כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מדריך הזכויות לנפגע עבירה


עורכי דין - מידע משפטי: משפט פלילי , נזיקין ו/או ביטוח - פלילי - נפגעי עבירה - דלתיים סגורות - פיצויים - חוק זכויות נפגעי עבירה - מלווה בחקירה - קבלת מידע - תלונה - זכות עיון - עבירות מין - אלימות -נזק

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
מדריך הזכויות לנפגע עבירה
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן

בשנת 2001 נחקק "חוק זכויות קורבן עבירה" אשר מטרתו לקבוע את זכויותיו של אדם אשר נפגע כתוצאה מעבירה פלילית ולהגן על כבודו, זאת – מבלי לפגוע בזכויותיהם של חשודים, נאשמים ונידונים.

בחוק מעוגנות זכויות שונות שמוענקות לקורבן עבירה בשל
בים שונים על ידי הגופים שונים ובמאמר זה אסקור את הזכויות העיקריות והמשמעותיות אשר ראוי כי כל נפגע עבירה ידע על קיומן על מנת שיוכל לעמוד על מימושן.

הגבלה על מסירת פרטים אישיים של נפגע עבירה

על הרשויות נאסר להעביר מידע אודות פרטיו האישיים של קורבן עבירת מין או אלימות חמורה, אלא אם כן, מסירת הפרטים נדרשת לצורך ההליכים הפליליים הרלוונטיים או לצורך הגנה וטיפול בנפגע ובתנאים הקבועים בחוק.

החוק מעניק שיקול דעת לתובע באופן שאם קיים לדעתו חשש לפגיעה בשלומו של נפגע העבירה הוא רשאי שלא למסור את פרטיו האישיים לנאשם או לסנגורו.

הורה בית המשפט על מסירת הפרטים האישיים של נפגע עבירה לנאשם או סנגורו – רשאי הוא לצוות כי הפרטים ימסרו בתנאים או בסייגים שתכליתם להגן על פרטיותו של נפגע העבירה.

זכות לקבלת מידע על ההליך הפלילי

נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על השלב בו מצוי ההליך הפלילי בקשר לעבירה ממנה נפגע, למעט מידע שמסירתו אסורה או מידע שנקבע על ידי תובע כי יש במסירתו כדי לפגוע בחקירה או בפרטיותו או בשלומו של אדם.

זכות עיון בכתב האישום

נפגע עבירה זכאי לבקש (גם באמצעות עורך דינו) לעיין בכתב האישום נגד הנאשם ולקבל העתק ממנו, למעט אם מדובר בעיון שאסור על פי דן או אם סבר פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה כי אין להרשות את העיון ואת קבלת ההעתק.

ניהול הליכים בזמן סביר

נפגע עבירת מין או אלימות זכאי כי ההליכים המשפטיים יקוימו בתוך זמן סביר בכדי למנוע עינוי דין.

חקירה בדבר עבר מיני

כאשר מדובר בעבירת מין או אלימות לא ייחקר נפגע עבירה על עברו המיני, אלא אם כן נדרשת חקירה, בנסיבות העניין, לגבי קשר מיני קודם עם החשוד.
עם זאת, במידה ונקבע כי מדובר בחקירה חיונית כדי להגיע לחקר האמת –
ניתן יהיה לחקור נפגע עבירה על עברו המיני.

זכות למלווה בחקירה

נפגע עבירת מין או אלימות זכאי לבחור אדם לפי בחירתו, שיהיה נוכח בעת חקירתו, אלא אם כן סבר הקצין הממונה כי יש בכך כדי לפגוע בחקירה.

זכות לנוכחות בדיון המשפטי בדלתיים סגורות

נפגע עבירה זכאי להיות נוכח בדיון הנערך בדלתיים סגורות בבית המשפט בעניין העבירה ממנה נפגע וכן זכאי שאדם המלווה אותו לפי בחירתו, יהיה נוכח עימו בדיון זה.

בית המשפט רשאי שלא לאפשר נוכחות זו.

זכות להביע עמדה בעניין עיכוב הליכים או הסדר טיעון או חנינה

נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל מידע על הכוונה לעכב את ההליך הפלילי נגד הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב לפני היועץ המשפטי לממשלה – לפני קבלת ההחלטה בבקשה לעיכוב הליכים.

נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל מידע על האפשרות שהתביעה תג
יע להסדר טיעון עם הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע עמדתו לפני תובע בעניין זה – לפני קבלת החלטה בעניין.
בעניין זה חל סייג לפיו אם קבע פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה כי יש בכך לפגוע באופן ממשי בניהול ההליך הפלילי –
לא תינתן לנפגע העבירה זכות זו.

נפגע עבירת מין או אלימות שקיבל מידע על בקשת נידון לחנינה או להקלה מעונשו לפני נשיא המדינה, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב באמצעות מחלקת החנינות במשרד המשפטים.

הצהרת הנפגע בדבר פגיעה

נפגע עבירה זכאי למסור לגוף החוקר או לתובע הצהרה בכתב, על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה, לרבות נזק גוף, נזק נפשי או נזק לרכוש.

תובע רשאי להביא הצהרה זו לפני בית המשפט בעניין גזר דינו של הנאשם.

חשוב לדעת

בפסק דין שניתן השנה בבית המשפט העליון (בג"ץ 2477/07) נקבע:

 • התביעה צריכה להודיע לנפגע עבירה על האפשרות להגיע לעסקת טיעון עם הנאשם מבעוד מועד וליתן לו הזדמנות להגיב עליה, והכל בטרם יוחלט אם לאשר את הסדר הטיעון.
 • אין לנפגע עבירה "זכות וטו" או מעין "זכות הצבעה" לעניין אישור הסדר הטיעון ועמדתו מהווה רק חלק מהשיקולים שיביאו או לא יביאו לאישור הסדר הטיעון. שיקולי הדעת הבלעדי הוא של התביעה.
 • ככל שההליך הפלילי בו נתון הנאשם מצוי בשלב מתקדם יותר – כן תגבר הנטיה להעדיף מניעת הפגיעה בזכויותיו והיפוכם של דברים ככל שההליך נמצא בשלבים מוקדמים.
 • האיזון בין הזכויות המתנגשות של נפגע עבירה לחשוד/נאשם/נידון וההכרעה של מי מהן תיגבר – משתנה בכל מקרה לפי נסיבותיו לפי השיקולים הרלוונטיים.
סיכום

לנפגע עבירה זכויות אותן הוא רשאי לממש במסגרת הליך פלילי שמתנהל נגד חשוד, נאשם או נידון.

חשוב לציין כי רובם של נפגעי העבירה אינם מודעים לזכויותיהם ולעיתים קרובות הם אינם פועלים על פיהן, ונותרי
ם, בסופו של דבר, פגועים ומאוכזבים.

נפגע עבירה אשר מבקש לקחת חלק בהליך הפלילי המתנהל נגד אדם ממנו נפגע רשאי וצריך להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בפלילים, אשר ייצגו מול הרשויות ויפעל למימוש זכויותיו.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף