כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מהו מעמד החלטות בעל תפקיד שבדק הוכחות חוב כלפי המוסד לביטוח לאומי?


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה, נזיקין ו/או ביטוח - דיני עבודה - המוסד לביטוח לאומי - הוכחת חוב - גימלה - ביטוח לאומי - זכות ערעור - מנהל מיוחד - תקיפת החלטת בעל תפקיד

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד

מהו מעמד החלטות בעל תפקיד שבדק הוכחות חוב כלפי המוסד לביטוח לאומי?

מאת עו"ד דוד מימון

בעל התפקיד מאשר את תביעות החוב על פי הוראות סעיף 189 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה -1995 (להלן: "החוק")

בסעיף 190 לחוק נקבע: "המוסד ישלם לכל זכאי לגמלה את סכום הגמלה המגיע לו לאחר ניכוי הסכומים כמתחייב מהוראות סעיף 189(ג); סכום שנוכה כאמור יעביר המוסד לאדם שאליו הוא נועד".

בעניין בר-מימון (פש"ר 85/93, המ' 2303/98), קבעה השופטת שידלובסקי אור, כי המל"ל חייב לקבל את קביעת פקיד בית המשפט,- המנהל המיוחד- אלא אם היא נגועה במרמה או חוסר תום-לב וכי המל"ל מנוע מלערער על קביעות בעל התפקיד שמונה לבדיקת הוכחות החוב.   

בפש"ר (ת"א) איזדורפר חיים נ' המוסד לביטוח לאומי נקבעה הלכה על ידי בית המשפט נכבד זה ( להלן: "הלכת איזדורפר") שאושרה על ידי בית המשפט העליון לפיה:
"הדרך האחת והיחידה הפתוחה בפני המל"ל לתקוף את החלטת המנהל המיוחד, הינה לערער עליה כדין, בפני בית המשפט אשר מינה את אותו בעל תפקיד.

בעשותו כן, חלים עליו כל הדינים אשר חלים על צד אשר מערער על החלטה שיפוטית, לרבות ובעיקר שני אלו:נ
א. נטל ההוכחה בכל הנוגע לתקיפת החלטת המנהל המיוחד מוטלים על המל"ל, כרגיל במקרה של ערעור על החלטה שיפוטית. יתרה מזאת; בית המשפט יטה לכבד הכרעות עובדתיות של המנהל המיוחד, ולא בנקל יהפוך אותן.

ב. המל"ל כפוף למועדי הערעור המופיעים בחוק. אם השתהה ולא ערער במועד, החלטת המנהל המיוחד הופכת לחלוטה, ואין המל"ל יכול להשמע ולטעון כנגדה."


משנקבע כי המנהל המיוחד הינו פקיד בית המשפט והכרעתו היא הכרעה שיפוטית המועד להגשת ערעור על החלטתו נקבעה בדין לכדי 45 יום.

סיכומה של סוגיה זו היא ש-45 יום לאחר הגעת הוכחות החוב המאושרות למל"ל חייב הוא לעשות אחת משתיים להגיש ערעור על ההחלטה או לשלם ואם אינו עושה כן יש להגיש נגדו בקשה למתן הוראות ולחייב אותו לשלם.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף