כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

זכויותיו של נפגע


עורכי דין - מידע משפטי: נזיקין ו/או ביטוח - דיני ביטוח - ביטוח לאומי - תאונות - פגיעה בעבודה - תאונת עבודה - חברות ביטוח - ביטוח פנסיוני - קביעת נכות - תקנה 15 - ועדה רפואית - ערר

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
זכויותיו של נפגע

מאת עו"ד דוד מימון


כאשר אדם נפגע מאירוע תאונתי ו/או מחלה ומאבד את מטה לחמו מחפש הוא את המקורות בהם יוכל להיעזר בתקופה קשה זו ועל כן חשוב לדעת את האופציות העומדות לרשותו.

עובדה שאינה ידועה לרבים הנה כי גם אם נפגעת מאירוע תאונתי שאינו תאונת עבודה בארץ או בחו"ל הנך זכאי לקבלת דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי ( להלן: "המל"ל), וזאת עפ"י הוראות פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי למשך תקופה בת 90 יום בהם הנך בארץ – כמו כן, כמובן שאם התקופה מתארכת ניתן לפנות למחלקת נכות כללית במל"ל ואף לבחון קבלת זכויות של "נכה נזקק" ואף הבטחת הכנסה.

כמו כן, כמובן שיש לבחון האם הנך מבוטח בבטוח אובדן כושר עבודה כלשהו בחברת ביטוח, ולחילופין האם הנך מבוטח בבטוח פנסיוני כלשהו במבטחים, נתיב, קג"מ ואחרות שאז, כמובן שעליך לדאוג ליזום פניה לגוף המבטח עם מסמכים רפואיים על מנת לקבל המגיע לך.

תשומת הלב לכך כי גם אם אין לנפגע ביטוח בגופים מבטחים והנו עובד כשכיר (ואף אם המדובר במחלה ולא רק בפציעה) מן הראוי לבדוק אם הנפגע היה זכאי להיות מבוטח בגוף שכזה עפ"י הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים ביחסים שבינו לבין מעסיקו, שהנם הוראות מחייבות עפ"י דין, שאז עומדת לנפגע זכות תביעה כנגד המעסיק בשל כל הנזקים שנגרמו בגין הפרת החובה לבטח ולמעשה להעמיד העובד במצב כאילו היה מבוטח אלא שהתביעה תהא מופנית כלפי המעסיק.

כמובן, שבלי כל קשר לכל האמור לעיל יש לבחון את הגורם לפגיעה ולשקול האם קיימת עילת תביעה נזיקית כנגד אדם או גוף האחראים לפגיעה.

במקרה של פגיעה בעבודה, או מחלה המוגדרת כמחלת מקצוע, או שניתן להוכיח כי נגרמה או פרצה עקב העבודה, הסעד הראשוני הוא בדרך של קבלת דמי פגיעה על תקופת אי הכושר מהמל"ל למשך תקופה של עד 3 חודשים, כאשר עוד קודם סיום תקופה זו מן הראוי להגיש תביעה לנכות מעבודה על מנת שהועדה הרפואית של המל"ל תקבע נכות זמנית או קבועה לגבי העתיד כאשר משמעות הנכות הזמנית היא קבלת כספים עפ"י שיעור הנכות שנקבע לתקופת הקביעה ואילו משמעות הנכות הקבועה תלויה בשיעור הנכות כאשר שיעור שעד 20% מקנה תשלום מענק חד פעמי ואילו שיעור נכות קבועה המגיע לכדי 20% ומעלה מכך יזכה הנפגע בגמלה חודשית לכל ימי חייו, כאשר כמובן ששיעור הגמלה נקבע עפ"י שיעור הנכות.

יש לבדוק האם הועדה שדנה וקבעה נכות קבועה התייחסה לשימוש בתקנה 15, שהינה תקנה המאפשרת להגדיל את שיעור הנכות עד 50% (ובלבד שהשינוי לא יגרום למעבר מעל ה- 19%) והיא ניתנת תוך התייחסות ליכולת העובד לחזור לעבודתו או לעיסוקו הקודם לתאונה תוך בחינת השלכות הדבר על שיעור השתכרותו במקום עבודתו או בעיסוקו החדש.

תשומת הלב כי קביעת הועדה בדרג ראשון אינה סוף פסוק והנפגע והמל"ל יכולים לערער על ההחלטה בפני הועדה הרפואית לעררים תוך 30 יום ועל החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתן לערער בשאלה משפטית בלבד לבית הדין לעבודה גם כן תוך 30 יום.

כמובן שגם במקרה שכזה יש לבחון קיומם של ביטוחי אובדן כושר עבודה, אך אין טעם לבחון ביטוחים פנסיונים משאלה, ממילא מחריגים הזכאות לתשלום במקרה של תאונת עבודה ויצויין כי בהרבה מקרים גם בחברת הביטוח ישנה הגבלה בתשלום של 75% מהשכר כאשר תשלומי המל"ל מופחתים מהפיצוי המגיע עפ"י הפוליסה.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף