הוא מעביר את הכספים שניכה מהעובד ואת חלקו לחברת הביטוח או לקופת הפנסיה ומתעוררת השאלה מה מעמדו ומה זכויותיו של העובד בנסיבות אלה?

מרבית הציבור, קהל עורכי הדין ואף כמובן חברת הביטוח וקופת הפנסיה, יאמרו לעובד זה כי אין לו כל זכויות ואין מה לעשות ואולי הוא יכול לתבוע את מעבידו, אך אין המדובר בייעוץ נכון שכן מצבו של העובד טוב בהרבה מסברה זו.

על פי סעיף 19 (ד) לחוק הגנת השכר רואים את זכויותיו כלפי קופת הפנסיה או חברת הביטוח כאילו התשלום שולם במועדו ועל כן אם התרחש אירוע מזכה או שהעובד לא קיבל את זכויותיו זכאי הוא לתובעם מקופת הפנסיה או מחברת הביטוח כאילו שולמו לה.

האמור לעיל מוגבל למקרה שתקופת אי התשלום עולה על שנה, שאז יכולה הקופה או חברת הביטוח להשתחרר מחבותה אם כעבור 6 חודשים לאחר אי התשלום עדכנה היא את העובד בעובדה זו ואם לא התרשלה בגביית החוב, או שבית הדין קבע שיש לה הצדק אחר לאי ביצוע הגביה.

כעולה מהמקובץ, גם אם המעביד לא העביר הכספים לחברת הביטוח או לקופת הפנסיה נותר העובד מבוטח לכל דבר ועניין במשך שנה מהפסקת העברת הכספים ואילו לגבי התקופה שלאחר השנה קביעת אחריות חברת הביטוח או קופת הפנסיה מותנית בדרך התנהלותה.

במקרה כאמור יש להגיש תובענה נגד חברת הביטוח או קופת הפנסיה למימוש הזכויות שכן ככלל גופים אלה נוהגים מנהג "בת יענה" אינם נותנים את המשקל הראוי ואינם מכבדים את החבות והאחריות הרבה כלפי המבוטח שהמחוקק, באמצעות סעיף 19 הנ"ל, הטיל עליהם.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף