כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

שפעת העופות – הנזקים, הפיצויים, האחראים – היבטים משפטיים


עורכי דין - מידע משפטי: נזיקין ו/או ביטוח, מגזר חקלאי - מגזר חקלאי - דיני נזיקין - שפעת העופות - נזקי טבע - ביטוח - פיצויים - נזקי גוף - נזקי רכוש - אחריות - מוצרים פגומים - מחלות - שירותים וטרינרים - בע"ח


מגיפת שפעת העופות אשר מאיימת להתפשט בישראל תגיע בסופו של דבר אף לאולמות בתי המשפט אשר יאלצו לעסוק בהיבטים החוקיים השונים של המחלה והשלכותיה.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
שפעת העופות – הנזקים, הפיצויים, האחראים – היבטים משפטיים

מאת עו"ד עופר סולר


מגיפת שפעת העופות אשר מאיימת להתפשט בישראל תגיע בסופו של דבר אף לאולמות בתי המשפט אשר יאלצו לעסוק בהיבטים החוקיים השונים של המחלה והשלכותיה.

אילו גורמים עלולים להימצא חייבים בפיצוי מי שנדבקו בשפעת העופות?

אדם אשר נדבק בשפעת העופות בעקבות חשיפה לבשר עוף או ביצים ונגרם לו נזק גוף יוכל לתבוע את הגורם אשר ייצר ו/או שיווק את המוצר הנגוע בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים. היתרון בתביעה שכזו הינה שהנפגע אינו צריך להוכיח כי היצרן התרשל אלא די שיוכיח כי אכן נגרם לו נזק בעקבות שימוש במוצר – במקרה זה בשר העוף או הביצים. הבעייתיות הטמונה בתביעה בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים הינה כי סכומי התביעה מוגבלים לפיצוי בגין הפסד השתכרות עד לשילוש השכר הממוצע במשק לחודש ואף בראש הנזק של כאב וסבל יש תקרה הקבועה בחוק.

בפני נפגע עקב הדבקות במחלה (או בפני עזבונו במקרה של מוות חו"ח) עומדת אף האפשרות לתבוע את יצרני ומגדלי המוצרים בעוולת רשלנות בטענה כי בשל רשלנותם אשר התבטאה, למשל, באי חיסון העופות על אף המידע המוקדם על המחלה, התפרצה המחלה ונגרם הנזק. התביעה אף תוכל להיות מוגשת כנגד המדינה אשר כגוף מתווה מדיניות נמנעה מנקיטת צעדים למניעת התפרצות המחלה, דוגמת חיסונים, או התרשלה בטיפול בהתפרצות המחלה עצמה.

מכוח איזה חוק פועלים גורמי משרד החקלאות אשר משמידים את העופות בלולים?

החוק אשר מסדיר את ההוראות במקרה של מחלה מדבקת אצל בע"ח נחקק ב- 1985 ונקרא 'פקודת מחלות בעלי חיים'. על פי החוק רופא וטרינר ממשלתי רשאי לתת הוראות לבעליו של בעל חיים אשר נגוע או חשוד כנגוע במחלה להמיתו, רשאי להורות על דרך קבורת והשמדת גוויות בעלי החיים ורשאי לתת הנחיות שונות בעניין טיפול בבע"ח.

החוק אף נתן לוטרינר הממשלתי סמכויות נרחבות להיכנס לכל מקום אשר יש בו חשד כי מצוי בו בע"ח חולה או כי הוראות החוק בעניין מחלות בעלי חיים מופרות. כמו כן רשאי הוטרינר להורות על איסור כניסה לאזורים נגועים במחלה, על דרכי התנהגות באזורים אלו ואף על עיכוב ומעצר ללא צו (!) של אדם שנמצא עובר או נחשד כי עבר על הוראות החוק.

כל אי ציות להוראות הרופא הוטרינר או מנהל השירותים הוטרינרים בעניין של מניעת אפשרות הפצה והדבקה במחלות בע"ח עלול לגרור סנקציה בדמות קנס אזרחי וכן הרשעה בפלילים.

עבירה על הוראות פקודת מחלות בעלי חיים עלולה לגרור, אם כך, הרשעה בפלילים ומאסר של עד לשנה.

מי יפצה את החקלאים על השמדת מאות אלפי עופות ומה יהיה גובה הפיצוי?

פקודת מחלות בעלי חיים מסדירה את עניין הפיצויים לבעליו של בעל חיים שהומת בשל כך שהיה חשוד כנגוע במחלה. בהתאם לחוק אוצר המדינה ישלם לבעליו של בעל החיים את שוויו של בעל החיים לפני שהומת כאשר שר החקלאות רשאי, בהודעה ברשומות, לקבוע סכום מרבי של פיצויים שישולמו על כל בע"ח שהומת.

במידה והחקלאי ביטח את בע"ח שבבעלותו בביטוח פרטי הרי שרשאי המבטח להפחית מתגמולי הביטוח שעליו לשלם בשל השמדת בע"ח את התגמולים ששולמו על ידי אוצר המדינה וזאת בהתאם להוראת החוק.

חקלאי אשר לדעת מנהל השירותים הוטרינריים הפר את הוראות פקודת בעלי החיים, או שלא נקט באמצעים למניעת הדבקות בעלי החיים במחלה כפי שהורה המנהל ובשל כך התעורר הצורך בהשמדת בע"ח שבבעלותו – בהתאם לפקודת מחלות בעלי חיים תישלל זכאותו לפיצוי מאוצר המדינה.

בהתאם לאמור בפקודת מחלות בעלי חיים לא תהיה עילת תביעה נגד המדינה או נגד עובד מעובדיה בגין מעשים שנעשו בתום לב לפי הוראות פקודה זו ופרט לאמור בפקודה לא ישולם פיצוי בשל מעשה שנעשה לפיה אלא אם הורה שר החקלאות אחרת. כך למשל במקרה של מגפת שפעת העופות אם טרקטור אשר פינה את פגרי העופות גרם נזק למבנה הלול הרי שלכאורה המדינה אינה אחראית בפיצוי החקלאי בגין נזק זה.הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף