כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

זכויות ה "ידועים בציבור" - מעמדם של בני זוג שלא נישאו כדת וכדין - חלק א'


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - ידועים בציבור - ידועה בציבור - מאהבת - זכויות - מדריך משפטי

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
זכויות ה "ידועים בציבור" - מעמדם של בני זוג שלא נישאו כדת וכדין - חלק א'
מאת עורכת דין לירן פרידלנד


בחלק זה (חלק א') ננסה לענות על השאלות הבאות:
מהם התנאים שעל בני הזוג להוכיח כדי לזכות בהכרה כ"ידועים בציבור" ?
האם יכול "ידוע בציבור" להיות נשוי לאחרת?
האם ניתן לקבוע מזונות לידועה בציבור בהסכם?
האם דרושה תקופת מינימום של חיים משותפים כדי לזכות בהכרה של "ידועים בציבור" ?
מהי האבחנה בין "מאהבת " "לידועה בציבור" ?
כיצד יחולק הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של ידועים בציבור ?


שאלה:
מהם התנאים שעל בני הזוג להוכיח כדי לזכות בהכרה כ"ידועים בציבור"-


תשובה:
נהוג לראות ב- 3 גורמים כיסודות קבועים בנישואין וחיי משפחה הקובעים "מינימום" לחיי משפחה, אך אין להם מידה כלשהי ועל כן צמצום בהם ואפילו היעדר מוחלט של אחד בשל סיבה ראויה,אינם מונעים קיומם של חיי משפחה:

יחסי אישות והיסוד האמוציונלי- יחסים אינטימיים כמו בין בעל ואישה המושתתים על חיבה, אהבה, מסירות ונאמנות המוכיחים כי הזוג קשר את גורלו זה בזו.
היסוד הכלכלי- משק בית משותף- ניהול תקציבי של יחידה משפחתית כגוף כלכלי, היסוד הנ"ל כולל מגורים משותפים וניהול משק בית משותף. אין הכוונה בהכרח בשיתוף קנייני בנכסים.
ידיעת הציבור- מספיקה ידיעת הציבור כי השניים חיים כבני זוג.


שאלה:
האם יכול "ידוע בציבור" להיות נשוי לאחרת?


תשובה:
כיום ההלכה היא כי בהיעדר הוראה בחוק הקובעת אחרת, יכולה ידועה בציבור להיות גם אשת איש וכן יכול ידוע בציבור להיות נשוי לאחרת. חוק הירושה לדוגמה קובע כי הוראותיו חלות רק על ידועים בציבור שהיו פנויים בעת פטירת המנוח.


שאלה:
האם ניתן לקבוע מזונות לידועה בציבור בהסכם ?


תשובה:
למרות שהחוק אינו קובע זכות למזונות לידועה בציבור בחייו של בן זוגה, ניתן לקבוע זכות כזו בהסכם בין בני הזוג. יצוין כי בתי-משפט, הכירו מספר פעמים בזכותה של ידועה בציבור למזונות מכוח הסכם מכללא הנובע מהחיים המשותפים, ממנו ניתן היה להסיק כי בן הזוג התחייב לשאת בכלכלתה של הידועה בציבור ולדאוג לכל מחזורה.
בישראל קיימים חוקים רבים המעניקים זכויות והטבות סוציאליות לידועה בציבור ומשווים את מעמדה למעמדה של אישה נשואה ובכללם חוק הירושה המקנה זכויות ירושה גם לידוע/ה בציבור.


שאלה:
האם דרושה תקופת מינימום של חיים משותפים כדי לזכות בהכרה של "ידועים בציבור"?


תשובה:
למעט הוראה ספציפית ב- 3 חוקים , לא קבע המחוקק תקופת מינימום.
חוק הירושה קבע תקופת מינימום של 3 שנים כדי להעניק זכות לקבלת דירה בירושה של ידוע בציבור, כשאין ילדים יורשים.
חוק שירות המדינה קובע גם הוא תקופה של 3 שנים לצורך קבלת הזכות של קצבת שארים. כנ"ל לגבי חוק שירות הקבע.
בית – המשפט המחוזי בת"א הסתפק בתקופה של 3 חודשים של חיים משותפים כדי להעניק הכרה.


שאלה:
מהי האבחנה בין "מאהבת " "לידועה בציבור"?


תשובה:
גם כאשר מדובר באהבה גדולה הנמשכת עשרות שנים, אם לא מתקיימים היסודות של ניהול משק בית משותף ושיתוף במגורים – לא יוכרו היחסים "כידועה בציבור"


שאלה:
כיצד יחולק הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של ידועים בציבור ?


תשובה:
המצב המשפטי הנהוג כיום הינו כי הרכוש שנצבר הוא רכוש משותף ומתחלק בין בני הזוג בחלקים שווים, גם אם הוא רשום ע"ש אחד מהם, וזאת בכפוף לכך שאין הוכחה שנתגבשה ביניהם כוונה אחרת.

לחלק ב' של המאמר

עו"ד לירן פרידלנד liranlaw@hotmail.co.il
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף