כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

רוכש עסק קיים – היזהר מעובדיו


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה, משפט מסחרי - דיני עבודה - משפט העבודה - יחסי עבודה - עובד מעביד - משפט מסחרי - רכישת עסק - רכישות ומיזוגים - זכויות עובדים עסקים בקשיים


מטרת מאמר זה הינה להציג לרוכש עסק קיים " על קצה המזלג" ממה עליו להיזהר בהקשר לעובדי העסק שנרכש.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
רוכש עסק קיים – היזהר מעובדיו

מאת עו"ד דוד מימון


במקרים רבים אדם המבקש לנהל עסק עושה זאת על ידי רכישת עסק קיים. מטרת מאמר זה הינה להציג לו " על קצה המזלג" ממה עליו להיזהר בהקשר לעובדי העסק שנרכש.

רבים סבורים כי אין זה מעניינם מה היו חובותיו של המעביד הקודם לעובדיו או כי אין להם כל סיכון בהמשך העסקתם של העובדים אצל בעל העסק הקודם ואינם בוחנים כלל סוגיה זו ואף "שמחים" שעובד מנוסה בעסק ממשיך לעבוד אצלם.

גישתם ונוהגים של רוכשים אלה לוקה בנטילת חיוב כלכלי שעלול לגרום לקריסת העסק עוד בתחילת דרכו וזאת לנוכח הוראת סעיף 30(א) לחוק הגנת השכר שתובא להלן במלואה.

"עבר מפעל מיד ליד או חולק או מוזג, אחראי גם המעביד החדש לתשלום שכר עבודה ולתשלומים לקופת גמל המגיעים מן המעביד הקודם, אלא שהמעביד החדש רשאי, על-ידי הודעה שיפרסם במפעל ובעתונות בדרך הקבועה בתקנות, לדרוש שתביעות תשלומים כאמור יוגשו לו תוך שלושה חדשים מיום ההעברה, החלוקה או המיזוג, ואם פירסם את ההודעה אחרי יום זה - מיום הפרסום. המעביד החדש לא יהיה אחראי לתשלום תביעות שיוגשו לו כעבור התקופה של שלושה חדשים כאמור."

ההוראה הנ"ל קובעת כי המעסיק החדש של העסק אחראי לכל התחייבויותיו לשכר והתחייבויותיו לקופת הגמל/פנסיה של המעסיק הקודם ובפועל יהיה אחראי לתשלום פיצויי פיטורים, ככל שיפטר מי מהעובדים, לגבי כל תקופת עבודתו של עובד אצל המעביד הקודם ואצל המעביד החדש, ככל שהמדובר במקום עבודה אחד.

רק לאחרונה ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה לפיו חויב המעביד החדש בתשלום כל החובות של המעביד הקודם ובתוספת פיצויי פיטורים לגבי תקופת עבודה בת כ- 9 שנים לאחר שהעובד עבד אצל המעסיק החדש כחודש ימים בלבד!!! סכום שלגבי עובד אחד, שהתפטר מעבודתו עקב בעיות בריאות ושהועסק בסכום הנמוך משכר מינימום, הסתכם בב- 130,000 ₪ !!!

אשר על כן, ועל מנת למנוע ו/או להקטין את הסיכון הנ"ל יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. יש לוודא כי כל העובדים פוטרו על ידי מעבידם הקודם וכי כל זכויותיהם מכל מין וסוג שולמו, ולחילופין לבדוק היטב את כל חובותיו של המעביד כלפי עובדיו ולדאוג לתשלומם או להפחית מסכום הרכישה סכומים אלה, כמו גם לדאוג לכך שכספים המהווים סכום לכיסוי פיצויי הפיטורים עבור תקופת עבודתו של העובד החדש אצל המעסיק הקודם יופקדו בקופת פיצויים לטובת תשלומם בעתיד.

2. לחילופין, ניתן למנוע או לצמצם הסיכון הנ"ל על ידי פיטורי העובדים על ידי המעסיק הקודם ותשלום פיצויי פיטורים על ידו כמו גם ביצוע תחשיב משוערך של חובותיו לעובדיו שיופקדו בנאמנות עד לביצוע הפרוצדורה הבאה שתמנע מהעובדים לתבוע את המעביד החדש על חובות המעסיק הקודם.

א. המעביד החדש, בתיאום עם המעביד הקודם ותוך הסדרת הנושא בהסכם הרכישה, יפרסם במקום העסק החדש ובעיתונות מודעה לפיה על כל עובד, שיש לו דרישה לתשלום מהמעביד הקודם, להגיש תביעות לתשלומים אלה תוך 3 חודשים.

ב. כל התביעות שיוגשו בתקופת שלשת החודשים יטופלו על דרך תשלום או הסדר פשרה עם העובד ורק לאחר שכל התביעות הוסדרו ניתן לשחרר את הכספים שהופקדו להבטחת תשלומים אלה.

ג. ככל שעובדים מסוימים אינם נכונים להגיע להסדר פשרה או סילוק תביעותיהם יש להותיר כספים בנאמנות שתבטיח את תביעתם, או את הסיכון הטמון בה.

ד. לאחר ביצוע הפעולות הנ"ל יוכל המעביד החדש לדעת כי לא רכש מלבד עסק גם "גיבנת" של חובות לעובדים.

3. בנוסף, על מנת להימנע מהסיכון של תשלום פיצויי פיטורים עבור תקופת העבר ובהנחה כי אין המדובר ברכישת המניות של המעסיק הקודם אלא ברכישת הפעילות העסקית בלבד ניתן לבטל את הסיכון בתשלום פיצויי פיטורים על ידי המעסיק החדש על ידי מעבר למקום עבודה פיזי אחר. ( יצוין כי מן הראוי לבחון סוגיה זו היטב על ידי עו"ד המומחה בתחום על מנת למנוע סיכונים מיותרים)
4. סיכומו של דבר, לעולם בכל רכישת עסק קיים מן הראוי על מנת למנוע סיכונים מיותרים, צריך הרוכש להיות מלווה בעורך דין הבקיא בדיני העבודה ולא רק בתחום המסחרי/אזרחי.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף