כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה


עורכי דין - מידע משפטי: ביטוח לאומי , נזיקין ו/או ביטוח - נזיקין - נזקי גוף - תאונת דרכים - תאונת עבודה - ביטוח לאומי - יעוץ משפטי

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה
מאת עו"ד אברהם וקסלרלנפגעי תאונות דרכים שהינן גם תאונות עבודה עומדת האפשרות לבחור אחד משני מסלולי תביעה : האחד נגד חברת הביטוח לפי חוק הפיצויים לנפעי תאונות דרכים והשני עפ"י חוק הביטוח הלאומי.
לבחירה זו נודעת חשיבות עצומה בדרך למימוש הזכויות , ועל כך ברשימה זו.
• בפני אדם שנפגע בתאונת דרכים, אשר הייתה לגביו גם תאונת עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשכ"ח-1958, עומדים שני מסלולי תביעה: האחד, כנגד חברת הביטוח או קרנית, לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, (המכונה חוק הפלת"ד) והשני לתשלום נזקיו על פי הוראות פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי הדן בביטוח נפגעי עבודה לתשלום גמלאות לפי חוק זה. בכל מקרה נפסק, כי אף אם פנה התובע בתביעה לביהמ"ש לפי חוק הפלת"ד חייב הוא להגיש בשלב משלבי המשפט תביעה למוסד לביטוח לאומי (מל"ל) לקביעת דרגת נכותו בגין הפגיעה מהתאונה.
לפי חוק הפלת"ד, ובניגוד לתביעות נזיקין אשר אינן מתבססות על חוק זה, ביהמ"ש ממנה מומחה או מומחים רפואיים מטעמו אשר קובעים את אחוזי נכותו של התובע.
אם כך עולה השאלה, מה דינו של אדם אשר פנה לוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי בגין פגיעתו מתאונה, ובינתיים, טרם שנקבעה קביעה כלשהיא ע"י מומחי המל"ל, קבעו המומחים מטעם ביהמ"ש את אחוזי נכותו. השאלה תתעצם ביתר שאת, אם נניח כי הוועדה הרפואית מטעם המל"ל לא קבעה לו אחוזי נכות כלל בעוד המומחים מטעם ביהמ"ש קבעו לו אחוזי נכות גבוהים.
בדיוק במקרה זה דן ביהמ"ש העליון, בבקשת רשות ערעור אשר הגישה חברת הביטוח "אליהו" (רע"א 1619/93 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' טטרו יאיר פ"ד מז(4), עמ' 96),
כנגד החלטת ביהמ"ש למנות מומחים רפואיים, לאחר שהתובע פנה למל"ל בתביעה לקביעת דרגת נכותו ועוד בטרם ניתנה קביעה מטעם המל"ל. במקרה זה, לא נקבעו לתובע אחוזי נכות במל"ל אולם המומחים מטעם ביהמ"ש קבעו לו אחוזי נכות.
ביהמ"ש העליון פסק בפרשה זו, כי: "אין מקום למנוע מנפגע את זכותו לכך שבית המשפט ימנה מומחה או מומחים רפואיים על מנת שאלה יקבעו את דרגת נכותו, רק מפני שפתוחה בפניו הדרך לקביעת דרגת נכותו כנפגע תאונת עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי. אין, על כן, להתערב במסקנתה של הערכאה הראשונה, כשהחליטה למנות מומחים רפואיים לבקשת המשיב".
עולה מכאן, כי ביהמ"ש רשאי למנות מומחים מטעמו לקביעת דרגת נכותו של תובע ללא כל קשר לשלבי התביעה במל"ל. אולם הניסיון מראה, כי רצוי מאוד שקביעתם של המומחים מטעם ביהמ"ש תהיה קודמת לקביעת אחוזי הנכות במל"ל, שכן הסיכוי לקבלת אחוזי נכות מטעם מומחי ביהמ"ש גבוה בהרבה מסיכויי קבלתם במל"ל.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף