כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

גלגולו של תיק נוער בעבירת אלימות חמורה (דקירה)– מבית המעצר למניעת הרשעה


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - פלילי - עבירות נוער - קטינים - אלימות - קטין - דקירה - סכין - דיני מעצרים - מעצר עד תום ההליכים - תסקיר מעצר - שרות המבחן לנוער - מניעת הרשעה - שיקום


תחילתו של תיק זה בעבירות אלימות חמורות בנסיבות מחמירות, אותן ביצע קטין בן 15.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
גלגולו של תיק נוער בעבירת אלימות חמורה (דקירה)מבית המעצר למניעת הרשעה
מאת: עו"ד שולמית קהלת

בחודש פברואר 2007 נעצר קטין בן 15 באשמה שדקר אדם במהלך קטטה שהתפתחה בין השניים.

בהיותו של הקטין עצור לצרכי חקירה, הגישה המדינה בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו ובד בבד עם
בקשה זו הוגש נגדו כתב אישום חמור, בו נטען, כי בנוסף למעשה הדקירה, ביצע הקטין עבירות אלימות נוספות.

עוד נטען בכתב האישום, כי את כל העבירות המיוחסות לו, לרבות הדקירה, ביצע הקטין כשהוא בגילופין.

בחקירתו במשטרה, הודה הקטין במעשה הדקירה, ויתר הראיות בתיק, אף
הם, ביססו את אשמתו בעבירות שיוחסו לו.

הבקשה למעצר עד תום ההליכים

טרם הדיון בבקשה למעצרו של הקטין עד תום ההליכים, התבקש שירות המבחן להכין "תסקיר מעצר" בעניינו.

תסקיר המעצר בחן את יחסו של הקטין לעבירות המיוחסות לו, למצבו האישי והמשפחתי, למידת מסוכנותו ולא
פשרות לשחרורו ל"חלופת מעצר", קרי: לאפשרות שהקטין ישהה במעצר מחוץ לכותלי בית המעצר.

תסקיר המעצר שהוגש בעניינו של הקטין התייחס להודאתו ולחרטתו על מעשה הדקירה וקבע כי על אף שמדובר בקטין שנמצא בסיכון בתחום האלימות, ניתן להפיג את המסוכנות הנשקפת ממנו במעצר בית, הרחק מעיר מגוריו, שם בוצעו העבירות.

בית המשפט קיבל את בקשת ההגנה לאמץ את המלצת שירות המבחן, והקטין שוחרר למעצר בית מלא לאחר ששהה 3 שבועות במעצר מאחורי סורג ובריח.

ניהול התיק בבית המשפט לנוער

מששוחרר הקטין למעצר בית, החלו הדיונים המשפטיים בתיק הפלילי.

עמדתו של הקטין והוריו היתה כי יש לפעול בקו משפטי אשר יכוון לתוצאה לפיה, בסופו של יום, ימנע בית המשפט לנוער מהרשעתו.

לאור הודאתו של הקטין בעבירת הדקירה ובהתחשב בראיות האחרות שביססו את יתר האישומים, נוהל משא ומתן בין הצדדים, אשר במסגרתו כתב האישום תוקן כך
שהאישומים יופחתו וחלקם ימחקו, הקטין יודה באישומים המופחתים וישלח לשירות המבחן לשם הכנת "תסקיר לעניין ההרשעה והעונש" בעניינו.

בשלב זה הודיעה התביעה כי עמדתה היא להרשעת הקטין ולהטלת עונש של מאסר בפועל.

הסדר הטיעון הוצג לבית המשפט לנוער, הקטין הודה בכתב האישום המתוקן, בית המשפט קבע כי הוא ביצע את העבירות ומבלי להרשיעו –
נשלח הקטין לשירות המבחן.

שירות המבחן לנוער

הקשר של הקטין עם קצינת המבחן נמשך חודשים ארוכים אשר במהלכם נדרש הקטין לשיתוף פעולה מלא.

בתחילה התקשה לחשוף את רגשותיו, מחשבותיו והלך הרוח אשר הב
יאו לביצוע העבירות.

יחד עם זאת, הקטין בסיוע משפחתו, הקפיד על התייצבות לפגישות עם קצינת המבחן ואט אט, החל להפנים את החשיבות המכרעת שיש לחוות דעתה של קצינת המבחן על שחרורו מתנאי מעצר הבית בו הוא שרוי ועל אופן סיום התיק הפלילי שתלוי ועומד נגדו.

במשך הזמן, ל
אור הידוק הקשר עם קצינת המבחן והשינוי החיובי אשר החל להתחולל בקטין, וכן, לאור שמירתו ההדוקה על התנאי מעצר הבית, התבקש בית המשפט לשחרר את הקטין מתנאי מעצר הבית המוחלט ובהמלצת קצינת המבחן, הקטין אכן קיבל הקלות בתנאים ועוד בטרם הסתיים התיק בעניינו הוא שוחרר מכל תנאי מגביל.

סיום התיק בבית המשפט לנוער

בהתחשב בעובדה כי הקטין הודה בדקירת אדם אשר נזקק בעקבות פציעתו לתפירת מקום החתך ובעבירות אלימות חמורות אחרות, דרש בית המשפט לנוער משירות המבחן, לבחון את הקטין לאורך חודשים רבים.

התסקירים
שהוגשו בעניינו של הקטין במהלך שנה שלמה ציירו תמונה לפיה מיום מעצרו עבר הקטין כברת דרך לא פשוטה, במהלכה, בסיוע משפחתו וגורמים אחרים, חייו קיבלו תפנית חיובית.

עוד נאמר בתסקירים כי יחסו של הקטין לעבירות שביצע מלמדות על חרטה כנה והפנמת הלקחים הנדרשים.

חוות
דעתה הסופית קצינת המבחן היתה להימנעות מהרשעת הקטין, תוך הטלת צו מבחן, לפיו הקטין יהיה תחת פיקוח שירות המבחן במשך שנה.

לאחר משא ומתן בין הצדדים הסכימה התביעה לסגת מעמדתה המקורית להרשעת הקטין ולעתירה למאסר בפועל, והסכימה לעתור במשותף בפני בית המשפט לנוער, לאמץ את חוות הדעת ולהימנע מהרשעת הקטין.

בית המשפט לנוער ייחס חומרה רבה לעבירות שביצע הקטין בהיותו בגילופין ובפרט את העובדה כי הקטין נהג להחזיק סכין אשר שימש לדקירת המתלונן.

עם זאת, לאור אופן ניהול התיק והבחירה הראויה של הקטין ומשפחתו בדרך טיפולית, תוך שית
וף פעולה מלא עם שירות המבחן לנוער והמאמצים הרבים שהשקיע הקטין בסלילת דרך חדשה וחיובית, נמנע בית המשפט מהרשעתו בפלילים וציווה על הקטין לשהות במשך שנה בפיקוח שירות המבחן, לחתום על התחייבות כספית להימנע מעבירות אלימות ו/או החזקת סכין והטיל עליו לשלם פיצוי למתלונן וקנס.

סוף דבר

תחילתו של תיק זה בעבירות אלימות חמורות בנסיבות מחמירות, אותן ביצע קטין בן 15.

הקטין אינו בעל רקע עברייני מובהק ועל כך מעידה יותר מכל, התגייסותו להליך טיפולי-שיקומי אשר נשא פרי.

משפחתו של הקטין, הגרעינית והמורחבת, התגייסה לעזרתו ותמכה
בו לאורך חודשים ארוכים בהם התמשך ההליך הפלילי בעניינו ואין ספק כי סיועה היווה תרומה משמעותית שהביאה לתוצאה לפיה ההליך המשפטי הסתיים מבלי שהקטין הוכתם בכתם הרשעה פלילית.

כפי שתואר במקרה האמור, קטינים המסתבכים בעבירות פליליות, קלות כבחמורות, נבחנים על ידי
רשויות התביעה ובתי המשפט לנוער בכלים ייחודיים אשר יציקת תוכן ראוי בהם, יכולה להביא לתוצאה רצויה.

תיק זה הינו דוגמא מובהקת להסתבכות של קטין בעבירת אלימות אשר רף חומרתה גבוה במיוחד ואשר הסתיים באופן בו, מחד, הקטין זכה לטיפול מקצועי ולהתמודדות בריאה עם כל אשר הביאו לביצוע העבירות, ומאידך, בפני הקטין אין מכשול בפני להתפתחות עתידית – אישית ומקצועית – תקינה.

לטיפול המשפטי בעניינם של קטינים ישנה חשיבות מכרעת ועל כן מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום הפלילי ובעבירות קטינים.

* עו"ד שולמית קהלת-אורן ייצגה את הקטין וניהלה את התיק מתחילת ההליכים ועד לסופם.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף