כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

התקשרות עם בית דיור מוגן- כיצד לשמור על כספי הפיקדון ועל ערכו לאורך השנים


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות, דיני צרכנות , דיני משפחה - משפט מסחרי - דיני צרכנות - דיור מוגן - דיני משפחה - תכנון ההון המשפחתי - צוואה - יורשים - פקדון

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
התקשרות  עם בית דיור מוגן-  כיצד לשמור על כספי הפיקדון ועל ערכו לאורך השנים
מאת: עו"ד ונוטריון איריס בודנהיימר    

אחת ההחלטות החשובות בחייהם של אנשים היא ההחלטה לעזוב את דירת המגורים ולעבור להתגורר בדיור מוגן. החלטה כזו מטבע הדברים דורשת התארגנות רבה, נפשית ופיסית. עזיבה של דירת המגורים בה התגורר אדם במהלך תקופה של עשרות שנים,  גידל את ילדיו, ואשר היתה מרכז חייו, אינה מהלך פשוט.

על מנת שמהלך כזה יצליח יש צורך ,בין היתר, בבדיקה משפטית וכלכלית של תנאי ההתקשרות עם בית הדיור המוגן על מנת לוודא את היציבות הפיננסית של המקום מחד גיסא, ועל מנת להבטיח את התנאים הכלכליים לשמירה על הערך הריאלי של הפיקדון (אשר בד"כ על הדייר להפקיד עם הכניסה) .

במיוחד בתקופות של קשיים כלכליים, כאשר הביטחון באיתנותם של מוסדות כאלו ואחרים מתערר, חשוב לעשות בדיקות מקיפות לאיתנותו של בית דיור מוגן, בטרם התקשרות עם המקום, על מנת שיוכל עכן לשמש כבית למשך שנים רבות וכמו כן על מנת לוודא כי הכספים שיופקדו כפיקדון בבית הדיור המוגן, אכן ישארו כפיקדון לאורך השנים וישמרו על ערכם הכלכלי עד לסיום ההתקשרות.

בבתי דיור מוגן רבים מקובל שהדייר מפקיד עם כניסתו פיקדון כספי בסכום ניכר. חלק מפיקדון זה (כ-70-80%) אמור להיות מוחזר לדייר, עם עזיבתו או ליורשיו, לאחר פטירתו, בשיבה טובה. מסיבה זו, ישנה חשיבות רבה לדרך השמירה על ערכו הריאלי של הפיקדון מחד גיסא ושמירה על הפיקדון עצמו  מאידך גיסא, כלומר יש לדאוג לכך, שבית הדיור המוגן יוכל בעתיד להחזיר לדייר, או ליורשיו את  יתרת הפיקדון (לאחר הניכוי המוסכם) ושלא יווצר מצב בו בית הדיור המוגן לא יוכל להשיב את הפיקדון, מחמת שהכסף אינו מצוי עוד בידיו. כמובן, קיימת עדיפות לקבלת ערבות בנקאית מבית הדיור המוגן, אחת לשנה על יתרת גובה הפיקדון הנמצא בידי בית הדיור המוגן. (על אף העלות בגין הוצאת הערבות הבנקאית)

יש לשיב לב גם לתשלומים הנוספים אותם חייב הדייר לשלם, בנוסף על סכום הפיקדון שישלם עם כניסתו. לעיתים מדובר בסכומים נוספים נכבדים. יש לשים לב שבד"כ על הדייר לשלם סכום נוסף של כ3%--2% (כולל מע"מ או בתוספת מע"מ) אשר בית הדיור המוגן נוטל מהדייר אחת לשנה (עד לתיקרה מסויימת, בד"כ 35%) ומפחית אותו מהפיקדון.

בנוסף לכך, קיים בד"כ תשלום של דמי אחזקה חודשיים. יש לשים לב, למעבר בין בית דיור מוגן רגיל לבין דיור סיעודי, מה הפער הכספי בין דמי האחזק
ה החודשיים בדיור הרגיל לבין זה בדיור הסיעודי.  
חשוב מאד לדאוג לכך שלא תהינה העלאות חד צדדיות של דמי האחזקה החודשיים לאחר חתימת החוזה. הסכמה לביצוע העלאות כאלו יש לעשות בחוזה עצמו ולקבוע מראש את שעורן ומתי תעשנה.   

הסכם עם בית אבות הוא בדרך כלל "חוזה אחיד",חוזה אחיד מוגדר בחוק כ "נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או בזהותם".

לעיתים כתוצאה מניסוח החוזה על ידי בית הדיור המוגן, קיימים תנאים בחוזה המקפחים את הדיירים. ר
צוי לדאוג לביטולם של תנאים אלו קודם לחתימה על החוזה עם בית הדיור המוגן. יחד עם זאת, עם מדובר בתנאים מקפחים כמשמעותם בחוק, רשאי כל בית משפט  וכן בית הדין לחוזים אחידי לבטל תנאים אלו גם בדיעבד.  
ישנם בתי דיור מוגן שנוסח ההסכם שלהם, קיבל כבר את אישורו של בית
הדין לחוזים אחידים ובמקרים אלו יש סיכוי סביר שההסכם יהיה "הוגן" יותר לדיירים.

בכל מקרה, רצוי שאת הסכם ההתקשרות עם בית הדיור המוגן ילווה עורך דין אשר ינהל את המשא ומתן עבור הדייר וידאג להוגנות ההסכם ולהגנה מירבית על כספו של הדייר.

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד. כל המסתמך על מידע זה מבלי  לקבל יעוץ משפטי פרטני עושה זאת על אחריותו בלבד.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף