כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הברחת רכוש לפני גירושין


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - גירושין - הברחת רכוש - דירה - רכוש עסקי - עסקים - עצמאי - חו"ל - כסף שחור -גט - פרידה - חיים משותפים


כאשר מתערערים היחסים עם בן זוגך*, מתעורר החשש כי יבוצעו על ידו פעולות נסתרות להברחת ולהעברת רכוש אשר נצבר בתקופת החיים המשותפים.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
הברחת רכוש לפני גירושין
מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ

הבעיה:

כאשר מתערערים היחסים עם בן זוגך*, מתעורר החשש כי יבוצעו על ידו פעולות נסתרות להברחת ולהעברת רכוש אשר נצבר בתקופת החיים המשותפים.

החשש מתעורר בתקופה קשה המאופיינת בחוסר ודאות לגבי העתיד. לעיתים קרובות, עוד טרם הגשת תביעות לבית משפט או אפילו התייעצות עם עורך דין.

לעיתים קרובות מונע העיתוי מהנפגע/ת לנקוט בפעולות שיעצרו את הברחת הרכוש ולפגיעה קשה מאד בזכויות הכלכליות להן זכאי הנפגע, בעת פירוק "החבילה, בשל החשש מפתיחת "חזית מלחמה" עם בן הזוג עם עירובו של עורך דין.

הניסיון מלמד, כי אין להמתין, ולו בשל משמעותו של הנזק הכלכלי שנגרם.

הסכנות:

הסכנה הגדולה ביותר היא הסתרת רכוש, באופן הגורם לבן הזוג שלא לדעת כלל על קיומו. רכוש כזה, לדוגמא, עלול להיות אופציות של בן הזוג בחברת ענק בה הוא מועסק, או רכוש הרשום על שמו בחו"ל או "כסף שחור" או זכויות נסתרות אשר אינן רשומות על שמו, כאשר בפועל הן שלו, כמו לדוגמא, בחברה משפחתית, אשר כלל מניותיה יירשמו על שם האב או האח, כאשר בפועל – גם בן הזוג הוא חלק מבעליה.

סכנה נוספת היא בורותו של הנפגע, הגורמת לו להניח כי רכוש מסויים הרשום על שם בן הזוג שייך לו בלבד. כך, לדוגמא, רבים יודעים כי רכוש שנתקבל בירושה או במתנה שייך רק למי שקיבלו, אולם מעטים יודעים, כי בתנאים מסויימים אותו רכוש הופך להיות חלק מן "החבילה" העומדת לחלוקה.

סכנה שלישית במספר היא העברת נכסים והברחתם לידי צד שלישי באופן המסבך את המאבק המשפטי עד מאד, ועלול לעלות באובדנו. אותו צד שלישי, יכול לטעון, לדוגמא, כי הדירה אשר הועברה לו, נרשמה בנאמנות על שם בן הזוג והיא למעשה שייכת לו ומומנה על ידו, או כי מיליוני השקלים ששולמו לו לפני מספר שבועות הוחזרו לו בתמורה להלוואה שנתן לפני מספר שנים.

כל המצבים הללו מאופיינים בהסתרה ובאי ידיעה לגבי מצבת הרכוש המלאה, כאשר בן הזוג עלול להסתייע לצורך כך בעזרה מבעלי מקצוע מומחים.

שלבי הפתרון:

אסור להמתין ולו דקה אחת מיותרת, ומניסיוני פעולה מהירה יכולה להציל סכומי עתק. יש לזכור, כי בסיום המאבק, קשה ככל שיהיה, הצדדים יפנו לדרכם עם חלקם ברכוש הידוע.

יש לפנות מיד, ובהסתר, לעורך דין נמרץ, יצירתי ובעל ניסיון, עם רשימה של הנכסים הידועים שמצויים בשליטת בן הזוג, וכן הנכסים שנחשדים בקיום, והאמור נכון גם לגבי נכסים הממוקמים בישראל או בחו"ל.

לדוגמא:

 • א.דירות או נכסי מקרקעין, אפילו אם הם רשומים בבעלות בן הזוג בלבד.
 • ב.פרטים של חשבונות בנק, חשבונות השקעה במניות או כל רכוש אחר, אפילו אם הם רשומים על שמו של בן הזוג בלבד.
 • ג.במידה ובן הזוג שכיר - פרטי מקום עבודתו, תפקידו, חוזה העסקתו (אם ניתן להעתיקו), נתוני משכורתו, ובכלל זאת התנאים הסוציאלים (רכב, או אחזקת רכב, ביטוחים), אופציות או מניות בעלות בחברות שונות.
 • ד.במידה ובן הזוג עצמאי – כל הפרטים האפשריים על עסקיו, החברות, השותפויות ומחזורי העיסקאות שהוא מבצע, וכן פרטי שותפיו.
 • ה.יש לאסוף פרטים על כל מקורות אחרים של הכנסה של בן הזוג, ובכלל זאת, לדוגמא,  דמי שכירות שמקורם בדירה שירש בעבר מאביו, קיצבאות המתקבלות מביטוחים, וכל הכנסה אחרת.
עורך הדין ינקוט במספר פעולות נדרשות, אשר יקפיאו את המצב הרכושי הקיים, ויגרמו לבירור מצבת הרכוש האמיתית של בן הזוג. בין הכלים המשפטים העומדים לרשות עורך הדין ניתן למנות הגשת צווי עיקול ו/או צווי מניעה על נכסי בן הזוג ועל נכסים המוחזקים בידי צדדים שלישיים (בנקים, מעסיקים, שותפים) אשר ימנעו פעולה נוספת בכספים עד לסיום בירור המחלוקת, תביעות לסעדים הצהרתיים, אשר ייקבעו את חלקך ברכוש המוסתר, בקשות למינוי חוקרים או מומחים מטעם בית המשפט לבירור המצב ואף צו מרווה, האוסר על בן הזוג מביצוע פעולות ברכוש המצוי בחו"ל.

פעולה מהירה ויעילה יכולה להביא לסיום מהיר של הסכסוך הרכושי, אשר מהווה גורם דומיננטי בהתארכותם של סכסוכי גירושין.

*האמור לעיל נכון לשני המינים.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף