חברות הביטוח ישלמו מעתה הרבה יותר ... - עו"ד אברהם וקסלר - law-info.co.il - עורכי דין מידע משפטי | מידע משפטי – מאמר משפטי – עורכי דין">
כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הלכת "השנים האבודות"
חברות הביטוח ישלמו מעתה הרבה יותר ...


עורכי דין - מידע משפטי: נזיקין ו/או ביטוח - דיני נזיקין - נזקי גוף - סקירה משפטית - הלכת השנים האבודות


"מהפיכה " בפסיקה בתחום הנזיקין – גם למתים יש ערך...
מאת עו"ד אברהם וקסלר


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
חברות הביטוח ישלמו מעתה הרבה יותר ...
"מהפיכה " בפסיקה בתחום הנזיקין – גם למתים יש ערך...
מאת עו"ד אברהם וקסלר

תביעות נזיקין שהיו בעבר "לא כלכליות" הפכו בבת אחת לתביעות בעלות סיכוי ממשי לנוכח שיטת פיצוי חדשה ומהפכנית שנקבעה בפסיקת בית המשפט העליון לאחרונה.

אדם שנפגע ומת כתוצאה של עוולת נזיקין לא היה זכאי מאת המזיק (ומבטחו) לפיצוי כספי בגין אבדן השתכרות בשנים בהן לא עבד מאחר ומת...
הפיצוי היה תחת הכותרת – קיצור תוחלת חיים – שהיה מסווג כנזק שאינו נזק ממון.
בתאונות דרכים למשל הקנה הדבר % 25 מסעיף הנקרא "כאב וסבל" שלפי בטבלה המקובלת היה שווה כ 30,000 ₪ נכון להיום. *
בתביעות נזיקין שאינן תאונות דרכים בית המשפט היה מעריך את הכאב והסבל כתוצאה מקיצור תוחלת חיים תוך שהיה מקבל השראה מחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
בפסק הדין שניתן לאחרונה ע"י כב' השופט ריבלין בענין עזבון אטינגר ע"י בית המשפט העליון בהרכב של 5 שופטים בראשות הנשיא ברק נקבעה הלכה חדשה ומחייבת הגורמת למהפיכה של ממש בכל תחום הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ועוולות נזיקיות אחרות .

בית המשפט קבע , כי יש לפצות על השנים האבודות כנזק ממוני שיחושב לפי הפסד ההשתכרות שהיה משתכר הניזוק בשנים שאותן לא יחיה כתוצאה מן העוולה.

המהפיכה היא מושגית בכך שיש כאן הכרה בפיצוי ניזוק בגין הפסד השתכרותו על התקופה שבה לא יהיה בחיים !!!

הלכה זו משתרעת הן על הפסד קיצור תוחלת חיים של הניזוק החי שתוחלת חייו התקצרה, לדוגמא ניזוק שחייו קוצרו ב 10 שנים יהיה זכאי עבור 10 השנים הללו לפיצוי, והן לגבי ניזוק שמת כתוצאה מן התאונה והוא (ליתר דיוק יורשיו) זכאי לפיצוי עבור הפסד ההשתכרות הפוטנציאלי ביחס לכושר השתכרות אם היה נשאר בחיים.
עד היום היה מקובל שאדם שמת כתוצאה של עוולה נזיקית היה "זול" יותר משמעותית לעומת אדם שנגרמה לו נכות.
לדוגמא, אדם בן 25 שמת כתוצאה של תאונת דרכים היה מפוצה בגין הסבל הלא ממוני ובאופן סמלי בגין קיצור תוחלת החיים. בתור נזק שאיננו ממוני המזיק היה משלם לגבי אדם מת הרבה פחות (25,000-30,000 ₪ בתוספת הוצאות כמו קבורה ומצבה)
( האמור לעיל היה חל לגבי אדם שאין לו תלויים ).
היום בעקבות פסק הדין המהפכני , אדם בן 25 שמת יפוצה עפ"י חישוב של 40 שנות עבודה כהפסד השתכרות וההבדל ברור לכל...
לפני "המהפיכה" קיים היה אבסורד בכך שאדם עם % 100 נכות היה זכאי לפיצוי שיכול היה להגיע לסכומים של מיליוני שקלים ובמידה והיה מת כתוצאה מאותו אירוע היה זכאי לפיצוי של עשרות אלפי שקלים בלבד !
התוצאה היא שהיום הושווה המצב לענין הפסד ההשתכרות בין שניהם.
אבסורד נוסף ערב "המהפיכה" טמון בתביעת תלויים (בן/בת זוג וילדים)

עד כה היתה הכרה בתביעת התלויים במקרה של ניזוק שמת. אילו רק קוצרה תוחלת החיים של ניזוק שנשאר בחיים הוא לא היה זכאי לפיצוי עבור "השנים האבודות", כלומר אדם שנפגע בתאונה ובעקבותיה הוא צפוי היה לחיות נניח 10 שנים פחות, לא היה זכאי לקבל פיצוי בחייו עבור השנים הללו. כך שאם מימש בחייו את מלוא זכויותיו הוא היה מקבל פחות מאשר אילו משפחתו היתה תובעת בתביעת תלויים לאחר מותו שכן תביעת "תלויים"משתרעת בכל תקופת "התלות" גם עבור שנים שקוצרו לניזוק.לא כך היה באשר לניזוק עצמו !ניזוק שנפגע, בעוולה נזיקית נשאר בחיים וחייו קוצרו כתוצאה של התאונה היה "שווה" למשפחתו הרבה יותר איפוא אם לא הספיק לתבוע את נזקיו בחייו.
מצב זה יצר לעתים ניגוד אינטרסים אבסורדי בינו לבין התלויים. לתלויים היה משתלם כאמור שלא ימצה את זכויותיו בחייו, כי כלכלית הדבר לא היה משתלם...הואיל ולתלויים היה מגיע הפסד תמיכה גם עבור שנות קיצור תוחלת חייו.

הערות:
1. פס"ד זה ניתן פה אחד בבית המשפט העליון בהרכב של 5 שופטים בראשות הנשיא ברק.
2. לפס"ד זה הוגשה בקשה לדיון נוסף ע"י חברות הביטוח לאור העובדה שמדובר בהלכה מהפכנית שיש לדון בה בהרכב גדול פעם נוספת.
3. קוריוז מענין – בפס"ד גבריאל שהיה ההלכה המנחה לפיה לא הכירו בפיצוי נזיקי עבור "השנים האבודות" שניתן בשנות ה 70 ושאותו שינו בפסה"ד הנוכחי בענין אטינגר, היה השופט ברק בדעת מיעוט וכבר אז כתב פס"ד מנומק לטובת ההכרה בפיצוי בגין "השנים האבודות".

שאלות מערכת מידע משפטי :

1. מה לעשות לגבי פסקי דין שכבר ניתנו ?
2. האם ניתן לפתוח אותם? שהרי מדובר בפערים של מיליוני שקלים
3. מה לעשות באשר לתביעות שכבר הוגשו והנמצאות בשלבים שונים של בירורם בבית המשפט ?
4. מה קורה לגבי תביעות קטינים? ואף תביעות של יילודים?
תשובות לשאלות אלו ולשאלות נוספות בנושא זה יינתנו במאמר שיתפרסם בקרוב באתר.
אולם ביחס לשאלה האחרונה עונה עו"ד וקסלר:
ילד שמת כתוצאה מרשלנות רפואית בלידה היה זכאי בעבר לפיצוי של עשרות עד מאות אלפי שקלים. לאור הפסיקה האחרונה יש להניח שהפיצוי בגין מקרה כזה יגיע למיליוני שקלים.
שאלה מעניינת בנושא זה הינה ביחס להפסד כושר ההשתכרות של קטין/יילוד שאין לאף אחד צל של מושג מה היה הולך לעשות בחייו...

* המאמר נכתב במאי 2004
** אבחנות נוספות בפסה"ד (מה בין הפסד השתכרות בעתיד לבין הפסד כושר השתכרות בעתיד) לא נדונו במסגרת מאמר זה.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף