כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

אמצעי יום הדין לביטול צוואה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - דיני ירושה - עזבונות - עזבון - השפעה בלתי הוגנת - צו קיום צוואה - התנגדות לביצוע צוואה - הליכים משפטיים - ביטול צוואה - מצווה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
אמצעי יום הדין לביטול צוואה
מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ

במאמרים הקודמים סקרתי בקצרה, בין היתר, את עילת ההשפעה הבלתי הוגנת כאמצעי לתקיפתה של צוואה. יסודה של עילה זו בהוכחת השפעה בלתי הוגנת של זוכה בצוואה על המצווה.

הדין הישראלי מפרש צוואה לאור עיקרון העל של כיבוד רצון המת, אולם קיים חריג להפעלת עיקרון זה, המופעל באמצעות סעיף 35 לחוק הירושה. כאשר תוגש התנגדות על יסוד סעיף זה, לא יבחן בית המשפט בנסיבות מסוימות את אומד דעתו ורצונו האחרון של המוריש.

מדובר בסעיף קשה שתוצאותיו חמורות. לשונו של הסעיף קובעת, כי הוראה בצוואה המזכה אדם או בן זוגו, שהיו מעורבים בעריכתה של הצוואה או בעשייתה או היו עדים לה, בטלה.

החשיבות האדירה הטמונה בסעיף זה לאלו המגישים התנגדות לקיום צוואה, נעוצה בעובדה, כי ההוראה לטובת הנהנה תבוטל גם אם ברור שהמצווה ביקש לזכות אותו מרצונו החופשי וללא כל השפעה מצידו.

המחוקק
ראה לקבוע חזקה שבדין, שהינה כה חזקה, עד כי אין אפשרות לסתור אותה כלל. משמע, גם אם יוכיח אותו נהנה כי היה זה רצונו האחרון של המצווה, גם אם יוכח שהצוואה אמיתית, תבוטל ההוראה שניתנה לטובתו.

מכיון שמדובר בהוראה קשה ביותר, בחרו בתי המשפט לפרש סעיף זה בצמצום, ואכן בפועל, רק בנסיבות מסויימות יופעל הסעיף.

הבחינה אם נטל הנהנה חלק בעריכת הצוואה צריך שתיעשה באשר לכל מקרה ונסיבותיו ונוכח מידת האינטנסיביות והחומרה של מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה.

לצור
ך זה, מביט בית המשפט במבט על, הבוחן את כלל הנסיבות והאירועים הקשורים לעריכת הצוואה ומפעיל את "השכל הישר" בהקשר זה.

סביר כי אין בכל אירוע וגורם כשלעצמו כדי להראות נטילת חלק בעריכת הצוואה.

לדוגמא, שיחת טלפון בין עורך הדין שערך את הצוואה והנהנה בהקשר לקביע
ת מועד פגישה לעריכת הצוואה לא תשמש כעילה להפעלת הסעיף, גם הסעת המצווה למשרדו של עורך הדין לא תפעיל את הסעיף, אף הוכחת היותו נוכח בחדר בו נערכה הצוואה, אין בה בדרך כלל כדי להפעיל את הסעיף.

אולם, באם נצרף את כל האירועים לתמונה כוללת יגדל מאד הסיכוי להפעלת ה
סעיף – ולפסילת ההוראה.

המסקנה היא, כי אין צורך להוכיח השפעה בלתי הוגנת כדי לבטל הוראת צוואה שנעשתה לטובת אדם, אם הוכח שהיה מעורב בדרך כלשהי בעריכתה של הצוואה.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף