כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הישרדות במשבר הכלכלי


עורכי דין - מידע משפטי: דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל, משפט מסחרי ו/או דיני חברות - משפט מסחרי - דיני בנקאות - עסקים בקשיים - משבר שוק ההון - בורסה - שווקים גלובאליים - נושה - פירוק חברות - בנקים - מחנק אשראי - המשבר בשווקים - הלוואה


התמוטטויות גופי ענק, קריסת שווקי הנדל"ן וההון, והמיתון העולמי שבפתח, גרמו, גורמים, ונראה כי עוד יגרמו באפקט הדומינו לקריסת חברות ...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
הישרדות במשבר הכלכלי
מאת: עו"ד ונוטריון אבי זילברפלד

השנה, יום הכיפורים לא סימן את סופם של הימים הנוראים...

צעדי החירום שננקטו ע"י מדינות שונות, לרבות הזרמת כספים מאסיבית, הלאמת בנקים והורדת הריבית, טרם גרמו לשינוי מגמת מכירת החיסול של ניירות ערך, או לשינוי הק
טסטרופה בכלכלה העולמית.

התמוטטויות גופי ענק, קריסת שווקי הנדל"ן וההון, והמיתון העולמי שבפתח, גרמו,  גורמים, ונראה כי עוד יגרמו באפקט הדומינו הידוע, לקריסות נוספות של חברות , עסקים ויחידים, ולגל פיטורים, שסופו מי יישורנו.

כל אלו גורמים, ובצדק, לאנשים חרדים מכל עבר, המביטים בעין אחת אל הונם שצנח, ובעין השנייה – אל יתרתו, תוך דאגה לעתידו- לעתידם.

אין עוד ספק, איפוא, שמצויים אנו לא בתחילתו של חורף כלכלי, כי אם בתוך צונאמי סוער וגועש, המאיים להטביע את הכלכלה העולמית,ומכאן הצורך החיוני בנקיטת אמצעי זהירות, לשם הישרדות בתקופה זו.

במצב נתון זה, ומתוך חוסר הוודאות הכלכלי בה הציבור מצוי, נצביע להלן על מספר היבטים, אשר ראוי לשים לב אליהם בימים טרופים אלו.

א.    
ניהול נכון ונבון של חשבון הפרט או העסק

קריסת שוק ההון והמיתון המתפתח, משפיעים, ונראה כי עוד ישפיעו ביתר שאת, על כיסו של כל אחד.

בנסיבות אלו, מוטלת החובה על כל אחד לבצע הליך בחינת הוצאות מול הכנסות, ולהתאים עצמו בהתאם לחורף הכלכלי.

הליך, הכרוך בבחינה רצינית של הוצאות הנראות מיותרות או מכבידות יתר על המידה בתקופה קשה זו, וביטולן, או דחייתן "לימים טובים יותר".

הליך, העלול להיות מכאיב, אך כמוהו כתרופה מרה הנלקחת טרם שהמחלה תתגבר.

בצד השני של המשוואה, רצויה בחינה כיצד ניתן להגביר ההכנסות, בין הכנסות הפרט ע"י עבודה נוספת ו/או כניסת בן הזוג למעגל העבודה, ובין הכנסות העסק ע"י פילוח מדויק, פרסום יעיל, וגישה אטרקטי
בית ללקוחות פוטנציאליים.

כחלק מההכנה לתקופה הקשה הצפויה, יש לשים לב במיוחד למסגרת האשראי.

יש לערוך בחינה ריאלית של מסגרות האשראי, בהתאם לתזרים המזומנים העתידי הצפוי.

במסגרת בחינת האשראי יש לקחת בחשבון לא רק את מסגרת האשראי הבנקאית, אלא אף את מסגרות האשראי הניתנות ע"י חברות האשראי למיניהן.
קיימים כיום מסגרות אשראי "מתגלגלות" (כרטיסי אשראי מסוג MULTY למיניהם) , ורצוי, ככל שניתן הדבר, שלא להשתמש בהן לשימוש שוטף, כי אם רק לצרכים חריגים.

יש לזכור כי מילת המפתח שגורמת כיום להמשך הקריסה, הנה "נזילות".
דהיינו,
גם גופים בעלי רכוש, הון, ואף צפי הכנסות עתידי, אינם חסינים מקריסה מחמת העדר נזילות כספית לבצוע תשלומים ועמידה בהתחייבויות כספיות.

לפיכך, בתכנון התאמת מסגרת האשראי חובה לקחת מקדם זהירות ריאלי, "לכל צרה שלא תבוא".

בכל מקרה שמגיעים למסקנה כי מסגרת האשראי צפ
ופה ומסוכנת, רצוי ביותר לפעול להרחבתה כבר כיום, טרם משבר הנזילות, וטרם שהבנקים יקשיחו עוד יותר תנאי מתן האשראי.

הרחבת מסגרת האשראי תתכן בכמה אפשרויות, ויש להתאימה  לצרכי האשראי, משכו, ועלותו.

כך למשל, באם נדרש סכום גדול ולתקופה ארוכה, יש לשקול שעבוד נכס
("משכנתא"), תחת לקחת מימון בנקאי "רגיל". בשיטה זו – מאחר וניתן לפרוס ההלוואה לתקופה ארוכת טווח- יש בכך בכדי להקל על תזרים המזומנים, ובנוסף, לעיתים היא אף זולה יותר מהמימון הבנקאי השוטף. עוד נציין כי יתרון נוסף בצידה, אין היא מכבידה על האובליגו בבנק.

לתקופ
ות קצרות יותר, יש לערוך השוואה בין עלות האשראי בבנק, לבין זו הניתנת ע"י חברות האשראי.

ביחס למסגרת אשראי בבנקים, אין להתעצל, וחובה לעשות "שופינג" בין מספר סניפי בנקים, ע"מ לברר מהי ההצעה הטובה ביותר שניתן לקבל, כנגד הביטחונות שבידכם.

שומר נפשו ירחק מה"שוק
האפור", וככל שמישהו כבר נקלע למימון מסוג זה, מוטב יעשה אם יפנה לסיוע מקצועי, שיסייע לו לתכנן יציאה מבור ללא תחתית זו.

לאלו שאין ידם משגת רכישת שירותי יעוץ כלכלי, נציע לפנות לארגון החסד וההתנדבות "פעמונים", העושה גדולות ונצורות בתחום הסיוע הכלכלי. לא רק במתן כספים, אלא ובמיוחד- בסיוע בתכנון הסל הכספי.

יש לקחת בחשבון, כי נוכח המצב הכלכלי בכלל, ומצבם של הבנקים בפרט, הרי שהבנקים יקפצו ידם בכל הנוגע לבקשות אשראי בהיקף גדול, דרישתם לביטחונות קשיחים ביחס ראוי לאשראי תהא אולטימטיבית, ו"היד על הדק התביעה" תהא עצבנית מתמיד. נראה, כי צפוי בעתיד הקרוב גל תביעות בנקאיות, נוכח רצון הבנקים "לחתוך" סיכונים, ולשפר גביית חובות מסופקים.

יש לזכור כי מסגרת האשראי הבנקאית אמנם מחייבת את שני הצדדים להסכם, אך לבנק מוקנית הזכות עפ"י ההסכם לבטל מסגרת האשראי, ולהעמיד מלוא יתרת ה
חוב לפירעון מיידי, עם קרות אירועים מסוימים.
ביניהם –
אם לדעת הבנק חל שינוי ממשי לרעה במצבו הכלכלי של הלקוח.

אמנם בתי המשפט אינם ששים להפעיל שקול דעתם במקום שיקול הדעת העסקי של "הבנקאי הסביר", אך –
בנסיבות של ביטול מיידי של מסגרת האשראי – בתי המשפט דורשים מהבנקאי שפעל כאמור, ובצדק, לשכנע כי אכן חלו הנסיבות המיוחדות המצדיקות צעד כה דרסטי.

כך, יטה בית המשפט לבטל , באם יתבקש לכך כראוי, כל פעולה של בנקאי שיפעל בזריזות יתר, ויבטל את מסגרת האשראי ללא הצדקה כלכלית, ו/או ללא ארכה סבירה ללקוח , להתארגן בהתאם לשינוי הנסיבות.


ב.    בטחונות

אי הוודאות הכלכלית חייבת להשפיע על כל כניסה להתחייבויות כלכליות ו/או ביצוע עסקאות בהיקף חריג.

יש להפנים ביתר שאת את הכלל "כבדהו וחשדהו", כשהדגש,כיום, חייב להיות מופנה לפן השני של הכלל.

במסגרת זו, חובה לבדוק ככל
שניתן את איתנותו של הצד השני לקשר המתרקם. החל מבדיקה פשוטה ביותר ברשם המשכונות (דרך האינטרנט), וכלה בהזמנת דו"ח באחד ממאגרי המידע הכלכליים הקיימים.

שלבי ההתחייבות הכספית חייב להיות מגובה בביטחונות ראויים עד לקבלת מלוא התמורה.

קיים מגוון רב של בטחונות,וביניהם: ערבויות אישיות, ערבויות צדדי ג', ערבות בנקאית, משכון ו/או שעבוד נכס(ים), ויש להשתמש בהם באופן מושכל.

עסקה עם תאגיד, חברה בע"מ, מצריכה זהירות מיוחדת נוכח היותה אישיות משפטית נפרדת, אשר , ככלל, עם קריסתה –
אין לנושיה אלא לחלוק ברכושה, ככל שזה קיים. אך אם אין רכוש ?...

אכן, במקרים מיוחדים ניתן "להרים את המסך" שבין החברה לבעלי מניותיה, ולתבוע אישית את אלו כמו גם את מנהלה.

לא נרחיב בנושא זה במאמרנו הכא, רק נמליץ לכל נושה שנקלע למצב של חשש לאובדן כספו עקב קריסת חברה עמה ניהל עסקים, כי יפנה להתייעצות בנו
שא אצל עו"ד המתמחה בתחום.

ג.    שוק ההון

הפעילים בשוק ההון בכלל, ובענף האופציות בפרט,  פועלים לעיתים במינוף יתר.
בתקופה תזזיתית וחסרת וודאות זו, טוב יעשו באם יקטינו המינוף, לשם צמצום סיכונים. עם כל הרצון למנף הרווחים, גם במשחק כדורגל, נכנסים לעיתים ל"בו
נקר", ע"מ להצליח .

ביחס למצבם הכלכלי של הבנקים – אנו נמנים על אלו הסבורים כי אין לחשוש מקריסת בנק בארץ, מחמת המשבר הכלכלי העולמי.

נזכיר, כי כאשר היה חשש לגורלם של הבנקים בתקופת משבר ויסות המניות ב- 1983, המדינה פעלה כנדרש, והצילה את המערכת הבנקאית מקריסה
.
אף עתה, ככל שחלילה יוחמר המצב, אנו – כמו רבים, טובים, וגדולים מאיתנו-  סבורים כי המדינה לא תאפשר לבנק בישראל לקרוס.

לאור זאת, בכל הכבוד , אנו מצרפים קולנו לקולות הקוראים לציבור הרחב שלא לפדות חסכונות, קופת"ג, ו/או קרנות השתלמות מתוך חשש לגורלם ו/או מתוך חשש לגורל הבנקים.


ז.    שוק הנדל"ן

המשבר החמור בשוק הנדל"ן בחו"ל, ובפרט בארה"ב ובאנגליה, טרם הגיע לארץ.

עם זאת, ההערכה הנה, כי למרות הירידה בהתחלות בניה בשנים האחרונות (המקטינה את מלאי הדירות וממילא מגדילה את הביקושים), הרי שמשבר הנדל"ן לא יפסח אל ארצנו.

נראה, כי מחירי הנדל"ן אכן ירדו, ובמיוחד מחמת מצוקת האשראי.

במצב זה, מומלץ למוכרים המתלבטים לפעול במהירות לסגירת עסקאות, ולקונים המתלבטים, להמתין עוד קמעה, ע"מ לקבל תמורה טובה יותר לכספם.

בכל מקרה, יש להקפיד על קבלת בטחונות הולמים , וכן הכנסתם של "סעיפי מילוט" להסכם, המאפשרים יציאה מהעסקה בנסיבות מיוחדות.


ח.    שוק העבודה

קריסת גופים כלכליים רבים, וניסיונות הצלה תוך כדי נקיטת אמצעי ייעול של גופים אחרים, עלולים להביא לגל פיטורים נרחב.

מומלץ למעסיקים ועובדים כאחד לבדוק רצף ההפרשות לזכויות הפנסיוניות.

יצוין, כי לפי פסיקת בית הדין לעבודה, ניכוי כספים עבור זכויות פנסיוניות משכר העובד, ואי הפקדתם כחוק, מהוה עילה ראויה להטלת אחריות אישית אף על בעלי חברה בע"מ.


ט.    ניצול המערכת המשפטית

מן המקובץ עולה, כי פרטיים , אנשי עסקים ותאגידים עלולים להיקלע לקשיים חמורים בתקופה הקרובה, החל מקשיי נזילות וכלה בקשיי קיום.

במצב זה, יש לדעת לנצל את הכלים שמעמידה המערכת המשפטית לטובתם, כגון: איחוד תיקים ופשיטת רגל לפרט, והליך הקפאת הליכים ביחס לחברה בע"מ.

לא ניתן במסגרת מאמר זה לסקור האפשרויות, וההמלצה באיזה צעד לנקוט אף תלויה בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

לפיכך, בכל מקרה כאמור, מומלץ לפנות – לפני  ועוד טרם שהגל יטביע -  לעו"ד המתמחה בתחום, ע"מ להיערך ולקדם כראוי פני הרעה הצפויה.


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף