כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תיק פלילי שנסגר יכול להיפתח מחדש


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - פלילי - משפט פלילי - סגירת תיקים - פתיחת תיק מחדש - משטרת ישראל - תביעה - חקירה משטרתית - כתב אישום - מתלונן - עובדות חדשות


הודעה על סגירת תיק פלילי נגד אדם שנחשד בפלילים אינה מהווה תמיד סוף פסוק...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
תיק פלילי שנסגר יכול להיפתח מחדש
מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן

הודעה על סגירת תיק פלילי נגד אדם שנחשד בפלילים אינה מהווה תמיד סוף פסוק וההחלטה על סיום ההליכים הפליליים עשויה להשתנות, בהתאם לשיקול הדעת של הרשות.

לאחרונה דן הבית משפט המחוזי (ע"פ 70114/08) בערעור שהגישה המדינה על החלטת בית המשפט השלום, לפיה, המשטרה איננה מוסמכת לשקול פעם נוספת את החלטתה לסגור תיק חקירה.

בעקבות החלטה זו, מחק בית המשפט השלום כתב אישום בעניין תיק פלילי שהחליטה המשטרה לפתוח מחדש.

בית המשפט המחוזי החזיר את כתב האישום לסדר הדיונים בבית המשפט השלום וחזר על הכלל המשפטי לפיו, הרשות החוקרת והרשות התובעת רשאיות לחזור בהן מהחלטה לסגור תיק פלילי נגד חשוד ובהתאם, לחדש את החקירה המשטרתית ולהגיש נגדו כתב אישום.

קביעה זו מבוססת על הלכת בית המשפט העליון (בג"צ 844/96) לפיה, אין מניעה שרשות מנהלית כלשהי, תשוב ותשקול את החלטתה פעם נוספת, בין מיוזמתה ובין על-פי פניה אליה על-ידי המתלונן או כל גורם אחר.

במקרה דומה אחר שהגיעו לפתחו של בית המשפט המחוזי (ע"פ 545/98), חזרה בה המדינה מהחלטתה שלא להגיש כתב אישום נגד חשודים שהיו מעורבים באירוע אלים וזאת בעקבות ערר שהגיש המתלונן על ההחלטה שלא להעמיד לדין את האנשים שלטענתו פגעו בו.

גם במקרה זה ביטל בית המשפט השלום את כתב האישום, המדינה ערערה ובית המשפט המחוזי קיבל את עמדת המדינה  וקבע כי סמכות התביעה לשקול מחדש הגשת כתב אישום אינה מותנית בהגשת ערר ואף אין צורך בנסיבות חדשות או מיוחדות כדי להצדיקה.

בית המשפט קובע במפורש כי לחשוד אין זכות שתיקו לא ייפתח מחדש אם יתגלו עובדות חדשות ואף לא לכך שתיקו לא ייבדק מחדש מבחינת האינטרס הציבור.

כלומר – אין חובה או צורך בנסיבות חדשות או אפילו מיוחדות כדי לשנות החלטה על סגירת תיק!

יחד עם זאת, קובע בית המשפט, כי פתיחת תיק מחדש צריכה להיעשות בזהירות הראויה, לא כדבר שגרתי ורק במקרים הראויים ועל הגופים המוסמכים לבדוק עצמם היטב לפני שהם מבטלים החלטה כזו.

לסיכום: החלטת המשטרה/התביעות/הפרקליטות על סגירת תיק פלילי עלולה להשתנות ובית המשפט קובע במפורש כי לרשות הסמכות לשנותה אף ללא נימוקים חדשים או מיוחדים.

נוכח האמור לעיל, רצוי להיוועץ עם עורך דין המתמחה בפלילים על מנת שלא לגרום לנזקים שעלולים לנבוע מפנייה לא מקצועית לרשויות בנוגע לתיקים פליליים.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף