כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

בניה בלתי חוקית של לופטים - שימוש חורג במקרקעין


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מנהלי, דיני מקרקעין, פלילי - דיני מקרקעין - שימוש חורג במקרקעין - בניה בלתי חוקית - לופטים - בניית לופט - עיריה - רשויות מקומיות - צו הריסה - קנס - אישורי בניה - פלילי


עשיית שימוש במקרקעין בניגוד להוראות התכנוניות מהווה הפרה של החוק הגוררת סנקציות אזרחיות וגם פליליות


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
בניה בלתי חוקית של לופטים - שימוש חורג במקרקעין
מאת: עו"ד אבי פרימס

בעת האחרונה החל, בעיקר בערים הגדולות,  גל של שימושים חורגים באזורים מסחריים למגורים כדוגמת הלופטים בדרום תל אביב. עשיית שימוש במקרקעין בניגוד להוראות התכנוניות מהווה הפרה של החוק הגוררת סנקציות אזרחיות וגם פליליות

רשימה זו נועדה ליתן סקירה קצרה אודות המצב המשפטי המורכב  בנושא זה ועל דרכי הפעולה האפשריות

השימוש המותר במקרקעין נקבע בהתאם לתוכניות החלות עליו.

עשיית שימוש במקרקעין בניגוד להוראות התכנוניות מהווה הפרה של החוק הגוררת סנקציות אזרחיות וגם פליליות. תופעה נפוצה היא בארצנו כי בעלי מקרקעין אינם שמים ליבם אל החוק ועושים במקרקעין כרצונם מתוך מחשבה כי "כולם עושים כך" ולכל היותר בבוא היום יכשירו את ה"שרץ".

תופעת הבניה הבלתי חוקית הפכה למגיפה ורשויות האכיפה, בעידודו של בית המשפט, הרימו את הדגל למלחמה בבניה הבלתי חוקית ובעלי מקרקעין רבים צפויים למצוא עצמם בפני הליכים משפטיים, פליליים ומינהליים כאחד. לאחרונה גזר בית משפט השלום בירושלים עונש מאסר של 9 חודשים וקנס כספי של 500,000 ₪ על בעלים של גן אירועים, שנבנה בניגוד לדין. אין ספק כי מדובר ברף ענישה חדש אשר בתי המשפט החלו ביישומו על מנת להלחם במה שמכונה על ידם כ"מכת מדינה".

ככלל אפשרויות השימוש במקרקעין נקבעות על פי תוכניות בניין העיר החלות על המקרקעין ואשר מגדירות מקרקעין על פי שימושים (מגורים, מסחר, תעשייה, חקלאות ועוד).

דבר ידוע הוא כי גבולות אורבנים משתנים, מה שהיה אתמול פרבר הופך למרכז עירוני שוקק ואילו אזור מסחרי נטוש הופך לאזור מגורים מבוקש ונחשק. לעיתים תכופות הרשויות הממונות על פיתוח ותכנון אינן עומדות בקצב ותוכניות ישנות ממשיכות לחול על מקרקעין שהביקושים לשימוש בהם השתנו.

במצב זה עומדות בפני בעל המקרקעין שתי דרכי פעולה: האחת שינוי היעוד, והשניה הגשת בקשה למתן היתר לשימוש חורג במקרקעין. השימוש המבוקש יכול להיות בחריגה מהתוכנית החלה על המקרקעין או בחריגה מהיתר שניתן למקרקעין. לאחר שתוגש בקשה ערוכה ע"פ דרישות חוק התכנון והבניה תינתן לבעלי המקרקעין הגובלים ולכל מי, אשר לדעת הוועדה המקומית עלול להינזק, זכות להתנגד לבקשה.

ככלל, דרך המלך הינה לפעול לשינוי הייעוד, והשימוש החורג הינו כלי משני אשר ישתמשו בו במקרים החריגים בהם נדרשת גמישות תכנונית לאור צורך קיים. מטבע הדברים השימוש החורג הינו היתר זמני והוא לא ינתן במקרה והשימוש המבוקש יגרום לשינוי ניכר באופי האזור. בנוסף יש למסלול המיועד השפעות כלכליות, שכן היתר לשימוש חורג עלול לגרור חיוב בהיטל השבחה, ומנגד שינוי הייעוד עלול להקים חבות בפיצוי בעלי המקרקעין הגובלים בגין ירידת ערך נכסיהם. לפיכך יש לבחון בהיבט הכלכלי את התועלת בשימוש החורג לאור תקופת השימוש והעלויות הנלוות.

לרוב מבוקש היתר לשימוש חורג לצורך שימוש באזור מגורים למטרה אחרת כגון: משרדים לבעלי מקצוע חופשיים, פעוטונים וכיוצ"ב ואולם בעת האחרונה החל, בעיקר בערים הגדולות, גל של שימושים חורגים בכיוון ההפוך קרי, שימוש באזורים מסחריים למגורים כדוגמת הלופטים בדרום תל אביב.

במקרה זה מי שלא יפעל להכשרת המקרקעין למגורים ימצא עצמו לא רק בעיצומם של הליכים משפטיים אלא גם מחויב בארנונה בתעריף של אזור מסחרי וגודלו ה"מפנק" של הלופט יהפוך לאבן ריחיים על צווארו. הפיכת אזורי מסחר למגורים הינה תופעה מוכרת בערי העולם ואולם נראה כי הרשויות, ולרבות עיריית תל אביב, טרם גיבשו עמדה לעניין זה.

למי שמתכנן בניה או שימוש בנכסים "חורגים", בין כבעלים ובין כשוכר, וכן למי שכבר מעורב, כדאי לבחון את התנהלותו המשפטית עם עו"ד העוסק בתחום.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף