כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

קובץ שאלות ותשובות בענין לשון הרע


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות,נזיקין ו/או ביטוח - דיני נזיקין - לשון הרע - הוצאת דיבה - עוולה נזיקית - משפט מסחרי - פרסום ברבים - צילומים - מאמר אקדמי - הפרה - זכויות יוצרים - פיצויים


פרסום ברבים של כל עובדה שאינה נכונה, והפוגעת או מביישת אדם, מהווה הוצאת לשון הרע...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
קובץ שאלות ותשובות בענין לשון הרע
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

שאלה

כתבתי מאמר לכתב עת אקדמי. הם הודיעו לי כי יפרסמו את המאמר אך יפרסמו גם תגובה של אחד הלקטורים של המערכת. כאשר התפרסם הגליון התברר לי כי אחרי המאמר שלי פרסמו מאמר שלם של אחד הלקטורים, מאמר אשר סתר את כל טענותיי והפך את מאמרי ללא רציני. האם לא נעשה מעשה רמייה והולכת שולל ע"מ לפגוע בי?

תשובה

להבנתנו, מערכת כתב העת האקדמאי פרסם את מאמרך, בהסכמתך ובאותו גיליון פורסם מאמר אשר סתר את הטענות שהועלו על ידך במאמרך.
כמו כן מערכת כתב העת יידעה אותך כי תפורסם תגובה קצרה למאמרך אך בפועל פורסם בתגובה באותו גיליון, מאמר ארוך אשר הציג את מאמרך כמאמר חובבני – דבר אשר גרם לך למבוכה רבה.
באופן עקרוני, המערכת למעשה הפרה את החוזה בניכם (חוזה יכול שיהיה בכתב, בעל פה ו/או בהתנהגות) וניתן לדרוש ממערכת העיתון בגין לפצותך בגין הפרת החוזה והנזקים שנגרמו לך לאור הפרת החוזה עמך.
במידה והמאמר אשר פורסם כמאמר נגדי למאמר שלך, כלל טענות מבישות ובלתי נכונות אשר יש בהם כדי הוצאת לשון שם הרע – ניתן לדרוש ממערכת העיתון פיצוי בגין הוצאת לשון הרע.
באופן עקרוני, מטרת חוק איסור לשון הרע היא להגן על זכותו של כל אדם כי הערכתו בעיני אחרים לא תיפגע. לכן אין משמעות לכוונת המפרסם או לצורה בה הבנת את המסר אשר פורסם במאמר התגובה, יש לבדוק האם היה בפרסום לשון הרע מבחינה אובייקטיבית (לפי ראות עיניו של אדם ממוצע).

שאלה

בעלי עבד ברשת מזון בעלת סניפים רבים. יום אחד האשימו אותו בגניבה מהקופה והכריחו אותו לבצע בדיקת פוליגרף. בעל הרשת הינו בעל השפעה רבה ולכן לבעלי שפוטר, קשה למצוא עבודה. האם מותר לנהוג כך עפ"י החוק? יש לציין כי הפוליגרף יצא שהוא דובר אמת.

תשובה

מקום העבודה בו עבד בעלך במשך 15 שנים, האשים את בעלך בגניבה, ללא עוול בכפו וכתוצאה מכך פוטר בעלך.
כמו כן חייבו את בעלך לעבור בדיקת פוליגרף שתוצאותיה היו שונות מבדיקה נוספת שעבר בשלב מאוחר יותר ביוזמתו.
לשון הרע הינו דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם או תאגיד בפני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצידם.
לשון הרע והוצאת דיבה הינה ביזויו של אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו, לפגוע באדם ובמשרתו, אם משרה ציבורית או אחרת .
כך גם ביזויו של אדם בשל גזעו מוצאו או דתו, מקום מגוריו מינו או נטייתו המינית מהווה לשון הרע ועוד...
בגין הוצאת דיבה כמתואר לעיל, ניתן לתבוע סכום פיצוי של 100,000 ₪.
באופן כללי, החוק קובע כי טרם פיטוריו של עובד יש ליתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו בפני המעביד במידה ומעביד עובר על חובה זו, עליו לפצות את העובד.
יתרה מזו, במידה וסיבת הפיטורין של בעלך היתה שלא כדין, תוך האשמות שווא, זכאי בעלך לפיצויים כספיים משמעותיים בגין הפיטורין שלא כדין.
יש לוודא כי בעת סיום העסקתו, בעלך קיבל את מלוא הזכויות הסוציאליות כגון פיצויי פיטורין, דמי הבראה, פדיון ימי חופשה ועוד. (יש לבדוק נושא זה מול חוזה ההעסקה של בעלך ו/או למול ההסכמים הקיבוציים במשק).
יתכן
ויש מקום לתבוע את המעסיק הן בגין פיטורין שלא כדין והן בגין הוצאות לשון הרע.
על מנת להתמודד עם סוגיות משפטיות אלו עליך לפנות לעורך דין המיומן בתחום.
שאלה

אתר אינטרנט מסויים גנב ממני צילומים ואני מעוניין לתבוע אותו. מה עלי לעשות?

תשובה

מפנייתך עולה כי אתר אינטרנט פרסם תצלומים שלך מבלי שקיבל את הרשאתך לכך.
באופן עקרוני, זכויות יוצרים היא ההגנה שניתנת ליוצר היצירה , מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה.
כלומר, שימוש ביצירה ללא קבלת הרשאה מהיוצר, מהווה הפרה של זכויות היוצרים של היוצר. במקרה כזה, עומדת ליוצר זכות לקבל סעד משפטי ובכלל זה פיצויים.
הפרה של זכויות יוצרים יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים רבות לרבות בדרך של: העתקה, שכפול, פרסום והפצה, תצוגה פומבית ועוד.
ניתן לתבוע בגין כל הפרה פיצוי כספי עד לסך של 100,000₪ וזאת ללא הוכחת הנזק שנגרם לך.
רשימת השיקולים אותם ישקול בית המשפט בבואו להכריע בדבר גובה הפיצויים, איננה סגורה. בין היתר, יתחשב בית המשפט בעוצמת ההפרות, מספרן ומשכן, מידת אשמתו של המפר, אופיו וגודלו של העסק המפר וכדומה.

שאלה

האם משלוח מכתב לרשם העמותות על גזילת כספי העמותה על ידי חבר העמותה מהווה עילה מוצדקת לתביעת דיבה?

תשובה

באופן עקרוני נוכל לומר כי פרסום ברבים של כל עובדה שאינה נכונה, והפוגעת או מביישת אדם, מהווה הוצאת לשון הרע.
דהיינו, העובדה צריכה להיות מפורסמת ברבים –
לדוגמא, תלונה רשמית למבקר המדינה בלבד אינה פרסום ברבים.
כמו כן, על העובדה המפורסמת להיות שקרית, וכן עליה להיות פוגעת, מעליבה ומביישת.
במידה וכל התנאים הנ"ל מולאו עליך לפנות לעורך דין המיומן בנושא ולהגיש תביעה מתאימה.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף