כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

החתימה על השיק זויפה - הבנק ישלם ?


עורכי דין - מידע משפטי: דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל, משפט מסחרי ו/או דיני חברות - דיני שטרות - דיני בנקאות - שטר - זיוף שיק - זיוף חתימה - נוכל - נזק - פרעון שיקים - סיכון - חלוקת אחריות - בנק - הוצאה לפועל - אכיפה - ביטוח -רשלנות


במקרה שבנק מכבד שיק שזויפה בו חתימת המושך מבלי שבית המשפט מצא רשלנות הן מצד הבנק והן מצד הלקוח סביר מאוד כי הנזק יוטל על הבנק בלבד.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
החתימה על השיק זויפה - הבנק ישלם ?
מאת: עו"ד דותן לוי

במהלך החיים המסחריים והעסקים נפוץ מאוד השימוש בשטרות/שיקים כאמצעי תשלום וזמין עבור שירותים וסחורות ואף כאמצעי להבטחת תשלום עתידי.

זמינותם, סחירותם וקלות השימוש בהם, הפכו את השיקים לכלי בלעדיו אין בחיי העסקים והמסחר בישראל.

ואולם אליה וקוץ בה, שכן היתרונות שנמנו לעיל, מנוצלים לעיתים קרובות על ידי נוכלים לצורך זיוף התחייבות ומשיכת כספים לא להם, והופכים את השטרות/השיקים לחרב פיפיות.

פקודת השטרות קובעת כי חתימה שזויפה או שנחתמה שלא ברשות אין כוחה יפה ואין רוכשים על ידיה או על פיה כל זכות להחזיק בשטר או להפטיר ממנו או לאכוף פירעונו על כל צד שבו.

בשל רוחב היריעה הנוגעת לזיוף שטרות, נתמקד במאמר זה במישור היחסים שבין הלקוח הטוען כי חתימתו זויפה לבין הבנק, והחיובים הנובעים ממערכת היחסים ביניהם.

בבואו של הלקוח לטעון כי זויפה חתימתו על שטר ישנם מספר שלבים שיש לבדוק על מנת לקבוע על מי תחול האחריות בגין זיוף השטר ומי ישא בנזק שנגרם בעטיו של הזיוף.

ההנחה הראשונית היא כי החתימה על שטר אמיתית, ועל הטוען לזיוף, קרי, בעל השיק להוכיח כי חתימתו אכן זויפה, מנגד אינטרס הבנק יהא לטעון ולהשתדל להוכיח כי חתימתו של המושך אמיתית וכי לא מדובר בזיוף כלל.

ההלכה היא כי כאשר אמיתותה של חתימה שנויה במחלוקת, זה טוען כי זויפה וזה טוען  כי אמיתית היא, המסתמך על החתימה חייב בהוכחת אמיתותה. כלומר בעניינינו, על הבנק מוטלת החובה להוכיח כי חתימת המושך אמיתית. יתר על כן, כעניין של מדיניות משפטית נקבע כי לאור האמצעים הטכנולוגים, והמכשור המתקדם לרשות הבנק מוטלת על הבנק החובה להוכיח כי חתימת המושך אמיתית.

לענין זה יפים דבריו של א. ברק "זיוף במשיכת שיק: מטרה ואמצעים בחלוקת הסיכון בין הבנק ללקוחו":
"בסיכונים הנובעים מזיוף שיקים, נושא הסיכון הטוב ביותר הינו הבנק, שכן הוא – ולא הלקוח שחתימתו זויפה – מסוגל בדרך כלל לגלגל את הסיכון הסופי אל כל המשתמשים בשירותי הבנק וזאת בין השאר, באמצעות ביטוח מפני זיופים."

יצוין כי אין בענין זה כדי לגרוע מאחריותו של מושך השיק ובמידה וגם הלקוח וגם הבנק הפרו את ההסכם הקושר אותם, בית המשפט יפזר את הנזק ויטילו על שניהם וזאת על פי מידת אחריותם.

מכאן גם נובעת המסקנה, כי במקרה שבנק מכבד שיק שזויפה בו חתימת המושך מבלי שבית המשפט מצא רשלנות הן מצד הבנק והן מצד הלקוח סביר מאוד כי הנזק יוטל על הבנק בלבד.  
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף