כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

פסילת רישיון נהיגה בשל אי התאמה אישיותית


עורכי דין - מידע משפטי: דיני תעבורה - דיני תעבורה - שלילת רשיון נהיגה - מרב"ד - מכון רפואי לבטיחות בדרכים - משרד הרישוי - אי התאמה אישיותית לנהיגה - ערר - חוות דעת - פסילה - פסיכיאטר -


הטלת שלילה מנהיגה פוגעת בערך יסודי שהינו חופש התנועה של האדם וכמוה כשלילת חירותו...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
פסילת רישיון נהיגה בשל אי התאמה אישיותית
מאת: עורכת דין שולמית קהלת - אורן

רבים מאזרחי המדינה מוזמנים למבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד). אנשים אלו, אשר מבקשים לקבל רישיון נהיגה על משאית או רכב ציבורי או שהשתחררו מצה"ל בשל פרופיל נפשי או שהסתבכו בעבר בעבירות סמים או עבירות תעבורה חמורות, ימצאו את עצמם פסולים מלקבל/להחזיק רישיון נהיגה בשל "אי התאמה אישיותית".

המציאות מלמדת כי המונח "אי התאמה אישיותית" טומן בחובו קשת רחבה של הגדרות המיוחסות לצד הנפשי-תפקודי של האדם.
כך למשל, תחת המונח "אי התאמה אישיותית" ניתן למצוא, בין היתר, את הב
יטויים – חוסר בגרות, חוסר בשלות, קשיי הסתגלות למסגרות, חוסר אחריות, אימפולסיביות ונטייה לאקסטרנליות.

רבים וטובים מהאנשים שמוצאים את עצמם כמסוכנים לנהיגה בשל "אי התאמה אישיותית" מביעים את מחאתם כנגד תיוגם הנ"ל ובעיקר נגד תוצאותיו הקשות: פסילה מנהיגה.

הטע
נה הרווחות מתייחסת לעובדה כי ניתוח מאפייני אישיות רחב הוא וכי המומחים, פסיכולוגים פסיכיאטרים יכולים (וכך אף רצוי!) שלא להסכים האחד עם חוות דעתו של האחר באשר לממצאים המיוחסים לאותו אדם. עם זאת, על פי שיטת העבודה של המרב"ד אין אפשרות לאבחנות שונות שכן אין הסתמכות על חוות דעת חיצוניות!

חוות הדעת של המרב"ד ביחס לכשירותו של האדם לקבל/להחזיק רישיון נהיגה נסמכת על מבדקים אשר מבוצעים במקום ושיחה עם פסיכולוג/פסיכיאטר ואינה מאפשרת התמודדות חזיתית עם מבדקים אחרים וממצאים של מומחים אחרים. במילים אחרות –
המרב"ד לא יסתמך על חוות דעת (חיובית) אודות מאפייני אישיותו של הנבדק אשר לא נערכה על ידו.

יודגש כי חוות הדעת שניתנת על-ידי המרב"ד לכשירות / אי כשירות לנהיגה הינה בגדר המלצה, אותה בדרך כלל יקבל משרד הרישוי.

הדרך להתמודד עם ההחלטה לפסילת רשיון בשל "אי התאמה אישיותית לנהיגה" הינה הגשת ערר לועדת ערר לפי תקנה 195(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961. את הערר יש להגיש תוך 30 יום ולאחר תשלום אגרה שעומד כיום על סך 847 ₪.

יודגש כי לערר ניתן לצרף כל מסמך ו/או חוות דעת רפואית בכתב ובעל-פה.

הטלת שלילה מנהיגה פוגעת בערך יסודי שהינו חו
פש התנועה של האדם וכמוה כשלילת חירותו, בשינויים המחייבים.
בשל החשיבות הרבה המיוחסת לנהיגה, רצוי להיעזר בשירותיו של ובהכוונתו עורך דין העוסק בתחום התעבורה.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף