כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תאונת דרכים - כל מה שחשוב לדעת


עורכי דין - מידע משפטי: נזיקין ו/או ביטוח - תאונת דרכים - דיני נזיקין - דיני ביטוח - תאונות דרכים - פיצויים - נזקי גוף - נהג - משטרה - תיעוד - בית חולים - נכות - תאונת עובד - ביטוח לאומי


די בכך שלנפגע תאונת דרכים נגרם נזק גוף, בתאונת דרכים, על מנת שתקום זכות לפיצוי ממבטחת הרכב על פי חוק הפלת"ד.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
תאונת דרכים  -  כל מה שחשוב לדעת
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב


חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה 1975 (להלן:"החוק או חוק הפלת"ד") מסדיר את זכויותיו לפיצוי של מי שנגרמו לו נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים.

המחוקק אימץ הסדר מיוחד הקבוע בחוק הפלת"ד המבוסס על עקרון האחריות המוחל
טת. רוצה לומר, די בכך שלנפגע תאונת דרכים נגרם נזק גוף, בתאונת דרכים, על מנת שתקום זכות לפיצוי ממבטחת הרכב על פי חוק הפלת"ד.

פקודת רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל – 1970 קובעת, כי אדם הנוהג ברכב מנועי חייב לבטח את רכבו בפוליסה אשר מבטחת מפני נזק גוף שנגרם כתוצאה ממעורבות בתאונת דרכים. דהיינו, בעל רכב או כל אדם אחר הנוהג בהיתר ממנו, הנוהג ברכב ואינו נושא תעודת ביטוח תקפה חושף הן את עצמו הן את הנוסעים ברכבו והן הולך רגל העלול למצוא עצמו נפגע מרכבו ממצב בו יוותר ללא כל פיצוי.

כיצד לפעול לאחר מעורבות בתאונת דרכים ?

רצוי מאוד בסמוך לאחר התאונה לתעד, ככל הניתן, את אירוע התאונה, ובכלל זה: לצלם את הרכב הניזוק, לגבות עדויות מעדי ראייה שהיו במקום התאונה, לקבל את פרטי נהג הרכב המעורב, פרטי המבטחת של הנהג ברכב המעורב ופרטי הרכב המעורב בתאונה.

פנו לקבלת טיפול רפואי מוקדם כ
כל האפשר לאחר אירוע התאונה. דאגו לדווח באופן מלא לרופאי המוסד הרפואי אליו הובלתם על הפציעות שספגתם כתוצאה מהתאונה.

וודאו שכל התלונות שדווחו על ידכם למוסד הרפואי אליו פניתם תועדו במלואם.

פנו בהקדם לתחנת המשטרה, שבתחומה ארעה התאונה ודווחו על אירוע התאונה.
חשוב לקבל אישור משטרה. אישור המשטרה נחוץ לכם לצורך כיסוי הוצאות בית החולים אליו פניתם לאחר התאונה.

שמרו ותעדו את כל המסמכים הרפואיים וכל המסמכים הנובעים והקשורים לאירוע התאונה ולרבות: העתקי אישורים רפואיים, תעודות מחלה, קבלות בגין רכישת ציוד רפואי, קבלות בעבור טיפולים רפואיים, העתקי מרשמים, קבלות בגין נסיעות לצורך קבלת טיפולים רפואיים, תיעוד בגין תשלומים לצד שלישי ששכרתם לצורך סיוע בעקבות התאונה.

חשוב לשמור על רצף טיפולים רפואיים, ככל שהמצב הרפואי מחייב זאת ובכפוף להוראות הרופאים המטפלים.

תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

תאונת דרכים תחשב לתאונת עבודה בנסיבות בהן למשל, נפגע תאונת דרכים היה בדרכו ממעונו אל העבודה או מן העבודה אל מעונו או בשעת עבודתו.

במקרה בו נפגע אדם בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה יש לפנות למוסד לביטוח לאומי במסגרת הזמן הקבועה בחוק (12 חודשים מיום אירוע התאונה) בתביעה לפגיעה בעבודה ותשלום לדמי פגיעה. דמי הפגיעה שישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי יקוזזו מסכום הפיצוי שיתקבל מהמבטחת.

נפגע שלא פנה למוסד לביטוח לאומי ולא ימצה את זכויות שבדין מהמוסד לביטוח, עשוי להתחייב בקיזוז
רעיוני של הסכומים שהיו אמורים להשתלם מהמוסד לביטוח מסכום הפיצוי שיתקבל מהמבטחת.

חישוב סכומי הפיצוי לנפגע תאונת דרכים

סכומי הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נגזרים ממספר פרמטרים של כל נפגע ונפגע ולהלן עיקרם:

גיל הנפגע עובר לתאונה, כושר השתכרותו הממוצע של נ
פגע תאונת דרכים עובר לתאונה, שיעור נכות רפואית צמיתה של נפגע תאונת דרכים, נכותו התפקודית של נפגע תאונת דרכים כתוצאה מהתאונה.

נזק שאינו ממוני ("כאב וסבל")

ראש נזק זה מחושב על פי חישוב מתמטי המבוסס על שיעור נכותו הרפואית הצמיתה של נפגע תאונת דרכים, מספר ימי האשפוז בהם היה מאושפז וגילו של הנפגע.

הפסדי השתכרות

לרוב, מחושבים הפסדי השכר (הן לעבר והן לעתיד) על פי תקופת שהותו של נפגע תאונת דרכים בחופשת מחלה, שיעור נכותו של נפגע תאונת דרכים כתוצאה מהתאונה (הן זמנית והן צמיתה), נכותו התפקודית של נפגע, גילו, שכרו הממוצע עובר לתאונה ועוד.

בחישוב הפסד השתכרותו של נפגע לא תובא בחשבון הכנסה העולה על שילוש השכר הממוצע במשק וכן ינוכה מס הכנסה.

במקרה של קטינים יחושב הפיצוי על פי השכר הממוצע במשק כבסיס לחישוב אובדן השתכרותו העתידי של קטין.

עזרת זולת

הפיצוי ניתן בגין סיוע בני משפחתו של הנפגע תאונת דרכים ו/או צד שלישי אחר ששרותיו נשכרו לצורך כך. הפיצוי ניתן בעבור סיוע ביצוע במטלות משק הבית, הלבשה, הסעה וכל דבר אחר הנחוץ לנפגע תאונת דרכים.
בע"א 830/76 סעדה נ. חמדי, פד"י לג(1) 589, קבע בית המשפט העליון פיצוי לנפגע עבור טיפול שאשתו טיפלה בו בעבר ובעתיד, וזאת מבלי שהוכח כי הפסידה כסף, אלא בעבור מעשי ידיה ונדיבות לבה. בפסק הדין זה נקבעה ההלכה לפיה הפיצוי מגיע עבור טרחתו של הקרוב ולא עבור ההפסד שסבל.

אני ממליצה לנפגע תאונת דרכים לפנות בשלב מוקדם ככל הניתן לעורך דין מומחה לתחום תאונות הדרכים, שיסייע בידו באיסוף המידע, המסמכים הדרושים לצורך הוכחת תביעתו לפיצויים, וידריכו באשר לאופן שיש להתנהל עם הגורמים המעורבים בתאונת דרכים ולרבות הרשויות, המבטחת, חוקרים מטעם המבטחת וכל גורם אחר.

סעו בבטחה!


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף