כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מימוש זכויות עובד מול חברה לא פעילה/ בהפסדים גדולים או מעסיק חסר כל - חלק ב


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה , דיני חברות - דיני עבודה - יחסי עובד מעביד - עסק בקשיים - זכויות עובדים עסקים בקשיים - מימוש זכויות - פיצויי פיטורים - הוכחת חוב - צו כינוס נכסים - מל"ל


ובחלק זה של המאמר יתוארו ההליכים שיש לנקוט בהם לאחר השלמת הליך הפירוק /פשיטת רגל כאמור.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
מימוש זכויות עובד מול חברה לא פעילה/ בהפסדים גדולים או מעסיק חסר כל ( חלק ב')

מאת עו"ד דוד מימון


כמתואר בחלקו הראשון של מאמר זה קיימים מקרים רבים בהם מוצא עצמו העובד חסר יכולת גביה מול המעסיק ועולה הצורך להסתייע בעורך דין המומחה בדיני עבודה לשם בירור הזכויות ובירור הפעולות שיש לנקוט לגביית הכספים.

בחלקו הראשון של המאמר ניתנו הסברים למהלכים שיש לנקוט עד לשלב פירוק החברה ו/או הכרזתו של המעסיק כפושט רגל ובחלק זה יתוארו ההליכים שיש לנקוט בהם לאחר השלמת הליך הפירוק /פשיטת רגל כאמור.

1. לאחר שהמעסיק פורק או שעל מעסיק פרטי ניתן צו כינוס יש להגיש לאלתר ולא יאוחר מ- 6 חודשים מאותו מועד הוכחת חוב ולהפנותה בשלב הראשון לכונס הנכסים ובמקרה שמונה מנהל מיוחד לבדיקות הוכחות החוב ישירות למנהל זה.

2. תשומת לב העובדים כי המועד של 6 חודשים הינו מועד הניתן להארכה רק מטעמים מיוחדים שיירשמו והמנהל המיוחד הממונה לבדיקת הוכחות החוב, אינו מאריך את המועד אלא במקרים חריגים ביותר.

3. ישנם עובדים רבים " חכמולוגים" שאינם מצטרפים ל"פול" העובדים מן הטעם של ניסיון לחסוך בעלות הפירוק ו/או בניסיון להשיג עו"ד זול יותר, שכן עורכי דין רבים יודעים להגיש הוכחות חוב, אך מעט ביותר יודעים מה הן באמת הזכויות המגיעות לעובד מהמוסד לביטוח לאומי.

4. עובדים אלה עלולים לגלות, כפי שגילו רבים אחרים, כי ניסיון החיסכון הוביל להפסד כלל זכויותיהם או חלק ניכר ממנו.

5. הסיבות לאובדן שכזה הינן חוסר ידע של העורך דין החיצוני להליך על המועדים הרלוונטיים, ועל כן הגשת הוכחת החוב באיחור, או שלא למקום הנכון וכו', כמו גם חוסר ידע בתחום דיני העבודה ו/או בנוהגו של המעסיק המסוים, כפי שהדברים נלמדים מכלל תלושי השכר ו/או משיחות ובירורים עם העובדים.

6. להוכחת החוב יש לצרף את כל האסמכתאות הנדרשות על מנת לקצר ההליכים ולמנוע סרבול כמו גם יש לעקוב על כך שהמנהל המיוחד מאשר את כל הסכומים המגיעים לעובד.

7. בהגשת הוכחת החוב יש לבחון היטב כיצד לנסחה ואיזה רכיבים לתבוע ואיזה רכיבים לא לתבוע על מנת להקטין את שיעור המס שיחול על כספים אלה ושגיאה בפירוט הוכחת החוב עלולה להוביל לחיובי מס נכבדים.

8. על מנת שהמנהל המיוחד יבדוק את הוכחות החוב יש לשלם לו ישירות או באמצעות כונס הנכסים הרשמי סך של 250 ש"ח להוכחת חוב אחת.

9. אם המנהל המיוחד שוגה בהחלטתו יש לשכנע אותו כי שגה וככל שהדבר לא הואיל יש לנקוט בהליך של בקשה למתן הוראות לבית המשפט תוך 30 יום על מנת לחייב את המנהל המיוחד לאשר את הוכחת החוב על פי המגיע לעובד.

10. לצערנו למרות שהמנהל המיוחד מחליט את שהחליט הרי למרות שהמוסד לביטוח לאומי אמור לתקוף את החלטתו תוך 30 יום או לשלם את שהורה המנהל המיוחד לעיתים קרובות יש לנהל מלחמה נוספת כנגד הביטוח הלאומי על מנת שזה ישלם את שהינו מחויב.

11. לאחר שהמוסד לביטוח לאומי עבר לעבוד באמצעות תוכנה ראויה הוא משלם את ההוכחות חוב המאושרות תוך 6 חודשים לערך ממועד קבלתם על ידו ואף לעיתים מהר יותר.

12. הסכום המכסימלי המשתלם על ידי המל"ל הינו עשר פעמים השכר הממוצע במשק העומד על כ- 70,000 ש"ח בניכוי 4%.

13. אם המעביד לא העביר את הכספים שהיה אמור להעביר עד סיום יחסי עובד ומעביד לביטוח המנהלים לקופת הפנסיה יש לדאוג שמי מהם יגישו גם הוכחות חוב ויקבלו הסכומים המגיעים להם עד לכדי סכום של פעמיים השכר הממוצע במשק, קרי כ- 14,000 ש"ח.

14. בבדיקה הנעשית לגבי הכספים המועברים יש לבחון האם בכל התקופות הועברו כספים שאם לא כן יש לשקול הגשת תובענה נגד חברת הביטוח/קופת הפנסיה וזאת מעילות הנקובות בחוק ושיפורטו עוד במסגרת מאמר מערכת נוסף.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף