כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

פינוי מושכר בסדר דין מהיר ?


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - דיני שכירות - דירה - שוכר - משכיר - פינוי - תביעת פינוי - מושכר - חידוש - תקנות חדשות - תקנות סדר הדין האזרחי - סדר דין מהיר


בשנים האחרונות ובמיוחד נוכח ההרעה במצב הכלכלי במשק, התרחבה והתפשטה לה תופעה של אי פינוי נכסים ואי תשלום דמי השכירות ...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
פינוי מושכר בסדר דין מהיר ?
מאת: עו"ד דן ליבנה

בשנים האחרונות ובמיוחד נוכח ההרעה במצב הכלכלי במשק, התרחבה והתפשטה לה תופעה של אי פינוי נכסים ואי תשלום דמי השכירות בגינם ע"י שוכרי דירות. תופעה זו הינה החשש הגדול ביותר של בעלי הדירות במדינת ישראל ומדירה שינה מרבים מהם.

לאור העובדה כי עשיית דין עצמי, קרי, פינוי בכוח של משכיר הנכס שאינו משלם ו/או אינו מתפנה במועד אסורה על פי הדין והפסיקה הישראלית (למעט מקרים של פלישה טרייה), גם אם הדבר הוסכם במפורש ע"י הצדדים בהסכם השכירות, נוצר מצב כי לצורך פינוי השוכר מהנכס יש לפנות לבית המשפט על מנת לקבל את סעד הפינוי.

מטבע הדברים ניהול תביעה משפטית בבתי המשפט במדינת ישראל לוקח זמן כאשר כל אותה עת יושב השוכר בנכס ובדרך כלל אף אינו משלם את דמי השכירות. לאור העומס הרב הקיים בבתי המשפט במדינת ישראל ניהול תביעת פינוי לוקח במקרה טוב מספר רב של חודשים ואף עלול להימשך שנים.

לאחרונה התקבל תיקון מס' 2 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשס"ט 2008, אשר נועד ליצור מסלול מהיר להתדיינות משפטית בתביעות פינוי.

עפ"י התיקון הנ"ל רשאי התובע לתבוע את פינוי המושכר בהתאם לתקנה ובלבד שעמד, בין היתר, בתנאים הבאים: א)  תביעת הפינוי הינה בגין נכס שחוק הגנת הדייר לא חל עליו; ב) תביעת הפינוי לא תכיל סעדים נוספים כגון: סעד כספי וכיו"ב כאשר סעדים אלא ניתן יהיה לתבוע במועד מאוחר יותר אף ללא רשותו של בית המשפט; ג) לכתב התביעה יצורף תצהיר עדות ראשית, כל המסמכים והראיות הרלוונטיים לתובענה, חוות דעת מומחים, אסמכתאות משפטיות ועוד.

התיקון החדש נועד בראש ובראשונה לקצר באופן משמעותי את ניהול ההליכים בתביעת פינוי על ידי כך שהצדדים נאלצים לפרט ולצרף את כל הטענות, הראיות והמסמכים כבר בשלב הראשוני. כמו כן, קובע התיקון כי בית המשפט יקבע מועד לדיון בתובענה בתוך 30 יום מיום הגשת כתב ההגנה האחרון וכן לא ניתן יהיה להגיש תביעה שכנגד או הודעת צד ג' בהליך הנ"ל.

אומנם תביעה בהתאם לתיקון פוגעת במידת מה בתובע שכן בשונה מתביעות "רגילות" אחרות נאלץ הוא לחשוף בפני הצד השני את טענות המשפטיות וכן את ראיותיו בשלב הראשוני ביותר – כתב התביעה ובכך מאפשר לנתבע לתכננן את הגנתו בהתאם, אך על פניו עולה הרושם כי במידה ובתי המשפט יעמדו במועדי הדיון הקבועים בתקנות יהווה הליך זה מסלול מהיר ויעיל יותר בתביעות הפינוי.

יש לציין כי מלבד תיקון זה ישנן דרכים נוספות לזרז את הליך הפינוי דוגמת הגשת בקשה לצו עשה להפקדת ו/או תשלום דמי השכירות ו/או דמי השימוש הראויים עד להכרעה בתובענה , כאשר בהעדר הפקדה יורה בית המשפט על פינוי הנכס באופן מיידי.    

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף