כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חברי קיבוץ – קובץ שאלות ותשובות בנוגע לחברי קיבוצים וזכויותיהם


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - דיני מקרקעין - דיני עבודה - דיני הקיבוץ המתחדש - קיבוצים - מגזר חקלאי - חבר קיבוץ- זכויות חברי קיבוץ - דיני עבודה בקיבוצים - ותק - שיוך דירות - כספי פיצויים - נזיקין - מטרד רעש


כיצד נקבע ותק חבר קיבוץ לענין חישוב דמי עזיבה ?


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
חברי קיבוץ – קובץ שאלות ותשובות  בנוגע לחברי קיבוצים וזכויותיהם
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

* הערה : השאלות מבוססות על שאלות גולשים בנושא חברי קיבוצים וזכויותיהם המשפטיות , חסרות פרטים מהותיים, על כן התוכן המופיע להלן,  מהווה התייחסות כללית בלבד ובלתי מחייבת.

שאלה: ברצוני לדעת ממתי מתחיל ומסתיים ותק בקיבוץ. האם וותק הוא כל תקופה שלפני החברות? כמו כן, האם הוותק מסתיים בגיל 65 גם כשהחוק הזה עדיין לא היה קיים? ככל הידוע לי, רשם האגודות הגביל את הוותק רק משנת 1993.

תשובה:

במכתבך חסרים פרטיים מהותיים המקשים על מתן תשובה מדויקת, שכן לא ידוע לצורך איזה עניין הינך רוצה לחשב את הוותק, מאחר ויש זכויות שונות לחברי קיבוץ המותנות בוותק והכללים לצורך חישוב הוותק שונים לעניין שיוך דירות, לעניין דמי עזיבה מהקיבוץ וכדומה.

לענין דמי עזיבה- חבר קיבוץ שעוזב את הקיבוץ זכאי למענק עזיבה בהתאם לוותק. על פי הכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מהקיבוץ- וותק היא תקופת חברות רצופה של חבר בקיבוץ וכל תקופה הקודמת לחברותו, כאשר גם תקופת המועמדות שבסופה החבר נתקבל לחברות.עם זאת, תקופת התארחות או נסיון שקדמה לתקופת המועמדות לא תיחשב במסגרת הוותק. כפי שציינת, לעניין חישוב הוותק לא תיחשב התקופה שלאחר גיל 65.

תקנות האגודות השיתופיות החדשות אמנם מנחות את הקיבוצים לעניין צבירת הוותק  אך הנחיות אלו הינן כלליות בלבד, ומשאירות את רוב ההחלטות בידי הקיבוץ, כאשר כל קיבוץ קובע נוהל משלו לעניין אופן חישוב הוותק ומעגן זאת בתקנונו.
ההחלטה בנושא הוותק, כמו החלטות אחרות, צריכה להיות הוגנת וסבירה, ולהתקבל בתום לב. כל החלטה שאינה סבירה או מידתית או מקפחת, ניתנת לתקיפה במוסדות הקיבות או בבית המשפט.
כלומר, יתכן וכל שאלה אשר תתעורר בעניין צבירת וותק, אופן תשלום דמי עזיבה, ונוהל ביצוע שיוך דירות תטופל בכל קיבוץ מופרט באופן שונה.

על כן, לאור  האמור לעיל, אנו ממליצים לבדוק את הנושא באופן יסודי בתקנון של הקיבוץ.

שאלה:  מהו מעמד חבר קיבוץ,שאינו גר בקיבוץ יום יום, בענין ביתו ושותפותו בנכסי הקיבוץ?

רקע :  בשל העובדה שהחבר נאלץ למצוא פרנסתו מחוץ לכתלי הקיבוץ, ומנוע בשל כך משהייה יומיומית בקיבוץ. החבר מעביר את כל הכנסתו לקיבוץ. הקיבוץ גוזר ממנה את  התשלומים החלים על החבר, ואת היתרה מעביר לחש' הבנק של החבר. האם חלה על חבר חובה לשהייה יומיומית בקיבוץ, שאם לא כן יסכן את עתיד שותפותו בנכסי הקיבוץ ובבעלות על ביתו?

תשובה:

באופן כללי, בקיבוץ מתחדש, לדעתנו החבר אינו צריך לגור יום יום בקיבוץ.
אנו סבורים, מהבחינה המשפטית, כי כנגד העובדה כי החבר בקיבוץ המתחדש מאבד חלק נכבד מזכ
ויותיו לתמיכה כלכלית כוללת של הקיבוץ, הוא אמור לקבל זכויות בנכסי הקיבוץ, וכן חופש מוחלט בנוגע למקום מגוריו, עבודתו וכו'. – כמובן מדובר רק על קיבוץ בשלבי הפרטה מתקדמים – בקיבוץ המסורתי, המגורים בקיבוץ הם חלק בלתי נפרד מהחברות בו.

שאלה: עזבתי את קיבוצי לפני 7 שנים. המשכתי להתגורר בקיבוץ. עד היום לא קיבלתי דמי עזיבה.

תשובה:

הנני מדגיש, כי כל חבר קיבוץ העוזב את הקיבוץ זכאי לדמי עזיבה לפי קריטריונים שעיקרם קשור למשך הזמן בו היה העוזב חבר קיבוץ.
כל תביעה אזרחית מתיישנת לאחר 7 שנים למעט בנסיבות מיוחדות ולכן אנחנו מציעים כי במידה ורצונך לקבל מהקיבוץ שעזבת דמי עזיבה עלייך להזדרז בהגשת תביעה. במקרים מסויימים, הקיבוץ דורש להסדיר נושא המגורים והזכויות וחובות הכרוכות בכך, לפני תשלום דמי העזיבה.

שאלה: הורי חיים בקיבוץ כ-30 שנה. הם משקיעים כעת סכום גבוה מאוד בבניית קומה שניה לביתם. ביתם אינו משוייך להם, ורישום הבית על שמם עלול לקחת מספר שנים. כיצד ניתן להבטיח כי שווי הבית, ובפרט הכספים המושקעים כעת בשיפוצו, יהיה מובטח ליורשים במקרה של פטירת הורי.

תשובה:

מפנייתך עולה כי הנך בן של  חברי קיבוץ.
עוד עולה מפנייתך,כי הוריך החליטו להשקיע סכום כסף משמעותי בבניית קומה שנייה לבית בו הם גרים .
כן עולה ממכתבך שהבית עדיין לא משויך להם ורישום הבית עלול לקחת שנים מספר.
עם זאת, במכתבך חסרים פרטיים מהותיים המקשים על מתן תשובה מדויקת, שכן לא ידוע האם הקיבוץ נמצא בהליכי הפרטה, ובמידה וכן, באיזה שלב?
במידה והקיבוץ הוא מהסוג של הקיבוץ המתחדש או עומד להיות כזה,  אזי יתכן כי לפי החלטות הקיבוץ,  הבית בו מתגוררים הוריך עומד להיות משוייך להם ,וזאת במסגרת הנכסים המועברים מרשות הקיבוץ לידי החבר.
במידה ודירה זו  תשוייך להוריך,  ניתן יהיה להעביר אותה בעתיד לחבר קיבוץ בקיבוץ, או למי שאושר להיות חבר בקיבוץ או חבר באגודה להתיישבות קהילתית שהקיבוץ פעל להקמתה .
במידה ונושא שיוך הדירות טרם החל, ניתן לנסות ולהגיע עם הקיבוץ להסכם, כי כאשר יהיה שיוך דירות, יקבלו ההורים או יורשיהם, פיצוי בסכום השווה להשקעת ההורים בבניית הקומה השניה. במידה ולא יהיה הסכם בנושא זה, ההורים וגם היורשים עלולים להפסיד את ההשקעה בדירה.

שאלה: אני תושב קיבוץ. לשכני כלבה הנובחת שעות רבות ברציפות, לעתים אף 4-5 שעות ברציפות, מ-7 בבוקר ואילך. מטרד זה מפריע את מנוחתנו ומנוחת בתי בת ה-3. כל בקשותיי להשאיר את הכלבה בתחומי ביתם נענו בשלילה בבוז, וכן פניותי למזכירות הקיבוץ. אני חושש שאם אפנה לעו"ד יעיפו אותי מהקיבוץ, אך איני יודע כבר מה לעשות.
תשובה:

ככלל נביחת כלב יכול שתהווה מטרד של רעש.
על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) מטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעין התפושים בידו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם.

על פי החוק למניעת מפגעים התשכ"א 1961 - לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי-סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת-מקום או לעוברים ושבים. עוד החוק קובע כי דין כל הפרה של הוראות חוק זה כדין מטרד ליחיד.
בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג 1992, נקבע כי המחזיק בעלי חיים בביתו, בנכסו או בחצריו, יחזיקם במקום ובאופן שלא יגרום רעש חזק המפריע לשכנים.
מדידת מפלס הרעש וקביעתה, תיעשה בהתאם להוראות התקנות למניעת רעש בלתי סביר, בדרך כלל על ידי מומחה.
במידה ואכן נביחת הכלב  עולה כדי מטרד ניתן להגיש תלונה למשטרה או לרשות המקומית שאמורה לפקח או להגיש תביעה אזרחית לבית משפט ולדרוש הסרתה מטרד.
לענין מנגנון יישוב הסכסוכים, חסרים לנו פרטים אודות תקנון הקיבוץ ומהו מנגנון יישוב הסכסוכים הקבוע בו.
אך נראה כי לאור העובדה כי כבר פנית למשפחה וכן למזכירות הקיבוץ, וכל פניותיך העלו חרס, זכותך לפנות לערכאות משפטיות.

שאלה: אני עובד בכיר מזה שנים רבות במפעל ששייך לקיבוץ. היום, במסגרת ההפרטה, רוצים לפטר אותי מהמפעל. האם יש לי זכות להתנגד לפיטורין?
תשובה: באופן עקרוני, לדעתנו יש לך זכויות להמשיך ולעבוד, כפוף ליכולת המקצועית שלך כמובן.
לדעתנו, מהבחינה המשפטית, במעבר לקיבוץ מופרט, על הקיבוץ לדאוג ככל יכולתו ל
המשך פרנסת חבריו בצורה הטובה ביותר.
כמו כן, יתכן ויש לך זכויות של עובד – תלוי בנסיבות ההעסקה ושלב ההפרטה בקיבוץ.

שאלה:אני עובד חוץ של הקיבוץ, ומקבל במקום עבודתי סכומים עבור קרן ההשתלמות – רוב מוחלט של חברי הקיבוץ לא מעבירים מזה שנים את סכומי קרן ההשתלמות בעת פדיונם לקיבוץ. במידה והחברים לא מעבירים את הכספים, האם אני יכול לדרוש את כספי הקרן שהעברתי בחזרה.
תשובה: על פי תקנון רוב הקיבוצים, כל חבר קיבוץ חייב להעביר כל סכום שהוא מקבל ממקום עבודה, מתנה, פיצוי מגרמניה וכו' – לקיבוץ.
כאשר רוב חברי הקיבוץ אינם מעבירים כספים מסוג מסויים לקיבוץ, לדעתנו מהבחינה המשפטית, נוצרת אפליה בלתי תקינה בין החברים.
במצב כאמור, לדעתנו מהבחינה המשפטית, אותם חברים שהעבירו את הכספים לקיבוץ, זכאים לקבל אותם בחזרה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף