כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חלוקת נכסי קריירה ומוניטין אישי בפירוק הנישואין


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - גירושין - דיני משפחה - נכסי קריירה - פרידות - מוניטין אישי - בעלי מקצועות חופשיים - עורכי דין - רו"ח - היי טק - אנשי עסקים - חלוקת רכוש - כושר השתכרות


נכס קריירה הינו כושרו של האדם להשתכר, הכולל, פרט לכישורים האישיים גם השכלה, ניסיון ומוניטין שנרכשו לאורך הקשר הזוגי...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
חלוקת נכסי קריירה ומוניטין אישי בפירוק הנישואין
מאת: עו"ד לירן פרידלנד

לפני מס' חודשים ( סוף 2007 ) קבע בית המשפט העליון,בהלכה עקרונית, כי הלכת השיתוף בין בני זוג חלה גם על נכסי הקריירה, קרי, כושר ההשתכרות והמוניטין האישי.

כלומר, על בתי המשפט לבחון את הפער שנוצר בין בני הזוג בתחום זה, עקב הנישואין, ולאזן אותו בכסף או בשווה כסף בפירוק הנישואין.

"נכסי קריירה" הינם כושרו של האדם להשתכר, הכוללים, פרט לכישורים האישיים,- השכלה, ניסיון ומוניטין שנרכשו לאורך הקשר הזוגי.

יש להדגיש כי מדובר אך ורק
בפער שנוצר במהלך הנישואין, עקב הנישואין, כאשר יש לגרוע ממנו את הכישרון האישי והתרומה שנצברה לפני תחילת הקשר הזוגי, או לאחר שפורק.

מחשבון האיזון שעל בית המשפט לעשות, יש לקזז את החלק שיש לייחס לכישרון האישי, ליכולת הטבועה באדם, לתקופה שלפני תחילת הקשר הזוגי ולתקופה שלאחר סיומו ולמרכיבים נוספים שאין להם תלות בקשר הזוגי. החלק שנותר, הוא התוצר של המאמץ המשותף של בני הזוג ואותו יש לחלק ביניהם בחלקים שווים.

ההלכה מבוססת על קבלת העיקרון כי התמיכה לה זוכה אדם מבן זוגו ומשפחתו, מאפשרת לו לתעל יותר משאבים אל האפיק המקצועי ולהוציא ביתר קלות את הפוטנציאל שגלום בו אל הפועל ולכן, בן הזוג התומך זכאי ליהנות מן הפירות, עת מפורק הקשר ביניהם, מכוח תרומתו.

עם זאת קבע בית המשפט שיש להתחשב בנתונים נוספים כמו: משך תקופת הקשר הזוגי, גילם של בני הזוג ואופק השתכרותם, הפרשי ההשתכרות של בני הזוג, נתונים על רכישת השכלה ועל צבירת ניסיון ומוניטין וכן, מרכיב הויתור שעשה כל אחד מבני הזוג עבור השני במהלך הנישואין.

בית המשפט העליון קבע בפסק דין זה (ע"מ 4623/04 פלוני נ' פלוני) כי על דרך הכלל, וככל שהדבר אפשרי ומועיל, עדיפה שיטת התשלום החד פעמי על פני שיטת התשלומים, אולם אין
לקבוע מסמרות.

בתיק הנדון דובר בבני זוג שהיו נשואים 27 שנים ולהם 5 ילדים. הבעל עסק בראיית חשבון, בעל משרד עצמאי, והאישה יועצת חינוכית.
בית המשפט קבע כי במהלך שנות הנישואין, כושר ההשתכרות של הבעל הוגבר,הכנסותיו גדלו והוא צבר מוניטין,  עת שהאישה הייתה עסוקה בעבודות הבית והטיפול בילדים.
בית המשפט קבע שעל הבעל לשלם לאישה סכום של 250,000 ₪, המשקלל את הפער בכושר ההשתכרות ביניהם.

אין ספק שהלכה זו ומימושה, עלולה להקשות על פירוק הקשר בין בני הזוג. עלולים להתעורר קשיים בהערכה הכרוכה בכימות  "נכסי
הקריירה" לערכים כספיים, ובמקרים של שווי גבוה, בהם לא ניתן לחייב את בן הזוג במלוא סכום השיפוי מיד עם הגירושין , יהיה צורך לפסוק את הסכום בתשלומים עתיים, באופן שישמר את הקשר בין בני הזוג, כמעין שותפות כלכלית לזמן בלתי מוגבל.

לסיכום, חשוב להדגיש כי הלכה זו מ
בוססת על החזקה כי בין בני זוג קיימת הסכמה מכללא כי במידה ואחד מהם יסכים לוותר מעצמו, או על פיתוח הקריירה שלו, תוך שהוא משקיע יותר בבית ובילדים, על מנת לאפשר לבן הזוג השני לפתח את כושר השתכרותו – הוא יהיה זכאי ליהנות מהפירות במקרה של גירושין.

והשורה התחתונה - לבני זוג שטרם נישאו, הרוצים להיכנס למסגרת של נישואין, ללא חשש כי התפתחותו והצלחתו של אחד מהם עלולה לעלות לו ביוקר במקרה של גירושין עליהם לקבוע זאת במפורש בהסכם ממון !
ולבני זוג נשואים המתכננים גירושיןמומלץ מאוד לקבל ייעוץ משפטי מקצועי לפני תחילת נקיטת ההליכים !
לתשומת ליבם של כל בעלי המקצועות החופשיים, עובדי ההיי טק, אנשי עסקים ועוד...

אין ספק שההלכה בנושא נכסי קריירה תתפתח ותורחב לכיוונים שונים ובהמשך יפורסם מאמר נוסף בנושא זה, שיסקור את התפתחות הפסיקה ויישומה בבתי המשפט לענייני משפחה.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף