כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

זיכרון דברים - מסמך משפטי מחייב


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - מקרקעין - זיכרון דברים - חוזים - רכישת דירה - חוזה מחייב - דרישת הכתב - הסכם בעל פה - מכירת דירה - יעוץ על ידי עורך דין


מסמך שכותרתו נושא את המילים "זיכרון דברים" ... עשוי להיתפס כהסכם בר אכיפה במשפט המחייב את חותמיו....


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
זיכרון דברים - מסמך משפטי מחייב
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב


לא פעם אנו נתקלים במצבים בהם אנו נדרשים לחתום על מסמך שכותרתו "זיכרון דברים" במהלך משא ומתן לרכישת דירה או במהלך משא ומתן להשכרת דירה.

העובדה כי מסמך אינו חותם את המשא ומתן, וכי בכוונת הצדדים לערוך בהמשך חוזה פורמלי מפורט וסופי, אינה שוללת כלל ועיקר מן ההסכם המוקדם את תוקפו המשפטי המחייב.

כבר עתה יאמר: כותרתו של מסמך אינה מכריעה לגבי תוקפו.

מסמך שכותרתו נושא את המילים "זיכרון דברים" או "מכתב כוונות" או "סיכום תנאים" עשוי להיתפס כהסכם בר אכיפה במשפט המחייב את חותמתיו.

הבעיה מתעוררת כאשר זיכרון הדברים מנוסח באופן לקוני ובלתי מקצועי על ידי גורם, שאינו עורך דין ולרוב נעדר פרטים מהותיים.

על מנת שיוקנה למסמך כזה תוקף חוזי עליו לקיים את דרישות היסוד המותוות בחוק החוזים, לאמור: גמירו
ת דעת ומסוימות.

על מסמך כזה להעיד על רצונם של הצדדים לעסקה להתקשר זה עם זה בהתקשרות מחייבת: עליו לכלול את התנאים היסודיים והחיוניים לעסקה ולעיתים על מסמך לקיים דרישות צורניות, כגון דרישת כתב. על פי סעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, "התחיבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב".

אם נתקיימו במסמך כל אלה, אף קיומה של הסכמה בדבר חתימת חוזה עתידי, לא תשלול את תוקפו.

חתימה על מסמך הנעדר פרטים מהותיים עשויה לעיתים לחשוף את צד לעסקה או את שני הצדדים גם יחד בפני בעיות שונות. כך למשל, אי התייחסות לסוגיית מ
ס השבח בגין מכירת הדירה עשויה לחשוף את הרוכש בפני סיכון לא מבוטל.

יחד עם זאת, קיימת אפשרות, לפיה כל צד לעסקה יעלה על הכתב את תוכן עיקרי הדברים שסוכמו בין הצדדים, וזאת מבלי לחתום על מסמך כלשהו.

היתרון בנקיטת צעד כאמור הוא שלא נחתם כל מסמך שיש בו על מנת לכבול את הצדדים לעסקה. החיסרון באי חתימה על מסמך כלשהו, הוא, שכל אחד מהצדדים לעסקה עשוי לחזור בו מההסכמות בכל נקודת זמן או לחזור בו מהעסקה בכללותה. משכך, אני ממליצה לפנות לעורך דין מיד עם גיבוש ההסכמות לצורך הסכם מכר מפורט.

סוף דבר
, אני ממליצה להימנע לחתום על זיכרון דברים. במידה ובחרתם לחתום על זיכרון דברים, רצוי לעשות כן כאשר הנכם מיוצגים על ידי עורך דין.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף