כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מחדלי החקירה המשטרתית והשפעתם על ההליך הפלילי


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - פלילי - משפט פלילי - חקירת משטרה - חוקר - חקירות - מחדלי חקירה - נאשם - כתב אישום - הגנה - סניגור - זיכוי - גרסה - הגנה עצמית - מח"ש - עבירות נוער


אדם אשר טוען כי בעניינו, נמנעה המשטרה מלבצע פעולות חקירה או שלא ביצעה אותן כראוי ו/או במלואן, נדרש להצביע קשר בין הפגם שנפל בעבודת המשטרה לבין קיפוח הגנתו.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
מחדלי החקירה המשטרתית והשפעתם על ההליך הפלילי
מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן

"מטרת החקירה המשטרתית אינה מציאת ראיות להרשעתו של חשוד, אלא מציאת ראיות לחשיפת האמת, בין אם אמת זו עשויה להוביל לזיכויו של החשוד, ובין אם היא עשויה להוביל להרשעתו" (ע"פ 721/80).

הלכה זו משמעותה, כי בבסיס עבוד
ת המשטרה עומדת החובה להביא את האשם האמיתי לביצועה של עבירה, תוך מיצוי הליכי חקירה באופן ראוי. ובמילים אחרות: לכל אדם שהינו בחזקת נאשם בפלילים עומדת הזכות למשפט הוגן ותקין ומימושה של זכות זו תלויה בהכרח בעבודת המשטרה במהלך המשטרתית.

אדם אשר טוען כי בעניינו
, נמנעה המשטרה מלבצע פעולות חקירה או שלא ביצעה אותן כראוי ו/או במלואן, נדרש להצביע קשר בין הפגם שנפל בעבודת המשטרה לבין קיפוח הגנתו. ויודגש: לא מספיק לטעון כי המשטרה לא חקרה עד מסוים או כי לא נלקחו טביעות אצבע לצורך בדיקת התאמה, אלא יש להראות (למשל) כי אילו היו נעשות הפעולות הנ"ל ניתן היה להוכיח עובדות לזכותו של הנאשם.

בהקשר זה חשוב לציין כי הספק במשפט הפלילי – פועל לטובת הנאשם, ובאשר לדוגמא שהובאה לעיל - אם נמנעה המשטרה מלבדוק טביעת אצבע בחפץ אשר נטען כי בוצעה בו עבירה - יניחו לטובת הנאשם את ההנחה העובדתית הטובה ביותר עבורו, קרי: שאילו בוצעה הבדיקה, לא היו מאתרים בה את טביעת אצבעותיו!

המציאות מלמדת כי כמעט בכל תיק ניתן להצביע על מחדלי חקירה, אלא, שלא בכל מחדל חקירתי יש בכדי להשפיע על תוצאות ההליך הפלילי.

לעניין זה נקבע כי השאלה שהשופט צריך לשאול את עצמו
הינה: האם המחדלים הם כה חמורים עד שיש לחשוש כי קופחה הגנתו של הנאשם, כיוון שנתקשה להתמודד כראוי עם חומר הראיות העומד כנגדו או להוכיח גרסתו?

כך למשל, לאחרונה פורסם פסק דין אשר זיכה נאשם מעבירת איומים באמצעות שיחה טלפונית.
המשטרה נמנעה מלבצע פעולת חקירה של
"מסדר זיהוי קולות", שהיתה יכולה להכריע בבירור האם בנסיבות אותו מקרה, הנאשם ביצע את העבירה אם לאו.
בית המשפט, כאמור, זיכה הנאשם בקובעו שבחינת הראיות בתיק מביאה למסקנה, כי ה"אין" מכרסם באופן מהותי במשקל ה"יש".

במקרה אחר (ת"פ 305/00) זיכה בית המשפט המחוזי
בחיפה אדם שהואשם בדקירת אדם אחר בעקבות ויכוח שהתפתח בין השניים.

בעניין זה קיבל השופט את טענת הנאשם לפיה הוא פעל מתוך הגנה עצמית וזאת, בין היתר, בשל מחדלים בחקירת המשטרה, אשר לא חקרה את כל העדים שהיו בזירה ולא ביצעה פעולות חקירה חיוניות שהיה בהן בכדי לתמוך או להפריך את גרסת הנאשם וגרסאות אחרות.

בית המשפט קובע כי מכלול מחדלי החקירה פועל לטובת הנאשם, במובן זה שנושא שלא נחקר, יש להניח את האפשרו
ת שאם היה נחקר, היו תוצאות החקירה לטובתו של הנאשם, באופן שהיה בממצאים בכדי לתמוך בגירסתו. בהתאם, נושא אשר לא נחקר כלל, ואשר יש בו כדי לתמוך בגירסת הנאשם, מעורר, מעצם הימנעות המשטרה מלחקור אותו, ספק סביר וספק זה פועל לטובת הנאשם.

על אף שניתן לכאורה, להצביע על שורה של פעולות חקירה שהימנעות מהם מצביעה באופן ברור על פגיעה בנאשם (כגון: הימנעות מחקירת עדי ראיה, הימנעות מבדיקת גרסת הנאשם, הימנעות מחקירת הנאשם על נשוא מהותי וכיו"ב) – לא ניתן לספק רשימה ברורה של אותם מחדלים שיביאו להקלה עם הנאשם ו/או לזיכויו – וכל טענה בעניין תיבחן לגופה לאור נסיבות המקרה.

בד בבד עם סוגיית מחדלי חקירה עולות טענות נגד פעולות חקירה אותן מבצעת המשטרה באמצעות "תחבולות".

בעניין זה, ההלכה שעולה מפי בית המשפט העליון הינה כי השימוש בתחבולות הינו כורח המציאות ויחד עם זאת - יש גבולות לתחבול
ות! (למשל: ע"פ 2831/95, בג"ץ 5100/94, ע"פ 5121/98).

בית המשפט העליון קבע כי האמצעים בהם נוקטת המשטרה צריכים לעמוד ב"מבחן הסבירות" שטומן בחובו שני סייגים:

 1. 1.אין להשתמש בתחבולה המפרה את זכות החשוד להימנע מהפללה עצמית.
 2. 2.אין לנקוט אמצעי חקירה שהשימוש בהם פוגע בעשיית הצדק.
בנוסף לדברים אלא יש לזכור כי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי "אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם" וכמובן ששמירת זכויות אלו מתקיימת גם לאדם שנחקר כחשוד בביצוע עבירה מסוימת.

לסיכום: בדיקת פעולות המשטרה וחוקיותן הינה חלק בלתי נפרד מטיפול מקצועי וראוי בכל תיק פלילי.

העלאת טענות כנגד חוקיות פעולות משטרה, מבלי לאבחן בין עיקר וטפל ומבלי להכיר את המדיניות המשפטית הרלוונטית, יכולה בנסיבות מסוימות, לא רק שלא לסייע לאדם הנאשם אלא אף להזיק לו.

בנוסף, ישנם מקרים בהם יש לפעול באופן
אקטיבי עוד בטרם תחילת המשפט (כגון: הגשת תלונה למח"ש, פנייה לרשויות התביעה, איתור עדי הגנה וכיו"ב) וזאת על מנת לבסס את קו ההגנה ואת הטענות בדבר מחדלי חקירה.

לאור זאת, מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום המשפט הפלילי מיד עם תחילת ההליכים ע"י המשטרה.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף