כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית


עורכי דין - מידע משפטי: דיני תעבורה - דיני תעבורה - תקנות התעבורה - עבירת תנועה - נהיגה תוך שימוש בטלפון נייד - דיבורית - בית משפט - זיכוי - נקודות - קורס נהיגה - פסילה אוטומטית


בית המשפט קבע כי בשל העובדה כי לא צויין באישום כי הנאשם לא אחז בהגה בשתי ידיו – לא פורטו הנסיבות המרכיבות את היסוד העובדתי שבעבירה – ומזכה את הנאשם.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית

מאת עו"ד שולמית קהלת


לאחרונה, הוגש כתב אישום לבית המשפט לתעבורה בחיפה* שנוסח באופן הבא: בתאריך... בשעה...במקום ... נהגת ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה השתמשת בטלפון קבוע/נייד שלא באמצעות מיקרופון, המותקן ברכב, בניגוד לתקנה 28 (ב) לתקנות התעבורה, התשכ"א – 1961.

תקנה 28(א) לתקנות התעבורה קובעת כי "נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה".

תקנה 28(ב) קובעת: "האמור בתקנת משנה (א) יחול גם על הנוהג ברכב שבו הותקן או מצוי מכשיר טלפון קבוע או נייד, והנוהג ברכב רשאי להשתמש בטלפון רק באמצעות מיקרופון המותקן ברכב".

מהאמור יוצא, כי יש איסור להסיר יד מההגה או הכידון לצורך שימוש בטלפון, וכי המבקש לשוחח בטלפון בעת נהיגה יעשה זאת באמצעות מיקרופון המותקן ברכב.

בית המשפט קבע כי בשל העובדה כי לא צויין באישום כי הנאשם לא אחז בהגה בשתי ידיו – לא פורטו הנסיבות המרכיבות את היסוד העובדתי שבעבירה – ומזכה את הנאשם.

בית המשפט מוסיף כי כיום קיימים טלפונים ניידים שניתן להניחם על המושב שליד הנהג או במתקן שעל לוח השעונים, לדבר לחלל המכונית כאשר השיחה תתנהל באמצעות המיקרופון הפנימי שמותקן במכשיר הטלפון, ללא צורך לקרב את הטלפון לאוזנו ולפיו של המשתמש.

בנוסף, מציין בית המשפט, כי ישנם מכשירים בהם מתבצע חיוג על-ידי פקודה קולית ושניתן לתכנתם באופן שהמכשיר יענה אוטומטית לאחר מספר צלצולים.

על רקע זה מעיר בית המשפט כי הרשעת אדם על כך שדיבר בטלפון כאשר הוא אוחז את ההגה בשתי ידיו – נראית בלתי סבירה לחלוטין, והיא נוגדת את הוראת החוק המפורשת לפיה חל איסור להשתמש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון המותקן ברכב, רק אם בעת השימוש בטלפון הנהג אינו אוחז את ההגה בשתי ידיו.

יש לציין כי חומרת העבירה של נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון נייד שלא כדין באה לידי ביטוי בקנס הגבוה הקבוע לצידה – 500 ₪ ובמספר הנקודות שירשמו לנהג – 4 נקודות.

לפי שיטת הניקוד החדשה, צבירת מספר רב של נקודות בתקופות הקבועות בחוק, יחייבו נהגים בקורס נהיגה בסיסי או בפסילה אוטומטית של רישיון הנהיגה שיוחזר לאחר מבחן עיוני ("תאוריה") או עמידה מחדש בכל השלבים לקבלת רישיון נהיגה (מבדקים רפואיים, מבחן עיוני, טסט וכיו"ב).

* ת 16879/05 (תעבורה – חיפה) מדינת ישראל נ' סוהיל נג'מי .

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף