כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – מרב"ד – על פסילת רישיון נהיגה ודרכי ההתמודדות מול המכון


עורכי דין - מידע משפטי: דיני תעבורה - דיני תעבורה - מכון רפואי לבטיחות בדרכים - מרב"ד - פסילת רישיון נהיגה - רשות הרישוי - פסילה - ועדת ערר

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מרב"ד על פסילת רישיון נהיגה ודרכי ההתמודדות מול המכון
מאת: עו"ד שולמית קהלת

רשות הרישוי רשאית לפסול אדם המחזיק רישיון נהיגה לתקופה מסוימת או לצמיתות אם היא משוכנעת שבעל הרישיון אינו ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי. כמו כן, רשאית רשות הרישוי לסרב לבקשה לקבלת רישיון נהיגה או להרחבתו.

המדובר, בין היתר, במקרים בהם ישנה אינדיקציה לשימוש בסמים מצד הנהג, בעיות רפואיות, בעיות נפשיות, מעורבות בתאונות דרכים וריבוי בעבירות תנועה.

במקרים אלה, בדרך כלל, תפנה רשות הרישוי את הנהג למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד), אשר יכין חוות דעת, עליה תושתת ההחלטה בדבר הפסילה.

החלטת פסילה תקפה לשנה, אשר לאחריה מתחדשת הפסילה.


ערר על החלטת רשות הרישוי יוגש תוך 30 יום לועדת ערר של משרד הבריאות שמקום מושבה בבית החולים תל השומר, ובה יושבים שלושה רופאים.


את הערר רצוי להגיש באמצעות עורך דין, ולפי העניין, לצרף אליו חוות דעת רפואית או אחרת מטעם הנהג ומסמכים וראיות שיכולים לתמוך בטיעונים שבבסיס הערר.

על החלטת הועדה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה. לפי החוק, הערעור יהיה על שאלות משפטיות בלבד.

בעניין זה בית המשפט המחוזי* הביע את דעתו לפיה "...גם כאשר מדובר בוועדה של מומחים פסיכיאטרים...וועדה רכשה מיומנות בנושא השפעת הליקויים הנפשיים על כושר הנהיגה, אין זאת אומרת ששערי בית המשפט נעולים בפני מי שקופח על ידי החלטת הוועדה..."

באותו מקרה דובר על נהגת שהחזיקה ברישיון נהיגה 34 שנים והיתה מעורבת בתאונת דרכים בעקבותיה הוגש נגדה כתב אישום. בית המשפט הורה על בדיקת כשירותה להמשיך להחזיק רישיון נהיגה.

במרב"ד הוחלט על פסילת רישיון הנהגת, ועדת הערר דחתה את הערר שהוגש על החלטת המרב"ד, ועל החלטת ועדת הערר הנ"ל הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט מקבל את הערעור, מורה על החזרת הרישיון לנהגת, ומותח ביקורת חריפה על הפסיכולוגים שחוות דעתם היוו בסיס להחלטה לפסול הנהגת: "הקורא את חוות הדעת הפסיכולוגיות מקבל את הרושם כי בעיני אותם פסיכולוגים ופסיכיאטרים יש דפוס אחד נורמטיבי, וכי מי שסוטה מאותו דפוס מסווג כבעל אישיות סוטה, ובשל כך, משערים אותם פסיכולוגים ופסיכיאטרים שאותו נהג (קרי: המערערת) יתנהג שלא כדין ובאופן בלתי נורמטיבי בעת הנהיגה,
ועל כן צריך לשלול את רישיון הנהיגה ממנו".

סיכום

כאמור לעיל, החלטת המרב"ד לפסול אדם המחזיק רישיון נהיגה או סירוב לבקשה לקבלת רישיון נהיגה או הרחבתו של רישיון נהיגה קיים, מתחדשת כל שנה, והדרך הפתוחה בפני הנהג/ת היא הגשת ערר.

ניתן לקבל עותק מהממצאים עליהם נסמכת בקשת הפסילה, גם באמצעות עורך דין ולעיתים באמצעות רופא.

בשל החשיבות הגדולה שבהחזקת רישיון הנהיגה, והנזקים הרבים והשונים שעשויים להיגרם נוכח החלטת פסילה, רצוי וראוי להשתמש בשירותי של עורך דין מומחה בתחום.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף