כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

טענת פרעתי בתיק הוצאה לפועל – מדריך מעשי


עורכי דין - מידע משפטי: דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל - הוצאה לפועל - טענת פרעתי - הוצל"פ - עורכי דין הוצאה לפעל - זוכה - חייב - חוב - זוכים - חייבים - תצהיר - שיק - שטר - פסק דין


כאשר החייב טוען, כי מילא אחר פסק הדין והוא אינו חייב עוד למלא אחריו...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד

טענת פרעתי בתיק הוצאה לפועל
מאת: עו"ד דרור כהן

טענת "פרעתי" הנה טענה אשר במסגרתה טוען החייב, כי שילם את החוב הנטען בתיק ההוצל"פ (מכוח שיק, שטר או פסק דין) או כאשר החייב טוען, כי מילא אחר פסק הדין והוא אינו חייב עוד למלא אחריו.

כאשר מגישים בקשה בטענת "פרעתי" הכוונה היא, כי החוב שולם או פס"ד קוים ויש ראיות לכך.
במסגרת בקשה בטענת "פרעתי" נטל הוכחה רובץ לפתחו של החייב ועליו להוכיח, כי שילם את החוב או קיים את פס"ד.

חשוב מאוד, טרם הגשת הבקשה להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני ההוצאה לפועל.

יחד עם הבקשה בטענת "פרעתי" יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • א.תצהיר תומך המאשר את כל העובדות המפורטות בבקשה.
 • ב.צילום ת.ז. של המבקש.
 • ג.העתק של כל אסמכתאות הרלוונטיות לטענות המפורטות בבקשה.
את הבקשה יש להגיש ב-3 העתקים וכן יש למסור העתק לזוכה בתיק ההוצל"פ.
בבקשה על החייב לפרט את העובדות מהן ניתן ללמוד, כי שילם את החוב בתיק ההוצל"פ או, קיים את פס"ד וכן לצרף אסמכתאות לעניין הטענות המפורטות בבקשה, רצוי לא לטעון רק טענות בע"פ כנגד החוב או קיום פס"ד, עריכת הבקשה ע"י עו"ד תביא לכך שהטענות המשפטיות הנכונות יופיעו בבקשה וכן כל ההגנות להן זכאי החייב.
יחד עם הבקשה בטענת רצוי להגיש בקשה לעיכוב ההליכים בתיק ההוצל"פ עד לסיום הדיון בבקשה בטענת "פרעתי".

ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיכוב הליכים במלואו ו/או בחלקו.
לאחר הגשת הבקשה בטענת "פרעתי" יעביר ראש ההוצאה לפועל את הבקשה לתגובת הזוכה בתיק ההוצל"פ.

לאחר קבלת תגובת הזוכה יקבע דיון בבקשה ובו לאחר שמיעת הצדדים ועדים מטעמם ייתן ראש ההוצאה לפועל את החלטתו האם הוא במקל את הבקשה במלואה, בחלקה או דוחה אותה.
והצגת כל הראיות.

במידה וראש ההוצל"פ יקבל את טענותיו של המבקש אשר יוכיח, כי שילם את החוב או קיים את פס"ד ייסגר תיק ההוצל"פ.

במידה וראש ההוצאה לפועל ידחה את הבקשה ולא יקבל את טענות המבקש, יוטלו הוצאות משפט על החייב אשר יתווספו לחוב הקיים בתיק ההוצל"פ.
יש לשקול היטב טרם מגישים בקשה בטענת "פרעתי" ולצרף את כל האסמכתאות ותצהירי עדים עליהם מסתמך המבקש.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף