כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מחיקה אוטומטית של רישום פלילי – לאחר 7 שנים


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - פלילי - מחיקת רישום פלילי - סגירת תיקים - עילות סגירה - חוסר ראיות - חוסר ענין לציבור - חוק חדש - ביטול רישום - עבירות נוער - עבירה פלילית -עו"ד פלילי

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
מחיקה אוטומטית של רישום פלילי לאחר 7 שנים
מאת: עו"ד שולמית קהלת אורן

ביום 25/03/08 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק אשר דנה במחיקת רישום פלילי של תיק סגור מהעילה של "חוסר עניין לציבור" ו- "חוסר ראיות".

המצב החוקי כיום, הינו כי תיק שנסגר מהעילות הנ"ל לא נמחק מרישומיה הפנ
ימיים של המשטרה, למעט אם האדם שבעניינו קיים הרישום פעל, לפי העניין, באחת משתי הדרכים:

 1. 1.פנה בבקשה לשינוי עילת סגירה ל- "אין אשמה".
 2. 2.פנה למטה הארצי של המשטרה.
יש להדגיש, כי כיום, ניתן למחוק רישום תיק סגור רק באחת משתי הדרכים הנ"ל.

להצעת החוק 3 חלקים מרכזיים:

 1. 1.כל התיקים בעבירות שאינן פשע ואשר נסגרו מהעילות של "חוסר עניין לציבור" ו- "חוסר אשמה" ימחקו באופן אוטומטי לאחר חלוף 7 שנים מיום העבירה.
          יחד עם זאת, לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה קיימת סמכות לקבוע אחרת.

 1. 2.ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה רשאי למחוק רישום פלילי בתיקים שנסגרו טרם חלוף 7 שנים, על סמך קריטריונים שייקבעו על-ידי שר הביטחון באישור ועדת חוקה.
 1. 3.מי שידרוש או ישיג פרטי מרשם פלילי שאינו זכאי לו, לצורך העסקה או לשם קבלת החלטה בעניין אדם שהמידע נוגע לו, דינו – מאסר שנתיים.
בבסיס הצעת החוק עומד הצורך למנוע את הנזק והפגיעה מהם סובלים אותם האנשים שבעברם (הרחוק) באו במגע עם המשטרה, שלא נשפטו מעולם ושרישומו של התיק הסגור בעניינם מהווה עבורם מכשלה בהתפתחותם התעסוקתית.

החוק האמור יכנס לתוקפו לאחר 6 חודשים מיום פרסומו ואשר לתיקים ש
נסגרו טרם כניסת החוק לתוקף, הסעיף הקובע מחיקת אוטומטית יחול לגביהם בתום שנתיים מיום פרסום החוק.

חשוב לציין: החוק החדש (שכאמור, יכנס לתוקף רק לאחר 6 חודשים מיום פרסומו ולאחר התקנת התקנות בעניינו) מאפשר הגשת בקשה לביטול הרישום (ולא רק ע"י שינוי עילת סגירה ל- "אין אשמה"), אותה רצוי להגיש באמצעות עורך דין המתמחה בתחום.

בנוסף, לגבי תיקים שנסגרו מהעילות של "חוסר ראיות" ו"חוסר עניין לציבור" ניתן להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה ל- "אין אשמה", אותה רצוי להגיש באמצעות עורך דין המתמחה בתחום, כמו גם בקשה למחיקת רישום של
תיקים שנסגרו וחלף זמן ניכר מיום סגירתם והם מהווים עבורו מכשלה.

לסיכום: מהצעת החוק עולה כי מחיקת רישומים של תיקים סגורים לאחר 7 שנים אינה מהלך מוחלט אשר יחול על כל מקרה ועל כן, לאדם המבקש לנקות את עברו מומלץ להיוועץ עם עורך דין מומחה בתחום.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף