כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מהפכה מתוכננת בזכויות בעלי הנחלות במושבים


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - דיני מקרקעין - דיני מושבים - מקרקעין - קניין - משק חקלאי - נחלה - בר רשות - מינהל מקרקעי ישראל - אגודה שיתופית - ועדת הבר - נחלות - חלקה א

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
מהפכה מתוכננת בזכויות בעלי הנחלות במושבים

מאת עו"ד גבי מיכאלי


זכויות בעלי הנחלות (משקים חקלאיים) ביותר מ- 90% מהמושבים בישראל, הן זכויות של בר-רשות.

זכויות בר-רשות אינן ניתנות להורשה וברות ביטול על פי נותן הרשות. – הזכויות גם כפופות להחלטת מינהל מקרקעי ישראל החוזים בין המינהל לאגודות והחלטות אחרות – ולכן הן זכויות בלתי יציבות במהותן.

זכויות בר-הרשות מאפשרות לאגודה, לסוכנות היהודית לארץ ישראל ולמינהל מקרקעי ישראל להגביל את קניינם של החקלאים בהתאם לצרכים המשתנים של הגופים המיישבים הגבלת הזכויות הנ"ל גורעת באופן מהותי משווי הנחלות, גורמת לחוסר יציבות ולחוסר וודאות בנוגע לזכויות, דרכי הורשתם, ופוגעת באופן מהותי בזכויות הקנין של החקלאי.

זכויות אלו נחותות בהרבה מזכויותיו של כל אדם אשר לו דירת מגורים על אדמות המדינה.

הצעת חוק של חבר הכנסת אפרים סנה וכן המלצות ועדת הבר אשר מונתה ליתן המלצות בנושא עיגון זכויות החקלאים לגבי המשקים החקלאיים אשר ברשותם, מחזקות מאוד את המגמה לעגן את זכויות בעלי הנחלות בחלקה א (חלקת המגורים) ולחתום איתם על חוזה חכירה בתנאים מועדפים.

חתימת חוזה חכירה לגבי הזכויות בחלקה א' ובבית המגורים של כל בעל נחלה יהווה שינוי ואף מהפיכה של ממש בזכויות בעלי הנחלות וישווה את זכותם בקרקע ובבית המגורים לזכויות חכירה ברות מימוש וברות הורשה בדומה לבעלי זכויות הקרקע בדירות ובתים בעיר. זכויות חכירה הן זכויות חוזיות בלתי משתנות ויהיו דומות לאלה לגבי שלהם זכויות חכירה רגילות בקרקעות המדינה.

עיגון הזכויות בעלי הנחלות יהווה מהפכה של ממש מאחר וניתן יהיה לממש זכויות אלה לרבות על ידי בניית מספר בתים בחלקה, מכירתם ופיצול בפועל של חלקה א'. – כמו כן יהיה ביטחון וודאות מלאים לגבי טיב הזכויות. הזכויות הן גם ברות מישכון, העברה, הורשה וכו' כמו כל זכות מקרקעין אחרת.

עיגון הזכויות בחלקה א' יגדיר באופן ברור וחד משמעי את גודל החלקה ויאפשר לכל בעל זכויות לעשות בחלקה כרצונו ללא חשש שהחלקה תוקטן. – תשתנה, תפוצל וכו'.

כמו כן עיגון הזכויות יאפשר לבעל הזכויות בחלקה להוריש את זכויותיו כרצונו ולהורות לעזבונו ויורשיו כיצד ינהגו ברכושו. – וזאת בניגוד למצב היום התלוי בכללי מינהל מקרקעי ישראל המשתנים מפעם לפעם.

כאשר יחתמו חוזי חכירה אפשר יהיה להחליף את סידור הבן הממשיך ולהוריש את הזכות בצוואה בדרך כפי שנעשה לגבי כל רכוש אחר של המצווה.

עיגון הזכויות יאפשר משכון החלקה באופן פשוט וקל תוך מתן בטחון מלא לבנק ובכך יהווה מנוף לפיתוח המשק החקלאי בפרט והמושב בכלל.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף