כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

השפעת ההליך הפלילי על גיוסם לצה"ל של קטינים, צעירים ובני נוער


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי - פלילי - משפט פלילי - עבירות נוער - קטינים - חייל - צה"ל - גיוס לצה"ל - עבר פלילי - התנהגות עבריינית - מעידה חד פעמית - פטור משירות צבאי - בני נוער -


להלן יובאו חלק מהשיקולים לגיוסם או לאי גיוסם של נערים ונערות אשר לחובתם הרשעה בפלילים ...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
השפעת ההליך הפלילי על גיוסם לצה"ל של קטינים, צעירים ובני נוער
מאת: עו"ד שולמית קהלת - אורן

אחת ההשפעות הקשות ביותר אשר עלולות לנבוע מהליך פלילי המתקיים בעניינים של בני נוער הינה על גיוסם לצה"ל.

הוריהם של קטינים ובני נוער צעירים אשר טרם הגיעו לגיל הגיוס לצה"ל ואשר מתנהלים כנגדם הליכים פליליים, חשים דאגה מוצדקת לעתיד ילדיהם ובפרט לשאלת גיוסם והשתלבותם ביחידות צה"ל השונות.

בני נוער, בעיקר בגילאים צעירים אשר טרם הגיעו לגיל הגיוס, אינם מודעים תמיד לנזק שיכול להיגרם להם נוכח מעורבותם במעשים פליליים, שתוצאתם המשפטית עלולה להכתימם ולהוות עבורם מכשלה מפני התקדמות והתפתחות תקינה וחיובית.

נוכח החשיבות הרבה המיוחסת לשירות הצבאי אשר מתגלה במהלך השנים הבוגרות אף כמכרעת, במסגרת ניהול הליכים פליליים נגד קטינים, חשוב לפעול באופן שקול ומקצועי ולעשות כל אשר ניתן על מנת לאפשר את גיוסו של הקטין לצה"ל, על אף הסתבכותו בפלילים.

אשר למדיניות צה"ל בעניין קריאתם לשירות הביטחון של נערים ונערות בעלי עבר פלילי כלשהו, הרי שמדובר שזו מבוססת על איזון בין שיקולים שונים ונוגדים.

מצד אחד ניצבים שיקולים, כגון, תפיסתו של צה"ל כ"צבא העם" ששואף למיצוי פוטנציאל הגיוס, הרצון למנוע תיוג והכתמת צעירים שלא גויסו לצה"ל עקב עבר פלילי והאינטרס השיקומי של החזרת הצעירים לדרך הישר.

מצד שני, האינטרס הציבורי המובהק הינו להרחיק משורות הצבא אוכלוסיות עברייניות, הן מטעמי מניעה ומסוכנות והן מהצורך להגן על שלומם של חיילים אחרים.

לאור מכלול השיקולים המנוגדים, אין החלטה גורפת וחד משמעית בנוגע לגיוסם לצה"ל של בעלי עבר פלילי ולפיכך, כל מקרה נבחן לגופו וההחלטה לפטור משירות הביטחון תתקבל רק לאחר שקילת כל השיקולים הרלוונטיים.

להלן יובאו חלק מהשיקולים לגיוסם או לאי גיוסם של נערים ונערות אשר לחובתם הרשעה בפלילים או שנמצאים בעיצומו של הליך פלילי:

 1. -גיל בעת ביצוע העבירה ומשך הזמן חלף בין ביצוע העבירה למועד ההחלטה בדבר הגיוס לצה"ל.
 2. -רמת חומרתן של העבירות הפליליות.
 3. -האם מדובר במעידה חד פעמית או התנהגות החוזרת על עצמה.
 4. -מידת הנזק שיגרם באם יוחלט לפטור משירות צבאי.
 5. -מידת ההסתברות להצלחה בשירות הצבאי ולהשתלבות והתאמה.
 6. -מכלול נתונים אישיים.
כאמור לעיל, המדובר על רשימה חלקית של שיקולים אשר נבחנים לגופו של עניין.

פרטים אחרים אשר יילקחו בחשבון הינם: פרטי כתב האישום, דבריו של בית המשפט ביחס לחומרת ביצוע העבירה
ובכלל, סיום ההליך המשפטי בהרשעה או באי הרשעה, האמור בתסקיר שירות המבחן ועמדת המועמד/ת לגיוס.

שיקול נוסף ומהותי הינו המוטיבציה של הצעיר/ה להתגייס ולהשתלב בשירות הצבאי.

לאור האופי המעמיק והצורך לשקול שיקולים רחבים ומקיפים, קבלת ההקלטה בדבר גיוס או פטור משירות בצה"ל
תינתן, בדרך כלל, רק לאחר סיום ההליך המשפטי במלואו.

השאלה אם ירשיע או לא ירשיע בית המשפט מועמד/ת לשירות בטחון, נדונה בבית המשפט העליון בע"פ
9040/06, אשר דן בערעור שהגישו ארבעה צעירים על הרשעתם בעבירות של איומים ומעשים מגונים שביצעו
בקטינה ולחילופין ביקשו הקלה בעונש שנגזר על כל אחד מהם: 6 חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי ופיצוי בסך
5000 ₪ לקטינה.

בית המשפט העליון דחה את הערעור על כל חלקיו והותיר את ההרשעה והעונשים על כנם והתייחס, בין היתר, לטענה
כי ההרשעה והעונש עלולים להפריע לפחות לאחד מהמערערים אשר כבר זומן ללשכת הגיוס.

בית המשפט חזר על דברי נשיא בית המשפט העליון בדימ' שמגר בע"פ 2611/90 לפיהם "ביטול הרשעה רק כדי
לאפשר גיוס לצה"ל הוא משום מעשה מלאכותי, לפיו נדרשת מערכת השיפוט להתאים עצמה לנוקשות

בירוקרטית מדומה" וכי הוא סבור שצה"ל ידון בסוגיה תוך שקילת שיקולים עניינים ונתינת הדעת, באופן חיובי,  
להמלצת שירות המבחן בתסקיר וכל זאת, על אף קיומה של הרשעה בפלילים.

ברוח הדברים הללו קיבל בית המשפט העליון (ע"פ 5025/06) את ערעורה של המדינה על החלטת בית המשפט
המחוזי שלא להרשיע שני קטינים בעבירות של סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה.

בית המשפט העליון, כאמור, הרשיע את שני הקטינים, בין היתר, נוכח המדיניות של רשויות צה"ל לפיה נשקלים
מכלול של שיקולים ונתונים טרם ההחלטה לגיוס או לפטור מועמד/ת לשירות הביטחון.

לסיכום: הליכים משפטיים נגד קטינים, צעירים ובני נוער המעורבים בפלילים עשויים להשפיע על גיוסם
לצה"ל וקבלתם ליחידות מובחרות.

אשר על כן ועל מנת לנסות ולמנוע ככל שניתן פגיעה ונזק בעתידם של הקטינים, רצוי לפנות והתייעץ עם עו"ד
המתמחה בעבירות נוער כבר מהשלבים הראשונים של החקירה
המשטרתית.הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף