כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

נישואין בפרק ב – הצורך בהסכם ממון


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - פרק ב - נישואין - גירושין - ידועים בציבור - נישואים שניים - דירת מגורים - מזונות - ידועה בציבור - הסכם ממון - חיים משותפים - בית אבות


הצדדים חיו יחדיו כידועים בציבור כעשר שנים, לאחר שחתמו על הסכם "לעניין נישואין וממון"...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
נישואין בפרק בהצורך בהסכם ממון
מאת: עו"ד רחל פולק

    
הצדדים הינם יהודים אזרחי ישראל. האשה היתה בת 37 כשהאיש בן ה- 60 התאהב בה, ועשה הכל על מנת להוציאה ממסגרת הנישואין. מאבק הגירושין שניהלו האשה ובעלה הראשון היה ממושך וקשה, ונסתיים בכך שהיא זכתה בגט, אך נאסרה לבעלה ולבועלה. הצדדים חיו יחדיו כידועים בציבור כעשר שנים, לאחר שחתמו על הסכם "לעניין נישואין וממון", ובו התחייב האיש כי יישא בכל צרכיה כל חייה וכן כי "כל רכוש שנוצר וייווצר על ידו החל משנת 83 יהיה שייך במלואו ובלעדית לידועתו בציבור".
לאחר 10 שנים משותפות ועם התבססות עסקיו של בן הזוג בהונגריה, הציע הוא לבת זוגתו להינשא בנישואין אזרחיים בהונגריה. וכך היה. לשני הצדדים היו  אלה נישואין שניים ולכל אחד מהם
ילדים מנישואיו הראשונים. בשנת 2000, כשהאיש כבד ראייה וכבן 80, נטלו אותו בניו, מנישואיו הראשונים עימם, הכניסוהו לבית מוגן, והודיעו לאשה כי נישואיהם תמו, וכי מכאן ואילך עליה לדאוג לעצמה, שכן הרשאותיה לפעול בחשבונות בעלה יבוטלו. הבנים ניצלו את חולשת אביהם והוציאוהו מביתו, בניסיון להשתלט על הנכסים, המגיעים עפ"י הסכם הממון לאשתו (שאיננה אימם).

    
לאחר הגשת תביעות בביהמ"ש הגיעו הצדדים להסכם, שהתנאים בו אוכפים למעשה את האמור בהסכם הממון. הנכסים שנרכשו במהלך חייהם המשותפים: דירת הצדדים, דירה בהונגריה, רכב ויחידת נופש- הושארו בידי האשה. כמו כן התחייב הבעל להעביר לידי האשה 700 פרנק מידי חודש, עד אחרית ימיו, למימוש התחייבותו בהסכם לזון את האשה כל ימיה.

    בשל קיומו של הסכם הממון לא נזקק ביהמ"ש לשאלות הכבדות שעולות במקרה של נישואין אזרחיים של יהודים, אזרחי ישראל ותושב
יה, הן באשר לתוקפם והן באשר לחובת המזונות וחלוקת רכוש. בשאלות אלה נדון בהזדמנות אחרת.
    
האמור לעיל איננו יעוץ משפטי ואיננו תחליף לייעוץ משפטי פרטני
ואיננו מהווה המלצה לפעולה או הימנעות מפעולה.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף