כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

עבירת האיומים – עבירה פלילית שהיקפה הורחב לאחרונה ע"י בית המשפט העליון


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - משפט פלילי - עבירה פלילית - איומים - עובדת סוציאלית - אלימות במשפחה - בית משפט עליון - יסודות עבירת האיום


די בכך שהמאיים היה מודע ברמת הסתברות גבוהה, עד כדי קרבה לוודאות, כי הביטוי המאיים עלול להפחיד את קולט האיום


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
עבירת האיומים – עבירה פלילית שהיקפה הורחב לאחרונה ע"י בית המשפט העליון

מאת עו"ד שולמית קהלת


אדם הואשם באיום כלפי אשתו, בכך שאמר לעובדת סוציאלית שעמה נפגש כי הוא "גאה בגברים המחסלים את נשותיהם וכי אם אשתו לא תיתן לו את הזהב אז היא תמצא את עצמה בבית הקברות".*

בית המשפט השלום (ערכאה ראשונה) זיכה את הנאשם וקבע כי אין לראות בדברים שנאמרו לעובדת הסוציאלית כאיום כלפי האישה.

בית המשפט המחוזי (ערכאה שניה), קיבל את ערעור המדינה והרשיע את הנאשם בעבירת איומים, אך זאת כנגד העובדת הסוציאלית ולא כנגד אשתו.

בית המשפט העליון קובע את היקף התפרשותה של עבירת האיומים, ודן, בין היתר, בשתי שאלות:

1. האם נדרש קשר כלשהו בין המאוים שקלט את האיום (העובדת סוציאלית) לבין מושא האיום כלפיו הופנה תוכנו של האיום (האישה)?

בית המשפט משיב על שאלה זו בשלילה, וקובע שקשר כזה הוא רק נסיבה אחת מכלל הנסיבות האופפות את עבירת ה"איום" והיא תישקל יחד עם כל הנסיבות הרלוונטיות האחרות.

2. האם קליטת האיום חייבת להיות אצל המאוים עצמו או שדי בכך שהאיום נקלט אצל אדם כלשהו, אף אם אינו המאוים?

בית המשפט קובע כי הגישה לפיה האיום צריך להיקלט אצל המאוים בעצמו היא הגישה העדיפה המגשימה באופן ראוי יותר את תכלית עבירת ה"איום".

בנוסף קובע בית המשפט כי באשר ליסוד הנפשי של עבירת ה"איום", די בכך שהמאיים היה מודע ברמת הסתברות גבוהה, עד כדי קרבה לוודאות, כי הביטוי המאיים עלול להפחיד את קולט האיום.

במקרה זה קובע בית המשפט העליון כי יש יסוד למסקנת בית המשפט המחוזי לפיה הנאשם איים על העובדת הסוציאלית. אמנם תוכן הדברים הופנו כלפי אשתו, אך טיבה החמור והפוגעני של האמירה המאיימת ומעמדה המקצועי של העובדת הסוציאלית מובילים למסקנה כי לכל הפחות, הוא צפה בהסתברות קרובה לוודאי את האפשרות כי אמירתו תפחיד גם את העובדת הסוציאלית.

עם זאת, בהתחשב באופן בו התנהל הדיון ובהסכמת המדינה, בית המשפט זיכה את הנאשם.

* רע"פ 2038/04 לם נגד מדינת ישראל

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף