כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

טיפול המשטרה בקטינים ובני נוער


עורכי דין - מידע משפטי: משפט פלילי - משפט פלילי - עבירות נוער - עבירה - קטין - קטינים - מעצר - חקירה - חוקר נוער - משטרת ישראל - חשוד - פוליגרף - ילדים - בגיר - עד - צילום נער - בית הספר


קטינים ובני נוער אשר נתקלים עם מערכת אכיפת החוק הפלילי לראשונה חווים, בדרך כלל, חוויה לא נעימה אשר מותירה אחריה במרבית הפעמים טראומה וחששות מהעתיד לבוא.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים

טיפול המשטרה בקטינים ובני נוער
מאת: עורכת דין שולמית קהלת אורן

מגעו הראשוני של קטין שנחשד בעבירה על החוק יהיה בדרך כלל עם המשטרה.

הרגישות המתחייבת מהעבודה המשטרתית עם קטינים, באה לידי ביטוי, בין היתר, בכללים אותם מחויבת המשטרה ליישם בכדי לפעול למזעור וצמצום הנזקים שעשויים להיגרם לקטיני
ם

יש לציין כי המדובר בכללים שכפופים לאיזון בין פרמטרים שונים, והם נועדו להגן על הקטינים תוך שמירה על האינטרס של אכיפת החוק, הבאת חשודים לדין ושמירה על הסדר הציבורי.

להלן יובאו מספר דוגמאות לנוהלי העבודה של המשטרה עם קטינים ובני נוער המופיעים בפקודת המטה הארצי עבודת המשטרה עם קטינים:

כללי

 1. 1.השוטרים שיטפלו בקטינים בתחנות המשטרה הינם עובדי/חוקי נוער אשר בנוסף על הכשרתם כשוטרים מן המניין, עברו הכשרה מיוחדת הקשורה לבני נוער לטיפול בהם.
 2. 2.בעת הטיפול בקטין, יפעל איש המשטרה באופן שימנע חשיפתו של הקטין לציבור ופגיעה מיותרת בו.
חקירה

 1. 3.היה ובוצעה עבירה על ידי קטין ובגיר, תופרד חקירת הקטין מחקירת הבגיר וייפתח תיק משנה בו תנוהל החקירה נגד הקטין.
 2. 4.אין לצלם קטין שטרם מלאו לו 14.
 3. 5.אין לבדוק בפוליגרף קטין מתחת לגיל 14.
 4. קטינים בני 14-16 יבדקו בפוליגרף בתנאים כדלקמן: מדובר בעבירת פשע בעלת עניין ציבורי רחב, הצורך בבדיקה נתמך בחוות דעת מקצין נוער מרחבי או ראש מחלק נוער, הקטין ואחד מהוריו או האפוטרופוס נתנו את הסכמתם בכתב לבדיקה.
 5. 6.אין להטביע טביעות אצבע (ט.א.) של קטין שאינו בר עונשין (מי שטרם מלאו לו 12 שנים).
מעצר

 1. 7.אין לעצור קטין שאינו בר עונשין החשוד בביצוע עבירה כלשהי ויש לנהוג בו כבעד.
 2. 8.בשעת מעצר, יש להימנע, ככל שניתן, מלעורר את תשומת לה הסובבים.
 3. 9.מעצר קטין יבוצע בשעות היום, אלא אם דחיית המעצר עלולה להכשיל את החקירה.
 4. 10.אין לעצור קטין בבית הספר, במקום עבודתו או במקום המשמש מפגש לבני נוער. אם אין אפשרות לדחות המעצר, יש לתאם את ביצועו עם מנהל המקום בכדי שביצועו לא יראה כפעולה משטרתית.
 5. 11.עם מעצרו של הקטין יש להודיע על המעצר לאחד מהוריו ולהביא לידיעת הקטין והוריו את זכותם ליצירת קשר עם עורך דין. אם לא ניתן להודיע להורים תימסר ההודעה על המעצר לאדם הקרוב לקטין. אם ההודעה עלולה לפגוע בשלום הקטין – תימסר ההודעה לקצין מבחן לנוער.
 6. 12.אין לכבול קטין, אלא אם כן: קיים חשש שהקטין יברח, הקטין ידוע כאלים או מנסה לפגוע בעצמו או באחרים, קיים חשש סביר שהקטין ינסה להעלים ראיות או להשמיד ראיות, הקטין ביצע עבירה מסוג פשע שסיכנה בצורה ממשית חיי אדם או שלמות גופו, כגון: רצח, נסיון לרצח, שוד או עבירת אלימות שגרמה לחבלה חמורה.
 7. 13.אין לכבול קטין מתחת לגיל 16 בכבלי רגל, אלא אם סבור מפקד חוליית הליווי שאין דרך אחרת להבטיח את הגעת הקטין, בשלום, לייעדו.
הבאת קטין לדין

 1. 14.אין להעמיד קטין עם אדם שאינו קטין, אלא בהסכמת היועמ"ש.
 2. 15.לא יוגש כתב אישום נגד קטין בגיל שבין 12-13 שנים כל עוד לא נתקבלה המלצה מקצין מבחן לנוער.
 3. 16.הוחלט להעמיד לדין קטין שמלאו לו 13 שנים, כתב האישום יוגש בהקדם בין אם נתקבלה חוות דעת מקצין מבחן לנוער ובין אם לאו, ויש להודיע על כך לשירות המבחן.
סוף דבר

קטינים ובני נוער אשר נתקלים עם מערכת אכיפת החוק הפלילי לראשונה חווים, בדרך כלל, חוויה לא נעימה אשר מותירה אחריה במרבית הפעמים טראומה וחששות מהעתיד לבוא.

על אף הכללים שפורט
ו ברשימה זו ויתר הכללים המעוגנים בנהלים ובחקיקה ושנועדו למזער את הנזק שעלול להיגרם לקטינים נוכח מגעם עם המשטרה, המציאות מלמדת כי קיימת פגיעה, בעיקר בקטינים ללא רקע עברייני, הנוגעת לביטחונם ודימויים העצמי והבאה לידי ביטוי בתחושות כעס, בושה ופחד מההליך הפלילי הרובץ לפתחם.

בנוסף לכך, משפחתו של הקטין ובמיוחד הוריו, שותפים אף הם לתחושות ולחששות המלווים להסתבכותו של הקטין בפלילים, לעיתים עוד יותר מהקטין עצמו, זאת, נוכח ניסיונם, השקפתם ויכולתם לראות את התמונה הרחבה.

לאור כל זאת, ובכדי להתמודד בדרך היעילה והנכונה
ביותר, שיש בה בכדי למנוע ולצמצמם נזקים במידת האפשר, יש לפנות לעורך דין המתמחה בטפול של בני נוער בפלילי מיד עם תחילת ההליכים המשטרתיים/משפטיים

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף