כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

עבירות קטינים – חובת התייעצות עם קצין מבחן


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - משפט פלילי - עבירות קטינים - עבירות נוער - שירות המבחן לנוער - קצין מבחן - חובת התייעצות - ביטול כתב אישום - ילדים - נוער במשפט הפלילי

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
עבירות קטינים – חובת התייעצות עם קצין מבחן

מאת עו"ד שולמית קהלת


סעיף 134 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, מעמיד את גיל האחריות הפלילית על 12 שנים.
סעיף 12(ב) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971, קובע כי אין להעמיד קטין שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, אלא לאחר התייעצות עם קצין מבחן.
כך יוצא, כי לעניין קבוצת הקטינים בני 12 ו- 13, ביקש המחוקק להבטיח תנאי של בחינה מדוקדקת טרם נקיטת הליך פלילי נגדם.

בתי המשפט אשר עסקו בפרשנות חובת ההתייעצות הנ"ל קבעו, בין היתר, את הקביעות הבאות:

• חובת ההתייעצות עם שירות המבחן קיימת כל אימת שהעבירה המיוחסת לקטין בוצעה בטרם הגיעו לגיל 13, ללא קשר למועד הגשת כתב האישום*.

• חובת ההתייעצות עם שירות המבחן היא חובה מהותית ואין די בהודעת שירות המבחן לתביעה כי הנאשם הקטין מכחיש את העבירה ולפיכך אין המלצה בעניינו*.

• הסתפקות בהודעה לאקונית יש בה בכדי להפלות לרעה קטינים, אשר למעשה לא ביצעו את העבירה*.

• ראוי לשירות המבחן לערוך טופס שיחייב התייחסות לפרטים חיוניים לשם מילוי חובת ההתייעצות, ואף לשם מילוי אחר חובת השקיפות, חובת ההנמקה והאפשרות לפקח על המעשה המנהלי*.

בכפוף לקביעות אלא ולנסיבות אחרות, ביטלו בתי המשפט כתבי אישום שהוגשו נגד קטינים אשר בעניינם לא בוצעה התייעצות עם שירות המבחן או שלא נמסרה חוות דעת מתאימה משירות המבחן.

כך למשל, שוכנעה בית המשפט בת"פ (נוער-אשקלון) 1273/03, כי לא נערכה התייעצות מהותית עם שירות המבחן, וזה האחרון לא מסר פרטים בעניינו של הקטין ולפיכך לא היה בידי התביעה לשקול עמדתה בעניינו של הקטין בטרם הגשת כתב האישום. לפיכך - קובעת השופטת בן דור ניצנה - מדובר בפגם מהותי שמביא לביטולו של כתב האישום.

בת"פ (נוער-ת"א) 1399/03, ביטל בית המשפט כתב אישום שהוגש בהעדר קיום חובת ההתייעצות עם שירות המבחן. לימים, לאחר שמלאו לנאשמים הקטינים 13 שנה, הוגש כתב אישום מחדש המתייחס לאותם אירועים, כאשר ההבדל היחיד הוא שאחד הנאשמים מן האישום הקודם לא כלול בו. כב' השופטת רות בן-חנוך מבטלת את כתב האישום החדש וקובעת כי תכליתה של חובת ההתייעצות תתרוקן מתוכן אם לא תתקיים כל אימת שהעבירה המיוחסת לקטין בוצעה בטרם הגיעו לגיל 13.

*ת"פ (נוער-ת"א) 1399/03
* ת"פ (נוער-אשקלון) 1273/03
* שם
* ע"פ (מחוזי-חיפה) 2249/01
הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף