כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

על בטיחות בעבודה - עובדים שנפגעו עקב הרמת משקל יתר , זכאים לפיצוי


עורכי דין - מידע משפטי: ביטוח לאומי , נזיקין ו/או ביטוח - נזיקין - דיני עבודה - נזקי גוף - ביטוח לאומי - בטיחות בעבודה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
על בטיחות בעבודה - עובדים שנפגעו עקב הרמת משקל יתר , זכאים לפיצוי
מאת עו"ד אברהם וקסלרלא אחת קורה שעובדים נפגעים בעבודתם עקב הרמת משאות או הנעת משקל יתר . עובדים אלו זכאים לפיצויים . כך נפסק לטובת איש תחזוקה בחנות , אשר העביר ארגז בקבוקים למדפים ונפצע בגבו או לגבי אחות סיעודית , אשר נשאה חולה ממיטתו ונפצעה בגבה.

על הבסיס המשפטי לתביעה וגבלותיה דנה רשימה זו.
• אף שיש שורה של חוקים הנוגעים להיבטי הבטיחות בעבודה הרי שתחיקת הבטיחות בעבודה נסמכת רובה ככולה על שני חוקים, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970 וחוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד-1954. פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח-1968, היא המקור המשפטי להגשת מרבית תביעות הנזיקין בגין תאונות עבודה, כאשר זו נסמכת בדרך כלל על אחת משני עוולות המסגרת שבפקודה: עוולת "הפרת חובה חקוקה" (סעיף 63 לפקודה), היינו, הפרת חקוק אחר אשר אינו מצוי בפקודת הנזיקין ועוולת "הרשלנות" (סעיף 35 לפקודה), או על שתיהן גם יחד. הרוצה לסמוך תביעתו על הפרת חובה חקוקה, חייב להצביע על החקוק שהופר, ובענייננו, אלו דיני הבטיחות דלעיל.
בסעיף 172 לפקודת הבטיחות בעבודה דלעיל, נקבע כי השר רשאי להתקין תקנות הקובעות את המשקל המקסימלי של משאות אשר עובדים: "ירימו, ישאו או יניעו", אולם בפועל לא הותקנו תקנות כלשהן מכוח סעיף זה. לעומת זאת בתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995, התקין מחוקק המשנה הגבלות מפורטות ביחס להרמת נשיאת או הנעת משקלים במסגרת ביצוע עבודות ע"י בני נוער. אם כך, נשאלת השאלה, על מה תיסמך עילת הפרת חובה חקוקה בתביעתו של בגיר אשר נפגע עקב הרמת נשיאת או הנעת משקל יתר במקום עבודתו ?
פסיקת בתי המשפט מצאה לכך פתרון בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד-1984. בשני הסעיפים הראשונים לתקנות אלו נקבע כי על המעביד למסור לעובד מידע עדכני אודות סיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים במקום העבודה וכי עליו להדריך את העובד בנוגע לכל ההיבטים הקשורים בהגנה מפני סיכונים אלו. ביהמ"ש קבע, כי עובד אשר נפגע עקב הרמת נשיאת או הנעת משקל יתר, יוכל להתבסס על תקנות אלו. יתר על כן, הפסיקה השתמשה בתקנות עבודת הנוער דלעיל כאינדיקציה לקביעת ההגדרה של מהו משקל יתר.
כך נפסק כנגד מעביד אשר איש התחזוקה בחנותו העביר ארגז בקבוקים למדפים ותוך כדי הרמת הארגז נפגע בגבו (ת.א. (חיפה) 8599/93 אליהו שטרית נ' סופרזול רשת מרכולים (תק-שלום כרך 29 (2) 3898) וכך נפסק כנגד בית חולים גריאטרי אשר האחות הסיעודית אשר עבדה בו נאלצה לשאת חולה מהמיטה לכסא ונפגעה תוך כדי כך בגבה (ת.א. 4197/84 מרים גולן נ' מדינת ישראל (לא פורסם)).
אגב, ערעור אשר הוגש בבימ"ש המחוזי בחיפה כנגד המדינה בגין התרשלותה בכך שלא התקינה את התקנות בדבר הרמת משקל יתר כאמור בסעיף 172 לפקודת הבטיחות בעבודה, נדחה. נקבע, כי חובת המדינה הנה חובת פיקוח בלבד אשר אינה מקימה חובת זהירות כלפי הפרט שנפגע כתוצאה מהיעדר תקנות (ע"א (חי') 4758/98 אורנים סיילנסר בע"מ נ' מדינת ישראל ואח' (פ"מ תשנ"ט (2) 510)).
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף